De toenemende beschikbaarheid van data heeft de rol van finance én IT in organisaties vergroot. Maar data heeft weinig waarde zonder de vertaalslag naar informatie, vindt Johan Traa, Partner Finance & Technology bij Boer & Croon.

“Wij definiëren informatiebehoeften van organisaties om strategische doelen te behalen, vertalen dit naar de beste technologie oplossing en ondersteunen bij uitrol en integratie hiervan.” Boer & Croon richt zich daarmee op de business-agenda van de CFO, CIO en CTO en de transformatie van hun organisatie naar een connected company, stelt Traa.

De selectie van vendors vindt plaats op basis van een raamwerk van heldere functionele en technische eisen. Zo ziet het management van een organisatie op basis van meetbare, toetsbare criteria waarom welke oplossingen het meest geschikt zijn. “Het gehanteerde bewezen raamwerk is hetzelfde, de gewenste citeria verschilt per klant”, benadrukt Traa. “Meetbaar maatwerk per organisatie dus voor een goed onderbouwde beslissing.”

Boer & Croon begeleidt ook contractonderhandelingen en verzorgt – samen met de software- en implementatiepartner – de uitrol van het gekozen pakket. “Hier komt de connected company tot uiting. We bekijken welke data een organisatie heeft, waar die beschikbaar is en wat er mee moet gebeuren om business-vragen en -uitdagingen duidelijk en eenduidig te beantwoorden.”

Tot slot helpt Boer & Croon met het embedden van de oplossing in de processen van een organisatie, met training van medewerkers en opzetten van een supportafdeling – afhankelijk van omvang en complexiteit van een pakket. Traa: “We zijn pas klaar wanneer de klant in staat is de gekozen oplossing daadwerkelijk en duurzaam in te zetten.Elke uitdaging, een blijvend resultaat””\

www.boercroon.nl

Recente stories