Mensen in beweging brengen, nu én in de toekomst

De dynamische arbeidsmarkt vraagt een daadkrachtige aanpak van actuele HR-onderwerpen. Organisaties hebben door de crisis te maken met personeelsontwikkelingen en staan voor de vraag hoe zij hier sterker uit kunnen komen. Randstad HR Solutions helpt hierbij en richt zich met zijn klanten op beide vraagstukken.

“We merken momenteel bij onze klanten dat zij dagelijks worstelen met vragen over personeelsbeleid tijdens de crisis en hoe de organisatie straks opgebouwd moet zijn”, aldus Marjolein ten Hoonte en Jeroen Bos, die samen de directie van Randstad HR Solutions vormen. “Het gaat om een optimale inzet van personeel in goede én in slechte tijden. Dat is juist nu cruciaal. De actualiteit van vandaag lijkt vooral te gaan om uitstroom van mensen. Maar kijk je iets verder, dan gaat het ook om doorstroom, inzicht in talenten van medewerkers en een heel efficiënte inrichting van de personele organisatie. Randstad HR Solutions is een professionele HRdienstverlener die een breed, integraal portfolio biedt. Dat reikt van assessments tot outplacement en van verzuimbeheer tot interim-HRM. Wat deze tijd vooral laat zien, is dat organisaties enorme behoefte hebben aan advies over al deze zaken”, zegt Ten Hoonte. “Veel bedrijven zijn zich aan het bezinnen op hun situatie. Ze moeten nu snel maatregelen nemen. Tegelijkertijd is het nodig om te anticiperen op het aantrekken van de economie. En voor de toekomst: hoe kunnen we beter voorbereid zijn op sterke ontwikkelingen in de markt?” Belangrijk is dat de bedrijven het personeel nu niet uit het oog mogen verliezen. “Daar draait het om: het menselijk kapitaal. Wij krijgen van organisaties de opdracht om te zorgen dat hun mensen flexibeler bewegen en daarmee – heel belangrijk – breder inzetbaar worden. We adviseren, maar we helpen ook met de implementatie en desgewenst voeren we die uit. Wij geloven dat je een klant in al deze processen kunt ondersteunen. We doen dit met het pragmatisme dat Randstad kenmerkt”, aldus Ten Hoonte.

 

Koers

“In deze tijd is het voor organisaties heel belangrijk om op HR-gebied een betrouwbare partner te hebben die weet hoe je beweging kunt initiëren en kunt leiden”, vult Bos aan. “Onze missie luidt niet voor niets: wij brengen organisaties en mensen in beweging. Dit betekent dat we voor de korte termijn kunnen inspelen op een concrete vraag rond overcapaciteit en dat we voor de lange termijn voor een structurele flexibele inrichting van de personele organisatie kunnen zorgen. Voor organisaties, die nu te kampen hebben met de gevolgen van de kredietcrisis, bieden wij instrumenten waarmee ze in dit zware weer de koers kunnen bijstellen. En waarmee ze, wanneer ze weer in wat rustiger vaarwater komen, op koers blijven. Bewegen is het meest effectief als je gebruikmaakt van de dynamiek: je neemt op korte termijn maatregelen om niet om te slaan en je maakt voor de lange termijn plannen voor de situatie hierna.”

 

Kapitaal

Ten Hoonte: “Zo hebben wij bij diverse grote ondernemingen meegeholpen om de nieuwe organisatie op te bouwen. Door te anticiperen op boventalligheid en een tekort aan kwaliteiten bereiden we de organisatie optimaal voor. Een organisatiescan, interviews en deskresearch leiden tot het gewenste beeld van de toekomstige organisatie. We werken dit samen uit en bepalen welke kwaliteit en kwantiteit van personeel nodig is. Van het bestaande personeel wordt dit eveneens in kaart gebracht. We bekijken hoe de weg naar het toekomstbeeld kan worden uitgevoerd en eventueel ondersteunen we die. Essentieel in onze werkwijze is dat we voortdurend kijken naar de juiste fit van de individuele werknemer met de organisatie. Want het belang van het individu moet niet uit het oog worden verloren. Je wilt altijd in dialoog blijven met je medewerkers.”

 

Deal

Bos beaamt dit: "Het hebben van een goede dialoog met je medewerkers is essentieel voor het vormen van een duurzaam HR-beleid. Er zijn steeds meer organisaties die nu ontdekken dat ze hun HR-beleid uitsluitend voor de korte termijn hebben gevoerd. Ze realiseren zich dat er na de crisis snel weer krapte kan ontstaan. Je moet dus nu al bezig zijn met het aantrekkelijk maken van je organisatie als werkgever, vooral voor de jongere generatie die straks weer volop keuze heeft. Wij gaan ervan uit dat werkgevers en werknemers een deal sluiten en elkaar daarin serieus moeten nemen. Het is een kwestie van onderling vertrouwen, maar ook van wederzijds laveren tussen flexibiliteit en engagement. Daar zit vrij veel spanning tussen: werkgevers verwachten dat werknemers zich flexibel opstellen én dat ze zich loyaal verbinden met de bedrijfsdoelstellingen. Wanneer je als werkgever niet in staat bent om daarover met je medewerkers een goede dialoog te voeren, heb je grote kans dat je het vertrouwen verliest. Onze taak is samen met het bedrijf het geheel te overzien en – zonder het hele proces over te nemen – de juiste voorwaarden te scheppen voor een duurzaam HRbeleid. Onze toegevoegde waarde bestaat uit de optimalisering van de wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Simpel gezegd: wij kijken naar wat er plaatsvindt tussen mensen en we proberen daarbinnen een rol te spelen die iedereen ten goede komt. Nu én in de toekomst.”

Mensen in beweging brengen, nu én in de toekomst

Recente stories