“Ik zie dagelijks hoe onze opdrachtgevers en hun relaties zichzelf opnieuw uitvinden”, zegt Han in ’t Veld, managing director NetRom Software.

“Dat gaat niet alleen om producten of diensten. Ook organisaties en verdienmodellen kunnen snel en ingrijpend veranderen. Doordat wij in veel verschillende branches werken, zien we vrij scherp wanneer de digitale transformatie succesvol is. Het is allereerst cruciaal dat technologie in dienst staat van een visie waarin glashelder is hoe de organisatie meerwaarde creëert. Om visie en technologie te integreren, is het ten tweede noodzakelijk dat business en ontwikkelteams vanaf het begin nauw samenwerken. Niet alleen bij het ontwerpen en testen, maar in iedere stap van het ontwikkelproces.”

Snelheid en transparantie zijn hierbij volgens In ’t Veld cruciaal. “We stemmen de informatie-uitwisseling nauwkeurig af op de behoeften van de opdrachtgever. Door agile te werken, maken wij ieders inbreng op sprintniveau inzichtelijk. De prestaties van de ontwikkelaars zijn transparant en meetbaar, terwijl de business medeverantwoordelijk is voor iedere tussenstap. Dat versterkt het draagvlak. Door steeds opnieuw samen antwoord te geven op de vraag ‘Hoe maken we het beste product?’ is er veel betrokkenheid en inspiratie. Dat lukt alleen als de mensen goed in hun vel zitten.

 

Onze organisatie is sterk gericht op het optimaal faciliteren van de 270 ontwikkelaars. Wij nemen in ieder project onze verantwoordelijkheid dankzij hun expertise, werkplezier en can do-mentaliteit. Die kwaliteit van het ontwikkelproces is de constante factor in alle turbulentie van de digitale transformatie. Mede daardoor zijn onze opdrachtgevers wendbaar, ook op termijn.”

www.netrom.nl

Recente stories