Arbo Unie ziet in toenemende mate veranderingen op de arbeidsmarkt in Nederland. “Het is een gegeven dat de groep arbeidskrachten de komende jaren in omvang afneemt”, vertelt Wim Schimmel, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Arbo Unie.

“Dit betekent dat het aantal mensen dat onze economie draaiende houdt steeds kleiner wordt. Tegelijk zien we dat de arbeidsmarkt verandert en flexibeler wordt. Er zijn steeds meer mensen met flexcontracten en ook het aantal zzp’ers neemt zienderogen toe. Deze veranderingen zorgen voor een aantal uitdagingen voor organisaties. Bijvoorbeeld hoe je als werkgever hierop zou kunnen, willen en moeten inspelen om ook in de nabije toekomst succesvol te zijn door mensen aan je organisatie te binden en loyaliteit te creëren.”

Arbo Unie is een organisatie die passende antwoorden heeft op dergelijke vragen. Ze heeft als motto en als streven om mensen een leven lang optimaal te kunnen laten werken. Als je daar als werkgever in investeert, zul je merken dat dit zowel sociaal, maatschappelijk als vanuit ondernemersperspectief een positief rendement oplevert. “Vaak al op zeer korte termijn”, stelt Schimmel. “Het ziekteverzuim neemt bijvoorbeeld sterk af, wat het rendement van de onderneming ten goede komt. En wat veel belangrijker is: vitale medewerkers zijn aantoonbaar productiever, gemotiveerder en voelen zich gewaardeerd. Het getuigt van goed ondernemerschap om te investeren in het veilig, gezond en productief laten werken van medewerkers. Deze organisaties zijn bewezen succesvoller doordat ze beter en sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden”, aldus Schimmel. “Arbo Unie kan daarbij helpen met gedegen advies en praktische ondersteuning.”

Recente stories