Leiderschap: sturen op innovatie en duurzaamheid

Invloed is een thema waar niemand omheen kan. Het wordt niet beïnvloed door recessie of crisis. De thema’s invloed, samenwerken en ontwikkelen zijn onlosmakelijk verbonden met leiderschap. Leiderschap richt zich op duurzame oplossingen, waarbij Bureau Zuidema organisaties ondersteunt in de ontwikkeling van contextueel leiderschap.

Bureau Zuidema ontwikkelt talenten van mensen om organisaties duurzaam te laten groeien. Daarbij wordt gewerkt vanuit de unieke expertise op het gebied van ‘invloed en beïnvloeding’. Via een uitgebreid aanbod van leeren opleidingsinterventies adviseert Bureau Zuidema klanten bij leiderschap en managementontwikkeling. “Invloed uitoefenen gaat over het versterken van relaties en het behalen van resultaten. Leiders oefenen invloed uit door samenwerking en innovatief denken te stimuleren. Een leider beschouwt en staat tegelijkertijd midden in de organisatie”, begint Joep Straathof, directeur van Bureau Zuidema, zijn verhaal over de essentie van leiderschap. “Leiderschap gaat over consistent en congruent handelen. Van leiders mag je verwachten dat ze, over de grens van alle turbulentie heen, in staat zijn om mensen het gevoel te geven dat ze vertrouwen kunnen hebben in de toekomst.”

 

Investeren en ontwikkelen

Veel organisaties staan door het economische klimaat onder druk en richten zich naar binnen, kiezen voor controle en beheersing; protectionisme, bezuinigingen, reorganisatie en gedwongen ontslagen zijn aan de orde van de dag. “Onzekerheid en angst leiden tot verkramping of vechtgedrag”, vervolgt Straathof. “In beide gevallen verlies je echter aan overzicht en invloed. De uitdaging is niet de controle of de regelgeving te intensiveren, maar te investeren met oog voor de lange termijn, in mensen en nieuwe producten of diensten. Leiders formuleren een herkenbare visie op de toekomst en zoeken met de organisatie naar een passende vorm om de strategie te verwezenlijken.”

 

Vertrouwen in juiste richting

Volgens Straathof staan leiders voor de grote opgave om een betrouwbaar evenwicht te vinden tussen sturen op resultaten en zorg voor mensen. Leiders die zich richten op duurzame effecten zoeken in zichzelf én in de organisatie die balans. Het sleutelwoord is vertrouwen. De Engelse taal kent twee vormen van vertrouwen: trust en confidence. Trust gaat over vertrouwen in een object of organisatie; confidence gaat over vertrouwen in de juiste richting. Leiderschap stuurt op confidence. Leiders sturen op ethische waarden als integriteit, en tonen daar zelf voorbeeldgedrag in. De rol van leiders is niet die van de sterke man of vrouw, maar die van de verbinder. De verbinder tussen het reële beeld van het hier en nu en wat in de toekomst mogelijk is. Straathof: “In de turbulente wereld om ons heen is het vertrouwen onder druk komen te staan. De recessie is hiervan een oorzaak, maar de druk wordt versterkt doordat de afgelopen tijd glashelder is geworden dat er bij mensen van wie we dachten dat we op ze konden vertrouwen, een gebrek aan integriteit blijkt te zijn. Sturen op aandeelhouderswaarde, goudgerande regelingen voor managers, toezichthouders die hun taken op discutabele wijze uitvoeren, directeuren en medewerkers die zich van regelgeving of afspraken niets aantrekken.” In deze situatie ziet Straathof grote mogelijkheden: “De huidige tijd biedt leiders de kans om een betrouwbaar imago, waar enorme behoefte aan is, op te bouwen. Door zich te richten op een wereld, en in kleiner verband op een organisatie, gebaseerd op vertrouwen, waarin zichtbaar is dat de keuze niet valt op de kortetermijnresultaten of op henzelf, maar op duurzaamheid en collectief belang.”

 

Waarde creëren

Wie bij Bureau Zuidema praat over groei, heeft het behalve over omzet tegelijkertijd over innovatie en ontwikkeling. Om organisaties en leiders optimaal te kunnen adviseren bij vraagstukken op het gebied van strategisch opleiden, werkt Bureau Zuidema continu aan de optimalisatie van zijn eigen expertise. “Onze visie op leiderschap – het versterken van relaties en het behalen van resultaten – maken wij waar in onze eigen organisatie en hebben wij uitgewerkt in een uitgebreid dienstenaanbod. Door samenwerking met anderen, het professionaliseren van onszelf én door voorbeeldgedrag, tonen we aan dat het loont om te investeren in talent. Kwaliteit betekent voor Bureau Zuidema dat wij vanuit de human-resourcesrol op de stoel van organisatieadviseur gaan zitten. Zonder deze rol geen effectieve opleiding en ontwikkeling gericht op de strategische doelstellingen van de organisatie”, is de overtuiging van Straathof. “Organisatieadvies wordt vaak gescheiden van ontwikkelen en opleiden. Maar voor mij is dat net zoiets als het loskoppelen van inhoud en proces. Strategie zou dan iets anders zijn dan investeren in mensen en producten. Bureau Zuidema helpt organisaties om waarde te creëren door te investeren in mensen. ‘De mens is slechts een kruimel op de rok van het universum’ vind ik een zeer aansprekende zin van de dichter Lucebert (1924-1994). Als Bureau Zuidema zo’n kruimel is, dan is dat een prachtige plek. Zolang we maar samenwerken met de andere kruimels op de rok.”

Leiderschap: sturen op innovatie en duurzaamheid

Recente stories