Transparantie als leidend principe

Het economisch klimaat noopt veel organisaties om kritisch te zijn over de accountancykosten. “Dat leidt tot verschuivingen in de markt”, vertelt Peter Feijtel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accon AVM. “Voor ons geen probleem. Dankzij onze transparantie zijn wij een aantrekkelijk alternatief.”

“Wij zijn een witte raaf in accountancyland”, zegt Peter Feijtel over de organisatie waarvan hij bestuursvoorzitter is. Hij doelt daarmee zowel op de bijzondere historie als op de organisatievorm van de adviseurs- en accountantsorganisatie Accon AVM. De organisatie vindt haar oorsprong zo’n honderd jaar geleden, toen de belastingwet voor agrarische bedrijven veranderde. “Tot die tijd betaalden boeren een forfait op basis van de oppervlakte van hun boerenbedrijf”, legt Feijtel uit. “Maar vanaf dat moment moesten ook boeren inkomstenbelasting afdragen.” Als reactie daarop richtten tientallen provinciale en vaak verzuilde boerencorporaties hun eigen boekhoudbureaus op ten behoeve van hun eigen leden. Die coöperatieve achtergrond speelt in 2011 nog steeds een rol. Lange tijd veranderden die boekhoudbureaus nauwelijks, hoewel enkele ook voor mkb’ers gingen werken. Pas in 1992 nam die verbreding een grote vlucht toen bureaus in Gelderland en Zeeland fuseerden tot Accon AVM. “Een stichting”, vertelt Feijtel, “en dat zijn we nog steeds. Die rechtsvorm is uniek in de accountancywereld, maar wel een bewuste keuze. Het past bij onze filosofie die is gericht op duurzame relaties, zowel met klanten als met medewerkers.”

De stichtingsvorm werkt ook positief op de bedrijfsstrategie. “We kunnen zonder druk van aandeelhouders of partners een langetermijnstrategie ontwikkelen. Centraal daarin staat optimale dienstverlening.”

 

Transparantie

Vanaf 2000 leidde dat streven tot een groeistrategie. “Om klanten optimaal te kunnen bedienen, wilden we professioneler en meer marktgericht werken”, legt Feijtel uit. “Dat betekende ook dat we meer specialistische kennis nodig hadden. Maar om die rendabel te kunnen maken en voor een aantrekkelijke prijs te kunnen aanbieden, was schaalvergroting onvermijdelijk.” Door overname van een aantal grotere accountantskantoren, gaf Accon AVM gestalte aan zijn groeiambities. “Nieuwe kantoren voegen ook steeds iets toe aan de bestaande organisatie. Het levert synergievoordelen op. Optimalisering van de organisatie, efficiency en het behoud van de menselijke maat zijn bij iedere overname de uitgangspunten.” Omdat de organisatie daarnaast een flinke autonome groei realiseerde, is Accon AVM inmiddels gegroeid tot 1800 medewerkers en 45 vestigingen.

“We zijn doorgedrongen tot de top tien van de Nederlandse accountancyorganisaties en hebben nu een marktaandeel van vijf procent in het mkb”, aldus Feijtel. Wat hem betreft blijft het daar niet bij, want hij ziet volop mogelijkheden om verder te groeien ten behoeve van verbetering en efficiëntie. Opmerkelijk genoeg noemt hij de economische crisis een kans voor zijn organisatie. “Tot voor kort namen organisaties hun accountantskosten voor lief. Door de crisis zijn klanten echter kritischer ten aanzien van de kosten en de opbrengsten van financiële dienstverlening en adviezen. Zij willen duidelijkheid en transparantie.  We zullen klanten daarom duidelijk moeten maken wat we gaan doen, wat dat kost en wat het opbrengt. Om dat te realiseren hebben we processen gestandaardiseerd.”

 

Toegevoegde waarde

“Die standaardisatieslag was een hele klus, omdat we na overnames met heterogene systemen zaten. Inmiddels zijn we echter zover dat we in al onze vestigingen dezelfde systemen en dezelfde systematiek gebruiken.” De heldere prijsafspraken die Accon AVM met klanten kan maken zijn het rechtstreekse gevolg van die standaardisatie. Waar mogelijk hanteert de organisatie zelfs vaste prijzen. “Het honorarium voor bijvoorbeeld het opmaken van jaarstukken en indienen van belastingaangiften is bij veel collega’s vaak erg mistig. Dat geldt al helemaal voor belasting- en organisatieadviezen. Wij vinden dat de prijsstelling transparant moet zijn, ook voor consultancy. Ik geef toe dat dit lastig is, maar ik vind dat we op z’n minst een indicatie moeten kunnen geven van de verwachte kosten. Bovendien geven we een schatting van de verwachte opbrengst van onze adviezen.” Transparanter kan haast niet; de klant kan eenvoudig berekenen of de aangeboden dienst de moeite waard is.

“Onze dienstverlening moet waardevol zijn. Vergeet niet dat ondernemers – zowel agrarische ondernemers als mkb’ers – vaak goed zijn opgeleid. Die verwachten advies op niveau dat toegevoegde waarde heeft.” Om waardevolle adviezen te kunnen geven, besteedt Accon AVM veel aandacht aan de ontwikkeling van de eigen medewerkers. “De eerste jaren krijgen nieuwe medewerkers de kans zich te ontwikkelen als bijvoorbeeld fiscalist of accountant”, legt Feijtel uit. “Daarna verdiepen zij zich zodanig in een branche dat zij volwaardige gesprekspartners kunnen zijn voor onze klanten.” Het resultaat is een matrix met fiscalisten, accountants, juristen en loonadviseurs met diepgaande kennis van uiteenlopende branches.

 

Alternatief voor zzp’ers

De standaardisatie bij Accon AVM heeft ook geleid tot een nieuw product: Ellen4biz. Om de ontwikkeling en beschikbaarheid ervan te bespoedigen heeft Accon AVM hiervoor een zelfstandige zusterorganisatie opgericht. “Ellen4biz is gericht op kleine organisaties en zzp’ers met een relatief eenvoudige administratie.” Ellen4biz kent een modulaire opzet met vaste prijzen voor bijvoorbeeld onlineadministratie en -controle, het opstellen van jaarstukken en diverse aangiften. “Hiermee maken we het kleine en startende ondernemers zo makkelijk mogelijk.” Ellen4biz heeft een paar maanden na de introductie al duizend nieuwe klanten. Daarmee lijkt het een belangrijk wapen voor de verdere groei van Accon AVM.

Transparantie als leidend principe

Recente stories