High tech, human touch

High tech, human touch

De Universiteit Twente (UT) is pionier in het verbinden van technologie, wetenschap en engineering met sociale wetenschappen. Ze heeft een bewuste doelstelling om het verschil te maken in onze samenleving. In dat kader werken Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut DSI (Digital Society Institute), en Jan-Laurens Lasonder, directeur LISA (Library, ICT Services & Archive) samen. De UT creëerde een informatie-service-omgeving in afstemming met het primair proces, die medewerkers en studenten faciliteert.
“Als universiteit kun je je een schot tussen ondersteuners en het primaire proces niet meer veroorloven. Deze samenwerking vergroot bovendien het succes en de effectiviteit van onderzoek, onderwijs én de bedrijfsprocessen van de Universiteit Twente,” vertelt Van Steen.

“Belangrijk is dat de basisdienstverlening met excellente IT-professionals draait. Daarin maken we nu een vervolgslag. Dan bied je goed ondersteuning voor onderzoekers, zoals bij onderzoeksopstellingen. En we nemen gezamenlijk initiatieven op het gebied van IT,” vult Lasonder aan. Een aansprekend voorbeeld van deze samenwerking is de Campus app. Deze wijst onder meer de locaties op de campus, de dichtstbijzijnde parkeerplek, geeft overzichten van colleges en events en heeft het een message board.
Lasonder: “De app koppelt een aantal systemen met overlappende functionaliteit aan elkaar. We werkten vanuit de bestaande navigatietool MazeMap en bij LISA weten ze hoe alles te integreren is binnen onze bestaande architectuur van apps. Wetenschappers zouden kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld visibility studies of routering. Zo faciliteren we een geweldige manier van agile werken.”

Recente stories