Twee typische problemen bij aanbestedingen of RFP’s: de leveranciers lijken wel appels, peren, bananen of mango’s, én de offertes liggen heel ver uiteen. Drie typische gevolgen: u kiest een goedkopere leverancier – wat altijd meerwerk oplevert – óf het selectietraject wordt heel complex, óf u moet budget zoeken voor een duurdere leverancier. De reden: leveranciers kunnen vaak onmogelijk bepalen wat de klant precies wil, en hoe. Offertes worden dan interpretaties, of krijgen ruime onzekerheidsmarges.

Een Discovery zet klanteisen en -wensen om in een conceptontwerp dat leveranciers inzicht biedt in de specifieke functionaliteiten en de omvang en complexiteit van het product. Ook wordt het technische landschap van de klant beschreven, opdat leveranciers duidelijker kunnen zijn over het benodigde landschap.  Een Discovery, meestal €20.000 à €40.000, helpt bepalen wat het juiste ‘fruit’ is, brengt offertes dichter bij elkaar en helpt klant en leverancier om duidelijker verwachtingen en prijs af te stemmen. Dat neemt veel onzekerheid weg. Een logische stap, want ook zonder Discovery vooraf heb je een conceptontwerp en een beschrijving van het technische landschap nodig.

Over Keen

UX-bureau Keen Design bedient vanuit Utrecht en Frankfurt zowel commerciële als (semi-)overheidsorganisaties. Keen heeft veel ervaring in grote en complexe projecten. Wij leveren de concrete schermontwerpen die de ontwikkelaars nodig hebben, mét een verbinding van de bedrijfsstrategie tot die ene knop op dat ene scherm. Een verbinding die in grote projecten vaak verloren gaat.

Ook betrekken we in al onze projecten echte gebruikers. Zij zijn de wandelende waarheden die onmisbaar zijn voor een succesvol product.

www.keen.design

Recente stories