‘RDW aan wieg van duurzame mobiliteit’

De RDW speelt in het mobiliteitsdomein een belangrijke en groeiende rol als publieke dienstverlener, toezichthouder en goedkeurings- en registratieautoriteit. “De focus van de RDW ligt de komende jaren op het realiseren van maximale mobiliteit voor burgers en bedrijfsleven: veilig én duurzaam.”

‘RDW aan wieg van duurzame mobiliteit’

Aan het woord is Jantina Woudstra, sinds april 2022 algemeen directeur van de RDW. Iedereen kent de organisatie van kentekenregistratie, vrijwaringsbewijzen en de APK. Maar de RDW doet veel meer. “Alles wat vliegt, vaart en rijdt – behalve vliegtuigen en treinen – valt onder onze dienstverlening. Dus ook zelfrijdende auto’s, elektrische steps en drones.”

Na een carrière bij ondernemingen zoals KLM, IBM en de NS heeft Woudstra de ideale combinatie in huis om de RDW intern én naar buiten toe de toekomst in te leiden. Met een focus op alles wat met mobiliteit te maken heeft en een focus op digitalisering, die zowel de dienstverlening ondersteunt als nieuwe diensten en andersoortige mobiliteit mogelijk maakt.

Woudstra ziet de RDW als moderne publieke dienstverlener die faciliteert dat alle vormen van mobiliteit veilig en duurzaam kunnen plaatsvinden. Middels toezicht en handhaving, en middels datagebruik om mobiliteit optimaal en betrouwbaar in te richten: van ontwerp tot en met sloop. “Dat doen we samen met partners zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, het Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat en het CBR.”

‘Bij de RDW werk je aan de toekomst van onze mobiliteit’

Thema’s voor de toekomst

De komende jaren staan in dit kader vier thema’s centraal: integraal toezicht op de voertuigketen, het mogelijk maken en beheerst implementeren van innovaties (zoals nieuwe voertuigsoorten, maar ook zelfsturende auto’s), informatie verzamelen en leveren voor slimmere mobiliteit en handhaving, en eenvoudige en toegankelijke dienstverlening voor particulieren en zakelijke klanten.

Om deze thema’s in te vullen, zoekt de organisatie een divers palet aan talent. Zoals technische medewerkers die ook een boordcomputer kunnen uitlezen, juristen en beleidsmakers die ‘Den Haag en Brussel’ kunnen combineren, en ICT’ers en data-analisten die de RDW-diensten digitaal ondersteunen en uit een enorme databerg nieuwe inzichten halen om – veilig en privacybestendig – mobiliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld het ondersteunen van een gemeente die een milieuzone wil inrichten.

Woudstra besluit: “Onze rol op het gebied van mobiliteit wodt steeds groter. Dat kan alleen als we hiervoor de juiste mensen in huis hebben. Wij bieden hiervoor ruimte in een groeiende organisatie waar je aan de wieg kunt staan van de toekomst van onze mobiliteit.”

Veilige en duurzame mobiliteit

Recente stories