CO2-reductie

CO2-reductie
De grootste uitdaging voor de komende jaren? Klimaatverandering voorkomen, zegt Arnoud Kamerbeek, CEO van energie- en multimedialeverancier DELTA. “Volgens wetenschappers ontstaat een ecologische ramp als we de aarde met meer dan 2 graden opwarmen. Als we onze CO²-emissie niet drastisch reduceren, dreigt dit al over 25 jaar te gebeuren – of eerder. Mede daarom zal DELTAnog in 2015 zijn kolencentrale sluiten. En investeren we sinds 2 jaar alleen nog maar in wind-, zon- en getijdenenergie. Zo gaan we alle elektriciteit afnemen van Gemini, het windmolenpark dat nu voor de Nederlandse kust gebouwd wordt. Per 2016 zijn we met een uitstoot van 130 gram CO² per kilowattuur de schoonste grote producent van Nederland. In de komende jaren brengen we dit terug tot onder de 100 gram. Ter vergelijking: gemiddeld stoten energiemaatschappijen in Nederland 477 gram CO² per kilowattuur uit.”

Kamerbeek zou graag zien dat álle kolencentrales in Nederland gesloten worden. “Dat is met afstand de goedkoopste manier om de CO²-emissie te verlagen. Bovendien voldoe je dan in één klap aan het Urgenda-vonnis: een reductie van de CO²-uitstoot eind 2020 van 25% in vergelijking met die in 1990. Ook na sluiting van die centrales hebben we meer dan voldoende capaciteit om pieken in de stroomvraag op te vangen. En als de zon en wind het af laten weten, kunnen we dit opvangen met bestaande gascentrales die veel minder CO² uitstoten dan kolencentrales. Je ziet dat Duitsland, Engeland en de VS hun verantwoordelijkheid nemen: zij sluiten kolencentrales om aan hun nationale emissiedoelstellingen te voldoen. Het is de hoogste tijd dat Nederland dit voorbeeld volgt: we moeten een écht klimaatakkoord sluiten.”

www.delta.nl

  • Marco Mulders

Recente stories