Pragmatisch en innovatief

Van Benthem & Keulen (VBK) is een fullservice advocaten- en notariskantoor. VBK koppelt hoogwaardige dienstverlening aan een pragmatische aanpak. Met onder andere ‘vanDienst’ en twee bekroonde legaltech-tools innoveert VBK in de huidige dynamische markt.

Pragmatisch en innovatief

VBK richt zich in het zakelijke segment op grote en middelgrote organisaties. “Een markt die sterk veranderd is”, zegt directeur Johan Koggink. “Cliënten zijn kritischer geworden. Zij zien het juridische vraagstuk niet als hoogste doel; ze willen businessdoelstellingen realiseren. Een advocaat moet de juridische aspecten hiervan pragmatisch oplossen, met de businesscontext als uitgangspunt. Dat vraagt extra vaardigheden van advocaten en notarissen. Via gerichte opleidingen in onder andere bedrijfskunde brengen we onze professionals brede bedrijfskennis bij, zodat ze onze cliënten nog beter businessgericht ondersteunen.”

‘In 2016 wonnen we als eerste advocatenkantoor een Computable-award’

Multidisciplinaire aanpak

“De afgelopen jaren neemt het belang van de juridische afdeling binnen organisaties behoorlijk toe”, zegt Koggink. “Juridische thema’s als privacy zijn steeds meer gelinkt aan de reputatie van een bedrijf. Organisaties investeren daarom in hun juridische afdeling, zowel qua grootte als kennisniveau. De meerwaarde van de advocatuur verschuift hierdoor naar specialistische en multidisciplinaire kennis.

Daarnaast zien we dat de business steeds meer technologisch wordt gedreven. Stel, een opdrachtgever wil een fintechproduct in de markt zetten. Daarbij spelen juridische aspecten op het gebied van ICT, privacy en financieel-toezichtrecht een grote rol. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak. Onze specialisten zijn gewend om in deze situaties nauw met de cliënt samen te werken om een geïntegreerde juridische oplossing te realiseren. Wij merken dat cliënten onze multidisciplinaire aanpak erg waarderen.”

Innovaties en legaltech

In 2013 introduceerde VBK het veelgeprezen ‘vanDienst’. Dit concept bestaat uit vijf kosteloze services voor de relaties van VBK en is nog steeds vrij uniek in de juridische markt. “Ook met onze legaltech-innovaties boeken we succes”, zegt Koggink. “In 2016 wonnen we als eerste advocatenkantoor een Computable Award voor onze VBK Transitie-app. In 2018 is het ons weer gelukt om deze award in de wacht te slepen, ditmaal met de Litigation Valuator. Deze innovaties komen voort uit onze mensen zelf; het bewijst hun feeling met de markt!”

Koggink besluit: “De komende tijd blijft VBK inzetten op innovatie. Met slimme legaltech-apps, maar ook door bedrijfsjuridische afdelingen te ondersteunen bij hun professionalisering. Zo hebben wij het General Counsel-innovatieplatform opgericht en organiseren we de leergang ‘De General Counsel als strategisch businesspartner’. Alles met één doel: de trusted advisor van onze cliënten zijn!”

Innovaties en legaltech

Specialistische kennis multidisciplinair inzetten

Recente stories