“Voor ons staat wat voor mensen belangrijk is in hun dagelijks leven centraal. We richten ons daarbij op gezondheid in plaats van ziekte en werken intensief samen met onze (zorg)partners in het netwerk”, zeggen Piet Egelmeer en Guido Zonneveld, managers MICT, JBZ. “Mensen krijgen, waar zij dit willen en kunnen, regie in eigen gezondheid. Zo willen we het gezondheidswelzijn van de mensen in Den Bosch en omstreken verhogen. Hoe doen we dat? De Medische en Informatie Technologie gaat dit ondersteunen. Dit is een enorme uitdaging omdat de Medische en Informatie Technologische infrastructuur 24/7 stabiel en veilig moet zijn in de zorg. En altijd en overal beschikbaar moet zijn. Tegelijkertijd betekent meer informatie delen met verschillende partijen in één netwerk dat de balans tussen privacy en beschikbaarheid van de gegevens volledig dient te kloppen. We innoveren, experimenteren en implementeren de successen zodat de techniek er klaar voor is. Dit inspireert de medewerkers binnen het JBZ. Kennis moet hier absoluut op niveau blijven. Alle technologieën zijn aanwezig, van hoogwaardige IT netwerken, serverfarms, geavanceerde werkplekken en mobiele devices en hier overheen gaat informatie die van vitaal belang is voor de gezondheid van de patiënt. Voorbeelden zijn realtime data vanuit veel bronnen voor de bewaking van patiënten of grote hoeveelheden diagnostische beelden die snel geanalyseerd en leesbaar getoond moeten kunnen in het patiëntendossier van de patiënt. Binnen het JBZ kunnen technologie, relevantie en mooie toepassingen gecombineerd worden. En je zult zien: al die innovaties worden de nieuwe standaard voor de patiënt in de regierol!”

www.jeroenboschziekenhuis.nl

Recente stories