‘Wij staan voor meer IT-rendement met blijvende impact’

Onafhankelijk managementadviesbureau Quint Wellington Redwood heeft als missie de IT-effectiviteit van zijn nationale en internationale klanten drastisch en blijvend te verhogen. “Onze belofte is: meer rendement op de bestaande IT, betere besturing en meer grip op de organisatie”, aldus directeur Maurice Boon.

 

(red. Arno IJmker ontbreekt op de foto)

Waarmee onderscheidt Quint Wellington Redwood zich van andere managementadviesbureaus? Boon: “Met twee aspecten: allereerst hebben we veelvuldig bewezen heel goed te weten hoe je de effectiviteit van IT binnen je business blijvend kunt vergroten. Onze vele nationale en internationale klanten hebben het rendement en de stuurbaarheid van hun IT-organisatie binnen korte tijd flink zien toenemen. Het tweede aspect is dat we als geen ander weten hoe je, om dat doel te bereiken, het beste gebruik kunt maken van het middel sourcing. Daarbij kunnen we als onafhankelijk managementadviesbureau ook adviseren om juist niet, of nóg niet te outsourcen.”

Blijvende impact

“Met die twee aspecten bieden we onze klanten meetbare toegevoegde waarde”, vervolgt Boon. “Een opdracht moet in onze opvatting echter niet alleen meetbaar resultaat opleveren, maar vooral structurele en dus langdurige impact hebben. Onze mensen zijn van huis uit dan ook geen IT’ers, maar bedrijfskundigen, bedrijfseconomen en bedrijfspsychologen. Wat zij met elkaar gemeen hebben, is dat ze IT als middel zien en niet als doel. Ze beschikken over de capaciteit om een situatie snel en grondig te analyseren en koppelen die aan hun communicatieve vaardigheden, om zo de brug te slaan tussen IT en de business. Kortom, ze bekijken hoe IT ingezet moet worden om organisaties effectiever, efficiënter en winstgevender te laten opereren. Het resultaat is zonder uitzondering dat óf de financiële performance omhooggaat via lagere kosten of hogere opbrengsten, óf het innovatieve karakter van een organisatie toeneemt, óf het risicogehalte afneemt. En vaak is het een combinatie van die drie. Met vrijwel alles wat we doen, laten we ons op het resultaat en de blijvende impact daarvan afrekenen. Of omgekeerd: als we zelf niet geloven dat we dat resultaat en die impact kunnen bewerkstelligen, beginnen we er niet aan.”

‘Wij beschouwen regie als een werkwoord’

Menselijke maat

Hoe gaan jullie te werk? Maurice Boon: “Allereerst doorgronden we de business van de klant door kritische vragen te stellen. Ons credo luidt niet voor niets ‘Dare to challenge’: wij durven onze klanten uit te dagen om hun business met onze hulp zodanig te organiseren dat ze er écht iets mee opschieten. Dat houdt in dat we mensen aanspreken op resultaten en dat we dingen die niet goed gaan, durven benoemen. Niet om met ze af te rekenen, maar om de situatie zoals die is objectief te beoordelen en van daaruit te zorgen dat het blijvend beter gaat. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de menselijke maat. Het gaat uiteindelijk om de mensen die het moeten doen. En door oog te hebben voor de problemen die ze kunnen tegenkomen, toon je goed leiderschap. Wij beschouwen regie als een werkwoord en hanteren aan LEAN ontleende technieken om managementfocus en gedragsverandering te realiseren. Het is – zeker bij een groot project – niet eenvoudig om alle aspecten in de hand te houden, maar door dicht op de bal te spelen kun je voorkomen dat er één essentieel aspect uit je vingers glipt. Dat onze aanpak aanslaat, moge ook blijken uit de internationale successen die we boeken. Zo hebben we onlangs een miljoenenopdracht verworven bij de grootste verzekeraar ter wereld. In Nederland werken we naar volle tevredenheid voor onder andere grote financiële instellingen en complexe overheidsorganisaties.”

Dialoog

Het tweede onderscheidende element is sourcing. Hoe gaat Quint Wellington Redwood daarmee om? Managing Partner Arno IJmker, verantwoordelijk voor de sourcing practice van Quint: “Wij bewegen ons al heel lang op het raakvlak van IT en de business, maar we zien dat het raakvlak zelf aan het verschuiven is. IT is binnen een groot aantal organisaties niet meer los te zien van de kritische bedrijfsprocessen. Wij worden dan ook steeds vaker ingezet voor projecten rond business process outsourcing. Onze ervaring zorgt ervoor dat onze klanten het beste uit een deal halen. De beslissing om wel of niet te outsourcen is nu vooral een bedrijfskundige beslissing. Die dient goed gefundeerd genomen te worden, bij voorkeur in de boardroom. Met onze diepgaande bedrijfskundige kennis van IT proberen we een brug te slaan tussen de kloof die vaak nog tussen de CIO en de rest van de board aanwezig is. De COO en de CIO gaan steeds meer van elkaars rollen vervullen, maar daarvoor moeten ze wel weten wat de ander doet. Naarmate er meer geoutsourcet wordt binnen een organisatie, verandert ook de rol van de IT-afdeling. IT’ers moeten zich van expert op een bepaald stukje technologie ontwikkelen naar personen die een deel van de regie op zich kunnen nemen. Dat is een grote omslag, die bij veel organisaties nog gemaakt moet worden. Er is grote behoefte aan mensen die vanuit hun IT-expertise de dialoog kunnen voeren met mensen die de business requirements moeten invullen. Wij kunnen in dat proces de rol van regisseur op ons nemen en de noodzakelijke veranderingen zodanig vormgeven dat onze opdrachtgever uiteindelijk de regie kan overnemen. Op dat moment is ons doel bereikt en kunnen we met een gerust hart vertrekken.”

‘Wij staan voor meer IT-rendement met blijvende impact’

Recente stories