Samen voor een duurzaam Nederland

De energietransitie biedt kansen. Wij helpen de zakelijke markt omschakelen naar slimmer, schoner en duurzamer op een wijze die past bij de klant, zegt Frank van Rees, Directeur Eneco Zakelijk. “Dit kan op vele manieren, maar altijd met een positieve businesscase.”

Samen voor een duurzaam Nederland

“De energietransitie is voor ondernemers onzeker, omvangrijk en onafwendbaar. We zien dat onze klanten stappen willen maken in de energietransitie, ieder met z’n eigen drijfveren en hulpvragen. Wat alle ondernemers kenmerkt, is dat ze daarbij op zoek zijn naar concreet handelingsperspectief. Eneco helpt de ondernemer in de energietransitie op de wijze die past bij zijn doelstellingen. Vanuit het belang van de klant kijken we breder naar deze vraagstukken. Onze kennis zetten we in voor de zakelijke klant die wil en moet verduurzamen. Door onze brede expertise te bundelen, maken we er voor de klant een interessante businesscase van en ontzorgen we daar waar gewenst.”

‘Onze klanten willen stappen maken in de energietransitie; ieder met z’n eigen hulpvragen’

Samen met Nederlandse partners

“Steeds vaker koppelen we lokale bronnen aan klanten middels Corporate Power Purchase Agreements, CPPA’s”, vervolgt Van Rees. “Mooi is dat deze klanten hiermee een steentje bijdragen aan het versneld verduurzamen van Nederland, dat ze zo hun eigen energiedoelen bereiken en dat dit positief afstraalt op hun imago. Door deze langjarige samenwerkingen is de afzet van energie voor langere tijd gegarandeerd, zodat wij weer kunnen investeren in het bouwen van nieuwe duurzame assets. Dergelijke samenwerkingen hebben wij met partijen uit diverse branches. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Nederland, dat zijn datacenters op wind uit Nederlandse parken laat draaien, waardoor e-mails als het ware op Eneco HollandseWind® worden verstuurd. Aan Heineken, dat reclame maakt voor zijn nieuwe ingrediënt: groene energie, die onder andere van onze windmolens naast hun brouwerij komt. En vervoersbedrijf RET streeft samen met ons naar een energiepositief ov. Of neem de NS, die als eerste grote koploper omschakelde naar 100% windenergie, waardoor de treinen volledig duurzaam rijden. En bol.com helpen we bij het realiseren van de duurzaamheidsambities door het dak van het distributiecentrum vol zonnepanelen te leggen en de resterende energie uit het nabijgelegen Ecopark Waalwijk te leveren. Lokaal duurzaam dus! Mede dankzij dit soort samenwerkingen kan Eneco sneller meer nieuwe windparken bouwen. Groen is minder ingewikkeld dan het lijkt.”

Investeren in eigen opwekcapaciteit

Eneco wil de opwekcapaciteit in Nederland vergroten en investeert jaarlijks miljoenen in duurzame energiebronnen. Van Rees: “Met onze windparken op land en zee en onze zonneparken wekken we nu al genoeg duurzame energie op voor honderdduizenden huishoudens. Samen met Shell – in het consortium Crosswind – gaan we het subsidieloze windpark Hollandse Kust Noord bouwen en exploiteren in de Noordzee.”

Samen voor een duurzaam Nederland

Recente stories