Verdiep je nú in nieuw pensioenstelsel!

Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel treedt per 1 juli dit jaar in werking. Vervolgens moeten voor 1 januari 2028 alle pensioenregelingen aangepast zijn. “Dit lijkt ver weg, maar je moet nú in actie komen!”

Verdiep je nú in nieuw pensioenstelsel!

Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital, windt er geen doekjes om: “Werkgevers die zelf een keuze kunnen maken over hoe zij de pensioenen voor hun werknemers regelen moeten niet wachten tot 2027. Je bent verplicht een adviseur in te schakelen om de overgang te begeleiden. Maar zijn ze tegen die tijd wel beschikbaar? Voor werknemers geldt: verdiep je nu in jouw pensioen. Je kunt online inzicht krijgen in jouw persoonlijke situatie en het Nibud heeft tools waarmee je kunt uitrekenen hoeveel geld je straks nodig hebt.”

Aegon Cappital is klaar voor de nieuwe pensioenwetgeving

Keuzes maken

Voor werkgevers is het pensioen de op een na duurste arbeidsvoorwaarde. De Boer: “Je zal als werkgever moeten gaan nadenken over zaken als de hoogte van het nabestaandenpensioen. Moet dit worden aangepast of niet? Wat zijn de consequenties? Moeten mijn werknemers zich kunnen bijverzekeren? Zo zijn er meerdere keuzes die ze nu al kunnen maken. Ze zijn bijvoorbeeld verplicht om werknemers die in dienst komen na 1 januari 2028 een vlakke staffel voor beschikbare premie aan te bieden, terwijl ze werknemers die onder het oude stelsel vallen ook een naar leeftijd stijgende staffel kunnen aanbieden. Wil je dat je twee groepen anders beloont?”

Ze vindt het jammer dat werkgevers wachten op de wetgeving voordat ze iets gaan doen. “Begrijpelijk, want ze zijn druk bezig met hun business en denken niet dagelijks aan pensioenen. Ik denk dan ook dat de overheid hier een rol in moet spelen met campagnes. We kunnen wel wat hulp gebruiken om werkgevers in actie te krijgen.”

Consequenties

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedereen een eigen pensioenpot met een nabestaandendekking op. Dit heeft consequenties voor de pensioenuitvoerders. Aegon Cappital is klaar voor de nieuwe wetgeving en in staat om per 1 juli, pensioenregelingen uit te voeren die hieraan voldoen.

De Boer denkt dat het voor ondernemerspensioenfondsen interessant wordt om de pensioenen onder te brengen bij een premiepensioeninstelling (PPI) of verzekeraar. “Niet alleen kostentechnisch, maar ook omdat wij als PPI in de afgelopen elf jaar van ons bestaan heel veel ervaring hebben opgedaan met het communiceren met de individuele deelnemers. Als je een partij hebt die weet hoe je mensen moet bereiken, waarom zou je dan zelf het wiel willen uitvinden?”

Recente stories