Onderwijs en onderzoek ondersteunen met innovatie en digitalisering

Onderwijs en onderzoek ondersteunen met innovatie en digitalisering

Eén hoeksteen van Hogeschool Utrecht is gepersonaliseerd en flexibel leren, waarbij de student centraal staat en een eigen leerroute kan creëren, plannen en volgen, klassikaal én elektronisch. “Daartoe zijn al initiatieven genomen”, vertelt Eric van den Bos, directeur Dienst IM&ICT. “Zo kunnen studenten in het curriculum Open ICT in multidisciplinaire agile teams werken aan usecases die door het beroepenveld worden geleverd.

“Een tweede hoeksteen is samenwerking en co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en het beroepenveld, om de student van vandaag en morgen actueler onderwijs te bieden. We creëren ecosystemen en platformen om die samenwerking te faciliteren. Ook bouwen we versneld een platform waarop onderzoekers gemakkelijker data kunnen gebruiken, uitwisselen en opslaan.

“Een en ander stelt hoge eisen aan de dienst ICT. We hebben ons de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De volgende stap is zelf usecases leveren voor de opleiding ICT. Daarnaast onderzoeken we met het Instituut ICT of we medewerkers en studenten kunnen opleiden om didactische en bedrijfsmatige toepassingen te bouwen op ons low coding platform.

“We moeten de organisatie inrichten op de veranderingen in onderwijs en onderzoek. Dat vraagt een ander soort medewerkers. De klassieke IT’er als beheerder die twintig jaar wil blijven zitten, redt het hier niet meer. Ik probeer naast de instroom ook de doorstroom op gang te houden, om proactieve, sociaal vaardige mensen met eigen verantwoordelijkheid te blijven trekken, die in multidisciplinaire teams willen werken waarbij ze ook andere kennisgebieden zullen moeten ontwikkelen, en eventueel les gaan geven. Want zij hebben óók kennis waar studenten baat bij hebben.”

www.hu.nl

Recente stories