theFactor.e beschouwt marketing als de brug tussen organisaties en hun doelgroepen. Marketing is namelijk vooral gericht op het aandragen van een begrijpelijk verhaal en propositie van je organisatie, zodat dit leidt tot interactie en transactie met de doelgroep. Te vaak horen wij nog dat organisaties ‘iets’ moeten doen met social media of mobiel; ofwel het middel wordt tot doel verheven.

De cruciale touch points van het merk, product en/of dienst bepalen grotendeels de merkbeleving van de klant. Het euvel is dat er in veel gevallen een discrepantie ontstaat tussen merk en beleving. “Daarom is het noodzakelijk de juiste strategie te kiezen”, benadrukt Arjan Wessels, commercieel directeur bij theFactor.e. “Organisaties moeten terug naar de essentie van marketing door zich in de klant in te leven. Wie zijn onze klanten? Wat zijn hun werkelijke behoeften? Op welke domeinen bevinden zij zich? Wat drijft hen?

 

Organisaties moeten doorgronden hoe zij met specifieke contactmomenten en klantdialogen integraal om willen gaan. Deze benadering zorgt dat je de verwachtingen en behoeftes van je gebruikers voorop stelt en deze kunt koppelen aan de doelstellingen van je eigen organisatie, in plaats van andersom. Het is een kleine nuance, het is echter enorm bepalend voor de wijze waarop een webtoepassing functioneel en grafisch wordt ontworpen. Daarnaast geeft het je als organisatie ook houvast op welke kanalen en devices je wel of niet aanwezig moet zijn. theFactor.e ontwerpt en realiseert webtoepassingen dan ook niet eendimensionaal vanuit een kanaal of device, maar verkiest een integrale benadering waarbij men­sen, erva­rin­gen, da­ta, in­ter­ac­tie en con­tent bij el­kaar komen; cross chan­nel en cross de­vi­ce.

www.tfe.nl

Recente stories