Vormgeven aan slimmere verbindingen

Inter Access helpt bedrijven en instellingen bij het slimmer verbinden van IT-systemen, mensen en organisaties. Met een scherpe focus op klanttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid is een solide basis gelegd voor verdere groei en winstgevendheid, met de erkenning als Great Place to Work in het verschiet.

“In het verleden hebben we vooral technologie naar de markt gebracht”, zegt Hans den Hartog, Algemeen Directeur van Inter Access. “Nu is onze doelstelling om de klant oplossingen te bieden om zijn bedrijfsprestaties te verbeteren. Daar gebruiken we technologie bij, want dat is ons vak en daar zijn we goed in. Dat is ook een slag die we met onze eigen medewerkers gemaakt hebben. We praten dus in toenemende mate met onze klanten over hun business, over de ontwikkelingen in hun markt en hoe we – met behulp van technologie – ondersteuning kunnen bieden en verbeteringen kunnen aanbrengen.” Den Hartog noemt als voorbeeld een recente opdracht van zorginstelling Lentis voor de vernieuwing van de totale IT-infrastructuur. “Voor Lentis leggen we als het ware een eigen digitale snelweg onder de organisatie, vanuit het perspectief dat Lentis zijn klanten maar ook zijn medewerkers veel beter in staat kan stellen hun werk effectief, efficiënt en op een moderne manier te doen.”

Businessthema’s

“Omdat we echt iets voor klanten willen betekenen, hebben we focus aangebracht in de businessthema’s die we bij die klanten willen adresseren, maar ook in het type klant waar we ons op willen richten”, aldus Bert van Haarlem, Commercieel Directeur van Inter Access. “We hebben gekozen voor drie businessthema’s en vier sectoren waarin we actief willen zijn en bedrijven en instellingen willen helpen bij het slimmer verbinden van systemen, mensen en organisaties.

Het eerste thema kan worden samengevat als ‘klant- en burgerbediening’, hoe zorgen we ervoor dat onze klant zijn klanten (en voor de overheid: haar burgers) beter, efficiënter en effectiever kan bedienen? Het tweede thema is collaboration, ofwel samenwerking, binnen de eigen organisatie maar ook over ketens heen. Thema drie is efficiency, hoe kan ik met behulp van IT ervoor zorgen dat ik steeds meer kan doen met een afnemende hoeveelheid geldmiddelen? Ook daar is nog steeds een wereld te winnen in elke bedrijfssector.”

Vier sectoren

De vier sectoren waarop Inter Access de focus richt zijn overheid, financiële dienstverlening, zorg en zakelijke dienstverlening. “De overheid is een sector waarin we van oudsher heel erg actief zijn, zowel lokaal als bij de centrale overheid”, licht Den Hartog toe. “Een recent voorbeeld is de opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de bouw van een Landelijk AsbestVolgSysteem. Bij dit project zijn heel veel partijen betrokken, dus dit is ook een heel aardig voorbeeld van ketensamenwerking met behulp van technologie. In de financiële sector spelen continu vragen – zeker op het gebied van efficiency – mede onder druk van de marktontwikkelingen. Maar ook klantbediening is daar een enorm issue: hoe ontsluit je informatie voor deelnemers en klanten? Ook de zorgmarkt en de zakelijke dienstverlening hebben directe aansluiting op de thema’s die we adresseren.” Van Haarlem vult aan: “Belangrijk is ook dat we ons niet op de allergrootste spelers in die sectoren richten, maar primair op het segment van bedrijven die qua omvang, schaal en signatuur bij ons passen. Klanten die van vergelijkbare omvang zijn, die het prettig vinden om kort en snel te schakelen met een bedrijf als het onze en die bij onze grote collega’s het gevoel hebben meer een nummer te zijn. Bij ons zijn ze een klant die er echt toe doet, en dat merken ze.”

Slimmer verbinden

Om de uitgestippelde koers ook naar buiten toe een duidelijk gezicht te geven heeft Inter Access een nieuwe huisstijl ingevoerd, met als belangrijkste kenmerk de toevoeging ‘Slimmer verbinden’ aan een nieuw fris bedrijfslogo. Den Hartog: “Slimmer verbinden slaat niet alleen op de technologie die we als hulpmiddel inzetten, maar vooral ook op de drie thema’s waarin veel verbindingsvormen voorkomen: verbinding tussen organisaties en klanten, tussen oud en nieuw en tussen ketens onderling. Maar verbinden heeft ook te maken met de duurzame relatie die we willen aangaan, met onze klant maar ook met onze medewerkers, als belangrijkste kapitaal van ons bedrijf.”

“We brengen dat ook in de praktijk door van dit bedrijf een erkende Great Place to Work te maken. In 2011 is een nulmeting gedaan en nu, in 2012, hebben we al een enorme stap voorwaarts gemaakt in medewerkerstevredenheid en vooral -betrokkenheid. Dat geeft ons alle vertrouwen dat we in 2013 een erkende Great Place to Work zullen zijn.” In de bedrijfscultuur die Inter Access voorstaat, speelt maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke rol, vertelt Den Hartog. “We leveren een bijdrage in de vorm van de kennis en kunde van onze professionals aan een aantal projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Afrika en Zuid-Amerika. En dit najaar organiseren we een (hard)loop- en fietstocht in de omgeving van de Passo dello Stelvio in Italië. Met de beklimming van deze roemruchte pas willen we samen met onze relaties geld inzamelen voor Barcode for Life. Ook dat is een manier om verbinding met elkaar te creëren en tegelijkertijd een goed doel te steunen.”

Vormgeven aan slimmere verbindingen

Recente stories