Ondernemers helpen met hun Buy & Build-strategie

Ondernemers helpen met hun Buy & Build-strategie

Capital A investeert in groeibedrijven en assisteert ondernemers in het doen van overnames, legt Friso Janmaat uit. “Dat noemen wij Buy & Build. Ons portfolio bestaat uit meer dan twintig bedrijven met een startomzet van € 10-50m. Bedrijven in dat segment zijn vaak minder goed financierbaar, doordat er bijvoorbeeld nog weinig spreiding is in klanten en/of leveranciers. Ons doel is om het bedrijf samen met de ondernemer naar een hoger segment te brengen door het in korte tijd met een factor 3 à 5 te laten groeien. Het gros van de bedrijven in ons portfolio groeit door een combinatie van autonome groei en acquisities. Overnametargets vinden ondernemers vaak zelf binnen hun sector en netwerk. Daarnaast ontstaat groei door synergie tussen de bedrijven.”

Ondernemingen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Janmaat: “Bedrijven moeten groeipotentie hebben. Ze moeten daarom efficiënt zijn georganiseerd en een sterk geautomatiseerd platform hebben. Hierbij moeten de return op het geïnvesteerde vermogen en de winstmarge hoog zijn. De schaalbaarheid van het businessmodel moet ook uit de cijfers blijken. Bovendien moet de ondernemer de ambitie hebben het bedrijf significant groter te maken. Hij of zij houdt een groot deel van de aandelen, terwijl wij 51 à 60 procent overnemen. Als we in een bedrijf stappen, zetten we vaak een zwaargewicht aan de financiële kant. Ook zetten we ons ambulante corporate development team in, die de onderneming helpt bij het maken van strategische keuzes, herfinancieringen en overnames.

“Kortom: we zijn een investeerder die bedrijven in korte tijd helpt om groter en sterker te worden, wat ze aantrekkelijker maakt bij verkoop.”

Recente stories