Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Hoe zorg je ervoor dat ze even veilig zijn als in een verzorgingshuis, zeker als zij licht dement zijn?

Bij Cordaan loopt momenteel in samenwerking met FocusCura een innovatieproject rondom intelligente sensortechnologie, vertelt Ellen Maat, directeur Strategie, Kwaliteit en Innovatie van de zorgorganisatie. “Door sensoren in de woning van ouderen te plaatsen, krijg je inzicht in iemands bewegingspatronen, slaapritme, toiletfrequentie, enzovoort. De verpleegkundige en mantelzorger kunnen zo een oogje in het zeil houden en ondersteuning bieden als dat nodig is.

De beschikbaarheid van adequate technologieoplossingen loopt erg achter in de sector, stelt Maat: “Waar we tegenaanlopen, is dat overheid en verzekeraars geen prikkel tot versnelling bieden. Wij zien sensortechnologie als een zeer belangrijke oplossing in de zorg, zeker als je bedenkt dat de vraag naar ouderenzorg de komende twintig jaar zal verdubbelen. De ontwikkeling van de technologiemarkt schiet echter niet op in deze branche. Marktadoptie komt nauwelijks tot stand en diverse techpartijen trekken zich terug of vallen zelfs om. Dit komt doordat er niet genoeg druk is om fors in dit soort oplossingen te investeren.”

Maat zou het liefst zien dat er een manifest investeringsprogramma wordt opgezet om dit soort producten op grote schaal goed toepasbaar te maken, maar de urgentie ontbreekt vooralsnog. “Je moet tempo maken om op afzienbare termijn die schaalgrootte te creëren. De overheid zou het moeten afdwingen, hetzij door wet- en regelgeving, hetzij met geld. Het ecosysteem voor innovaties in de ouderenzorg moet aangejaagd worden”.

www.cordaan.nl

Recente stories