Wendbaarheid in IT is van levensbelang

Overheden én corporate enterprises met veel legacy in IT hebben problemen om snel over te schakelen naar nieuwe technologie. Onder andere tijdens de coronacrisis. Andere organisaties hebben die legacy achter zich gelaten, bijvoorbeeld door een overgang naar cloud en as-a-service, ziet algemeen directeur Vincent Verbiesen van Protinus IT. “De volgende stap is het creëren van wendbaarheid in contracten hiervoor.”

Wendbaarheid in IT is van levensbelang

Legacy in IT heeft organisaties lange tijd enorm beperkt in het versneld inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. Zeker wanneer iets na aanschaf al verouderd is. Denk aan de snelheid waarmee elke nieuwe iPhone wordt geïntroduceerd. Dit geldt ook al jaren voor infrastructurele oplossingen.
Inmiddels zijn er veel mogelijkheden om bijvoorbeeld via publieke en private cloudpartijen IT ‘uit de kraan’ af te nemen, stelt Verbiesen. De groei hiervan voor zaken zoals IT-infrastructuur en andere
IT-toepassingen vergroot de mate van wendbaarheid van grote organisaties op veel gebieden. “Je kunt het aan- en uitzetten en je hebt altijd de nieuwste versie van de benodigde IT.”

‘Organiseren van contractuele wendbaarheid is een strategische keuze’

Contractuele legacy

Er is echter ook contractuele legacy. Grote organisaties sluiten vaak grote en langdurige contracten met IT-aanbieders voor drie tot vijf, soms zelfs tien jaar. Dat geeft een vorm van zekerheid, op het eerste gezicht strategisch gezien een logische keuze. Het beperkt echter volgens Verbiesen – net als bij legacy in IT – het snel inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen of interne behoeften.
“Als ik CIO’s vraag naar hun IT-behoeften over drie tot vijf jaar, geven ze vaak aan dat ze niet eens goed kunnen voorspellen wat die behoeften over één jaar zijn. Maar ze sluiten wel een contract voor zo’n lange periode af. Dat geldt voor overheden, maar vaak nog meer voor multinationals. Die sluiten mondiale contracten af, waardoor lokale dochters enorm worden ingesnoerd.”

Recht op beste uit IT

Voor Protinus reden om wendbaarheid in contracten te bieden. “Er zijn veel specialisten op het gebied van hardware”, stelt Verbiesen, “en in verhouding nog veel meer op het gebied van software en diensten. Zij zijn vaak te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken en liggen daardoor vaak buiten het contractuele bereik van onze klanten.” Protinus sluit vooraf met de beste van deze specialisten contracten af en ontsluit hen vervolgens richting klanten. “Binnen deze contracten stellen wij organisaties in staat om op elk gewenst moment in te kunnen spelen op hun continu veranderende behoeften. Zo worden organisaties ultiem wendbaar in hun IT, op technisch én contractueel vlak. Deze strategische keuze is wat ons betreft van levensbelang voor organisaties om op digitaal gebied mee te blijven komen in deze snel veranderende wereld.”

Recht op het beste uit IT

Recente stories