Verborgen parel in IT

Wie een trein ziet rijden, denkt misschien niet direct aan een mooie IT-functie. Toch schuilt er een unieke digitale wereld achter. IT-functies bij infrabeheerder ProRail zijn de ‘verborgen pareltjes’. Maatschappelijk relevant en daarnaast leuk werk. “Er rijdt geen trein zonder IT.”

Verborgen parel in IT

“We staan voor een fantastische, maar uitdagende ambitie”, zegt Mirjam van Velthuizen, CFO ProRail. “Wij verwachten dat in 2030 30% meer reizigers en 50% meer goederen per trein vervoerd zullen worden ten opzichte van 2018. Dat geeft een enorme druk op de toch al zwaarbelaste spoorcapaciteit. Dat kan niet zonder een grote transitie in digitalisering.”

Flinke IT-club

Werken bij ProRail doe je in een digitale omgeving, legt Arjen Boersma, Directeur ICT bij ProRail, uit. “We houden de treindienst 24/7 in de lucht met twaalf verkeersleidingsposten en vijf nationale datacenters, we zijn de vierde telecomaanbieder en hebben een van de grootste glasvezelnetwerken van Nederland. En dat naast de kantoorautomatisering.”

‘Er rijdt geen trein zonder IT’

Niet verwonderlijk dat ProRail een flinke IT-club heeft. “We hebben nu zevenhonderd IT-medewerkers. Maar we groeien hard en de doorstroom en het natuurlijk verloop (pensionering) maken dat we de komende vijf jaar tussen de honderdvijftig en tweehonderd IT’ers nodig hebben.”

Er is dus veel nieuwe aanwas nodig. Gelukkig heeft ProRail de IT’er veel te bieden. Van Velthuizen: “We zijn vooruitstrevend in het inzetten van nieuwe technologieën. Zo gebruiken we op bepaalde emplacementen sensoring, waardoor we 25% meer goederencapaciteit op het bestaande spoor kunnen benutten. Je bent als IT’er bij elke fase betrokken, van de prille ontwikkeling totdat je buiten ziet dat het werkt. Jouw toegevoegde waarde als IT’er is echt zichtbaar.”

Bovendien is het leuk om bij ProRail te werken, stelt Boersma. “Mensen werken in multidisciplinaire teams, met eindgebruikers, opdrachtgevers, collega’s. Je doet het met elkaar.” Neem ERTMS, een Europees digitaal treinbeveiligingssysteem. “In Groningen staan al werkstations, zodat iedereen hier kennis mee kan maken. Onze IT’ers ontwikkelen dit en werken samen met medewerkers van Verkeersleiding.”

Duurzame mobiliteit

Van Velthuizen geeft aan dat ICT ook een wezenlijke bijdrage kan leveren aan duurzame mobiliteit, een belangrijke pijler van ProRail. “Mensen kiezen bewust voor duurzame mobiliteit en wij werken met respect voor de natuur. Zo zijn er veel dassen en bevers; die graven tunnels en dat is levensgevaarlijk voor het spoor. Via sensoren meten wij hun activiteit. En we nemen natuurvriendelijke maatregelen om die prachtige beestjes te verleiden een andere plek te kiezen.”

Recente stories