Logius (voorheen GBO.Overheid) laat zien dat het concrete resultaten boekt

De gemeenschappelijke beheerorganisatie Logius ( voorheenGBO.Overheid) biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. GBO.Overheid past binnen het streven van de overheid om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

“Wij ontzorgen organisaties met een publieke taak als het gaat om standaard-ICT-oplossingen en dan met name in de primaire processen”, zegt directeur Steven Luitjens van GBO.Overheid. “Je ziet steeds meer gebruik van ICT bij het zakendoen van burgers en bedrijven met de overheid.”GBO.Overheid beheert een aantal basisvoorzieningen die vallen binnen het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), waar Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan deelnemen. Luitjens:“De grote kracht van het NUP is dat een aantal projecten, die al her en der rondzwierven, in één ordelijk geheel zijn gezet, dat ze van deadlines zijn voorzien en dat we als overheid nu vrij programmatisch toewerken naar het afmaken van een heleboel dingen die al heel lang in de pen zitten. Voor GBO.Overheid is dat een enorme kans, omdat wij een groot aantal basisvoorzieningen uit het NUP beheren of gaan beheren. Het NUP maakt ons dienstenaanbod completer en daarmee aantrekkelijker.”

Standaardisatie van systemen

GBO.Overheid beheert een aantal basisvoorzieningen die in het NUP staan. Luitjens legt uit: “Op dit moment beheren we de producten DigiD voor burgers, DigiD voor bedrijven en de Overheidsservicebus. Dit jaar komen daar de Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening, de Stelselcatalogus (onderdeel van de Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties), de Terugmeldfaciliteit en MijnOverheid.nl bij. Zo beheren we straks basisvoorzieningen die vallen in de categorieën E-authenticatie, E-toegang en E-informatie-uitwisseling van het NUP. Daarnaast hebben we ook nog andere producten die niet in het NUP staan, maar wel van belang zijn voor de e-overheid. Denk aan de Overheidstransactiepoort en PKIoverheid. Wij zijn inmiddels voor 414 overheidsorganisaties  dé toegang tot de elektronische overheid. Steeds meer uitvoeringsinstanties zijn in hoog tempo van ons afhankelijk en stellen ook steeds hogere eisen aan de kwaliteit die wij leveren.”GBO.Overheid focust zich op dienstverlening en interoperabiliteit.

Luitjens: “Wij helpen overheden simpelweg om kosten te besparen en dat zijn niet de minste. Overheidsorganisaties zijn meer en meer onderdeel van netwerken en ketens. Een van de struikelblokken is vaak dat systemen onderling niet kunnen samenwerken en dan hebben we het over technische, semantische en procesmatige interoperabiliteit. Onze processen moeten op elkaar afgestemd zijn en daar zijn wij permanent mee bezig. Wij zijn ook de thuishaven van het Bureau Forum Standaardisatie, het secretariaat van het Forum en College Standaardisatie, dat afspraken maakt over standaarden.”

Met het NUP willen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan de hand van concrete projecten zichtbaar maken hoe de infrastructuur van de e-overheid kan helpen efficiënte dienstverlening te realiseren. Luitjens juicht dit toe: “Het grote voordeel hiervan is dat je daarmee aan de samenleving kunt laten zien dat wat wij doen zoden aan de dijk zet en dat we concrete resultaten aan het boeken zijn. Er is geprobeerd om een brede range van projecten te pakken: er zijn projecten op het gebied van sociale zekerheid, de zorg en de wereld van het vastgoed. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat wij nou eigenlijk willen doen aan de modernisering van de overheid.”

 

Green government

Green government plaatst de missie van GBO.Overheid in een nieuw daglicht volgens Steven Luitjens: “Volgens allerlei onderzoeken gaat het energieverbruik door toepassing van ICT dit jaar zelfs het energieverbruik door vliegverkeer voorbij. Aangezien toepassing van ICT onze corebusiness is, hebben wij gezegd dat wij gaan zorgen dat we dat zo goed mogelijk gaan doen. Maar de echte winst zit in groene procesontwikkeling. Wij hebben in ‘groen’ eigenlijk een aanvullende[tekst ontbreekt]

Logius (voorheen GBO.Overheid) laat zien dat het concrete resultaten boekt

Recente stories