Schaarste arbeidsmarkt een hot item

De schaarste op de arbeidsmarkt voor het datawerkveld is enorm en begint steeds merkbaarder te worden. Organisaties hebben torenhoge ambities op datagebied die ze niet kunnen waarmaken. Dat remt hen in hun ontwikkeling en maatschappelijke bijdrage. Om de markt te helpen opent de Hot ITem Academy haar deuren nu ook voor derden. Commercieel directeur Rob Honing legt uit.

Schaarste arbeidsmarkt een hot item

“Feitelijk leggen wij de markt al twintig jaar uit dat er veel toegevoegde waarde in data zit en dat je hier vanuit een businessinsteek naar moet kijken. Het begint bij de visie en strategie en de drivers die hierin belangrijk zijn. Met behulp van data-inzichten kun je deze drivers vervolgens rapporteren, besturen en beïnvloeden. Dankzij de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van advanced analytics en artificial intelligence kunnen we dat beïnvloeden daadwerkelijk in de bedrijfsprocessen implementeren”, aldus Honing.

‘Als thought leader zijn wij in staat om ervaren consultants aan te trekken’

Filosofie en aanpak

Volgens de Hot ITem-directeur nemen steeds meer organisaties, weliswaar nog mondjesmaat, geautomatiseerd beslissingen en worden daardoor slimmer en wendbaarder. Die transitie naar een datagedreven organisatie zit niet alleen in techniek, maar ook in organisatie, governance en wet- en regelgeving. Maar bovenal zijn mensen en hun competenties de kritische succesfactor in elke datagedreven verandering. Honing: “Daarom zijn wij zo’n vijftien jaar geleden al gestart met de Hot ITem Academy. De kennis, kunde en ervaring die we hebben opgedaan bij meer dan vijfhonderd klanten met data-ambitie hebben we vertaald naar een uitgebreide set van opleidingen. Daar zit een hele filosofie achter en een complete aanpak omheen. Want onze medewerkers moeten multifunctioneel zijn. Dan is een uniforme manier van werken noodzakelijk, waarbij je alle aspecten van datagedreven innovatie en factbased improvement in je bagage hebt. Je kunt natuurlijk niet over de volle breedte expert zijn, maar een stevige, brede basis moet iedereen hier wel hebben.”

 

Hot ITem Academy

Tot nu toe was de Hot ITem Academy alleen bestemd voor eigen medewerkers. Vanaf 2019 stelt het bedrijf de academy ook open voor de markt. Honing legt uit: “We zien dat veel organisaties moeite hebben om de juiste kennis in huis te halen en duurzaam aan zich te verbinden. Dan moet je dus je eigen talent in de organisatie mobiliseren en zelf gaan opleiden. Dat vergt veel tijd en de juiste expertise. Dan is het mooi dat je dit kunt uitbesteden aan een partij die hier al jarenlang ervaring mee heeft. Als thought leader zijn wij in staat om ervaren consultants aan te trekken; zij kunnen met onze opleidingen echt nog een stap zetten en zichzelf doorontwikkelen.”

 

 

Optimaal toegesneden

Honing: “Een Hot ITem Academy-traject is veelomvattend en optimaal toegesneden op het kennisniveau en de bedrijfssituatie van de cursist. Vooraf creëren we samen de juiste randvoorwaarden om succesvol te zijn, zodat de cursist zijn nieuwe inzichten direct in de praktijk in meerwaarde kan omzetten.” Honing schat dat jaarlijks zo’n zestig klantmedewerkers aan deze trajecten zullen meedoen. Daarnaast richt de academy haar pijlen op bestuurders. Volgens Honing praten veel directeuren wel over termen als digitalisering en datadriven, maar wat dat nu echt betekent en hoe je dit aanpakt om daadwerkelijk de bedrijfsdoelen te ondersteunen, is hen vaak onvoldoende duidelijk.

 

Zingeving

De academy is al jaren een probaat middel om ervaren mensen uit de markt te halen. “We gebruiken het als groeipad voor mensen die een stap willen zetten in hun carrière. Bij ons kunnen ze zich snel en gericht verder ontwikkelen. Veelal door mensen met een technische achtergrond een stap te laten maken naar de bedrijfskundige kant en vice versa. In onze visie moet je in beide werelden veel kennis en ervaring opdoen om echt succesvol te zijn.”

Behalve in professionele ontwikkeling voorziet de academy ook in persoonlijke ontwikkeling. Dus niet alleen maar beter worden in de bedrijfskunde en topologieën van het data-ecosysteem, maar je ook als mens ontwikkelen. Honing vat samen: “Door onze multidisciplinaire aanpak werken we aan projecten die tot de verbeelding spreken. Als je bijvoorbeeld de vervoersplanning van een groot bedrijf verbetert, is dat heel zingevend; je ziet het resultaat! Dat wordt door onze professionals in het werk heel erg gewaardeerd en is, naast de academy, een belangrijke reden dat mensen bij ons aan boord blijven.”

Recente stories