Mensen gezond houden, de uitdaging van de toekomst

De kwaliteit van de zorg is hoog, maar onbetaalbaarheid dreigt door vergrijzing en toename van chronische ziektes. “Zorg is vooral gericht op behandelingen. Daarom innoveren wij met integrale zorgpaden. We helpen ziektes te vermijden en behandelingen effectiever te maken, via co-creatie met alle betrokkenen”, vertelt Hans de Jong, CEO Philips Benelux.

Bij integrale zorgpaden ligt het accent op preventie. Hartpatiënten worden bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis thuis continu met e-healthtechnologie gemonitord. Dagelijks komt daardoor relevante data beschikbaar, waardoor snel ingrijpen mogelijk is. “Nieuwe technieken zorgen ervoor dat zowel patiënt als zorgverlener een vinger aan de pols houdt. De kans op bijvoorbeeld herhaling van hartfalen neemt met ongeveer 50% af”, voorziet De Jong.

Mens centraal

In de visie van Philips vindt de organisatie van de zorg meer rond de mens plaats. Op dit moment is informatie nog te vaak op verschillende plaatsen, en incompleet, beschikbaar. Met de verbeterde digitale informatie en diagnosetechnologie is het behandelplan meer op het individu af te stemmen. De patiënt blijft minder lang in het ziekenhuis en leeft gezonder. Mensen krijgen tools voor meer inzicht, functioneren zelfstandiger, en beschikbare informatie delen ze online met de specialist. Ook krijgen ze toegang tot platforms met betrouwbare medische informatie om de kwaliteit van leven te verhogen. “Verzekeraars betalen dan voor uitkomsten (gezond blijven) in plaats van handelingen. Dit betekent een grote revolutie in de zorg”, constateert De Jong.

Co-creatie de basis

Innovatie is sterk verankerd in de cultuur van Philips. Achter gesloten muren ontwikkelen is verleden tijd. Samen met academische en grote ziekenhuizen zet Philips veel technologieresearchprojecten op. De Jong: “We ontwikkelen bijvoorbeeld beeldgestuurde technieken voor minimaal invasief opereren. In plaats van een openhartoperatie is een sneetje in de lies voldoende met deze technologie, de instrumenten worden hierdoor in het lichaam gebracht. De specialist heeft via het beeldscherm gedetailleerd zicht op wat in het lichaam gebeurt. Deze technologie verkleint de kans op fouten en infecties, en verkort de hersteltijd van de patiënt.”

Maar ook geïntegreerde oplossingen in gezondheidstechnologie vinden tegenwoordig in co-creatie plaats. De Jong: “Daarmee maakt de organisatie een flinke stap vooruit. Een innovatie ontstaat met medewerking van alle betrokken partijen in de zorgketen.” Dit vindt plaats in het Philips Health Suite-lab met onder meer consumenten, patiënten, artsen, specialisten, software-engineers, verzekeraars, patiëntenverenigingen, zorginstellingen en overheid. Zo is recentelijk gezamenlijk een nieuw zorgpad gedefinieerd voor diabetespatiënten, waarbij digitalisering een grote rol speelt. “Via een mobiele app kunnen patiënten hun bloedsuikerniveau, insulinegebruik, voeding, fysieke activiteit en stress bewaken. En thuis en onderweg op basis van gegevens coachingsadvies krijgen.”

 ‘Vergoeding voor mensen gezond houden is een revolutie in de zorg’

Ontwikkelde innovaties

De Jong: “Het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg vraagt om nieuwe competenties. Wij geven graag jonge professionals de kans om al vroeg in hun loopbaan verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig met teams aan nieuwe oplossingen te werken.”

Drie jonge business development managers vertellen hoe innovaties en totaaloplossingen invloed hebben op zorgpaden. Nadine van Vloten (Mother & Child Care): “We helpen ouders bij de gezonde ontwikkeling van hun kindje. We geven persoonlijk advies op basis van (medische) data en helpen ouders om patronen te ontdekken.

Voor dit integrale zorgpad hebben wij het digitale platform uGrow ontwikkeld, in samenwerking met zorgprofessionals en ouders.

Dit maakt het monitoren van de babyontwikkeling mogelijk.” Deze informatie kunnen ouders delen met een kraamverzorgster of een zorgprofessional van een ziekenhuis of consultatiebureau.

Martijn Noordzij (Personal Health) werkt onder andere samen met het Longfonds: “Gezamenlijk willen we het ontstaan van longziekten voorkomen en het leven van longpatiënten verbeteren. In deze fase draait de samenwerking om de bewustwording en het verbeteren van luchtkwaliteit binnenshuis, met de focus op gezonde longen voor jonge kinderen. Ouders krijgen inzicht in en advies over de optimale luchtcondities in de babyslaapkamer, maar ook over het effect van roken tijdens de zwangerschap. In de toekomst ligt het accent op eerdere opsporing van longziektes en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met longziekten via e-health.”

Bente de Lat (Cardiology) wil dat de hartpatiënt eerder het ziekenhuis verlaat en voorspoediger kan revalideren in de thuisomgeving. “Hiervoor zijn oplossingen om controle via monitoring of zelfmanagement mogelijk te maken. Het zorgstelsel is momenteel ingericht rondom consulten. In de toekomst vindt zorglevering plaats waar en op het moment waarop de patiënt het nodig heeft. Philips zorgt voor technieken om informatie en zelfmetingen te delen met de specialist. We rusten patiënten uit met hartslag- en bloeddrukmeter, weegschaal en ECG-apparaat. Via deze tools begeleiden we patiënten op hun zorgpad.”

De zorg van de toekomst. Het aloude gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ is meer dan ooit van toepassing. Philips biedt daar hulp.

Mensen gezond houden, de uitdaging van de toekomst

Recente stories