Robotisering kan niet zonder de ‘menskant’ van leiderschap

Globalisering, digitalisering en robotisering: een doemscenario voor de organisatie? Nee, juist dé kans om de unieke bijdrage van de mens er een prominente plaats in te geven, zegt Katrien Braeckmans van de Baak. “Leiderschap is meer dan ooit relevant in deze snel veranderende wereld.”

Robotisering kan niet zonder de ‘menskant’ van leiderschap

“De manier waarop leiders effectief kunnen omgaan met de mensen in hun organisatie bepaalt de impact van een team”, aldus Katrien Braeckmans, Manager Incompany en verantwoordelijk voor het International Center of Excellence binnen de Baak. “Juist nu krijgt de human side of enterprise een steeds grotere rol in organisaties. Logisch ook, want de kernkwaliteiten van mensen leveren een unieke en doorslaggevende bijdrage. Steeds meer bedrijven zien in dat het wezenlijke verschil gemaakt wordt door het samenbrengen van de diverse soorten talenten van hun mensen. Men kiest er dan ook vaak voor om eerst de ‘menskant’ op orde te brengen, om zo een high-performance culture te bouwen in de organisatie.”

‘De uniciteit van mensen maakt je organisatie wendbaar en innovatief. Hoe stuur je dat aan?’

Zo ziet leiderschap eruit in de 21e eeuw

Braeckmans: “Organisaties moeten zich afvragen welk onderdeel van het werk door machines en robots gedaan kan worden en waar er juist behoefte is aan de unieke bijdrage van de mens. Vaak draait het antwoord om complexe of morele dilemma’s, emotionele intelligentie en creativiteit, en juist daarbij speelt leiderschap een rol. Het gaat dan om de kaders waarbinnen mensen samenwerken en resultaten neerzetten. Om hun concurrentiepositie te behouden moeten organisaties wendbaar zijn.

Dit kan alleen wanneer werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen. Gevolg is dat de onderlinge relaties en de connectie met het management anders en vaak flexibeler worden. People skills en samenwerken zijn dan een cruciaal onderdeel van het succes.”

Excellente verbinder en zeggingskracht

Hoe geef je daar leiding aan? “De menskant van leidinggeven betekent dat je een excellente verbinder bent, waardoor je de juiste mensen aan elkaar koppelt en zo kansen creëert. Daarnaast kun je niet meer varen op autoriteit, maar bepaalt je zeggingskracht je impact. Je moet dus authentiek zijn. Ten slotte weet je anderen te inspireren om het beste van zichzelf naar boven te halen. Dit soort leiderschap bepaalt mede het succes van je organisatie. Wij bieden incompanytrainingen waarbij wendbaarheid en omgaan met verandering doorslaggevend zijn. Het draait allemaal om de juiste aandacht voor people management in combinatie met high performance.”

Leiderschapsontwikkeling met de Baak

Braeckmans: “De Baak heeft een brede basis van nationale en internationale klanten. Wij zijn voor hen een partner in leren en leiderschapsontwikkeling. Wij maken een leerinterventie die past bij de context van een organisatie en voeren deze uit. De Baak helpt individuele deelnemers, teams en organisaties vooruit in hun ontwikkeling en vergroot hun impact.”

Recente stories