Ontwikkeling levert commitment op

Capgemini Academy merkt het. Er is een ommekeer gaande in de behoefte aan IT-opleidingsvormen en -certificeringen. Just in time, just in place, webbased en interactie spelen hierin een belangrijke rol. Daarom is Capgemini er snel bij met professionele oplossingen voor cursist en opdrachtgever.

Starters in de IT, de professionals die nu instromen – ook wel de generatie Einstein genoemd – zijn zelfstandig en onderzoekend, volgens Yvonne Kampmeier, Manager Portfolio en Innovatie bij Capgemini Academy. Ze heeft zich met haar team verder verdiept in de huidige opleidingsproblematiek, die zich afspeelt bij professional, opdrachtgever en in hun sociale omgeving. Wat zijn haar bevindingen? “De generatie Einstein heeft een ander karakter. Ze kunnen goed zelfstandig werken. Ze willen in korte tijd veel leren en gaan te rade bij hun ‘peers’. Ze willen een begeleider in plaats van een docent.”

Volgens Kampmeier zit de opdrachtgever momenteel in een heel andere situatie. “Omzetderving en stijging van de out-of-pocketkosten zijn redenen voor een opdrachtgever om – zeker in de huidige marktsituatie – twee keer na te denken voordat er voor een opleiding wordt getekend. Dus spreken opdrachtgevers de noodzaak uit van een model waarin ze minstens evenveel krijgen als ze eraan kwijt zijn. Met dat gegeven zijn wij aan de slag gegaan.” Daarnaast zegt Kampmeier dat het de opdrachtgevers op dit moment vaak ontbreekt aan enige richtlijn. “De trends in de markt gaan zo snel, dat CIO’s en HR-managers het totaal aan IT-certificeringen, nieuwe methoden en standaards nauwelijks nog kunnen overzien. Er is meer en meer behoefte aan IT-loopbaanpaden die specifiek toepasbaar zijn op de eigen organisatie van onze opdrachtgevers.”Vandaar dat de continue vraag naar een IT-loopbaangids, zoals Capgemini Academy voor de medewerkers van de Capgemini-organisatie heeft ontwikkeld, groot is.

De hoogste tijd voor een oplossing. Capgemini heeft er een. Kampmeier: “Wij hebben allereerst in onze eigen organisatie gekeken wat er binnen IT nodig is. Daarna hebben we gezocht naar een onafhankelijk individueel kwaliteitsstempel, in lijn met die behoefte. Dat hebben we gevonden in de certificering van de Open Group. De Open Group-certificering gaat vooral om de integrale professionaliteit: niet alleen het opleiden, maar ook het professionaliseren. Zowel de inhoudelijke kant als de sociale kant komt aan bod bij IT Specialist Certification (ITSC). Zo zijn er bijvoorbeeld certificeringsprogramma’s voor businessanalisten en voor testen die wereldwijd erkend zijn. Het productgerichte denken valt daarmee weg. Voor de Capgemini Academy gaat het erom dat je je vak echt beheerst. Daarom komen we nu naast onze kortdurende trainingen met een geheel nieuw opleidingstraject: de Flexibele Leerroute.”

De flexibele leerroute

In 2008 is Capgemini Academy voor de eigen mensen gestart met de Flexibele Leerroute. In 2009 zijn de opdrachtgevers aan de beurt. Daarom legt Kampmeier stap voor stap uit hoe de Flexibele Leerroute ingezet wordt. “Het is gebleken dat de meest efficiënte manier van leren nog altijd het leren in de praktijk is. De Flexibele Leerroute biedt die mogelijkheid. Met de Flexibele Leerroute studeert de professional gemiddeld twee jaar en weet hij dat hij daarmee zijn certificering behaalt. Vorm en volgorde van leeractiviteiten stellen we vast aan de hand van de activiteiten die de professional op zijn werk moet uitvoeren. Hiermee wijken we met de Flexibele Leerroute af van veelvoorkomende opleidingsvormen waarin vooraf al schema’s worden vastgesteld, zonder dat de praktijksituatie daarin wordt gekend. Wij weten exact wat er nodig is voor de certificering. En wij kunnen de opleiding wél naar de dagelijkse praktijk inrichten. De professional heeft hiervoor een leerroutebegeleider tot zijn beschikking die hem volgt en stimuleert. Professional en begeleider hebben één keer per twee weken contact: voor de voorbereiding en de reflectie. Zo leert de professional namelijk het meest efficiënt. Daarnaast zijn er de experts die een rol spelen in de Flexibele Leerroute: een collega bijvoorbeeld die specialist is op het gebied waar op dat moment in de praktijk de focus ligt. De Flexibele Leerroute is een laagdrempelige manier van opleiden. Omdat er rekening wordt gehouden met de leervoorkeuren en leerstijlen van de professional sluit de leerroute perfect aan bij zijn opleidingsbehoefte. Een heel leuke manier van leren.”

Klant profiteert

Een ander voordeel? De opdrachtgever is hiermee zijn professional niet langer kwijt aan cursusdagen en profiteert zo ook van een deel van de terugvloeiende opleidingskosten. Kampmeier: “Nu de markt wat minder is, lijkt de tijd ver achter ons te liggen waarin het vrijwel onmogelijk was om specifieke posities in te vullen met een vakgerichte professional. Maar zodra de markt weer aantrekt staan organisaties opnieuw voor dit vraagstuk. Behalve als de opdrachtgever nu alvast voor de toekomst investeert in de Flexibele Leerroute, die gericht is op de langere termijn. Het is een perfecte tool om professionals voor een periode van twee jaar aan de organisatie te binden. Want de generatie Einstein geeft graag haar commitment als ze er ontwikkeling in ruil voor terugkrijgt.”

Ontwikkeling levert commitment op

Recente stories