Klant mogelijkheid bieden digitaal te communiceren

Met ondersteuning in accountancy en in alle administratieve, fiscale, bedrijfskundige en juridische aspecten van bedrijfsvoering schept Accon AVM de ruimte om professioneel te ondernemen. Vanuit ervaring, expertise en bekendheid met verschillende sectoren biedt Accon AVM zekerheid en financiële optimalisering.

Accon AVM is een accountantsbedrijf met zo’n vijftig vestigingen verspreid over heel Nederland. Peter Feijtel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accon AVM, verklaart de filosofie van het bedrijf: “Onze aandelen zijn in handen van een stichting; een bijzondere rechtsvorm voor een accountantskantoor. Toch geloven wij daarin, want onze filosofie is gebaseerd op een stukje rentmeesterschap. Het belangrijkste dat wij moeten doen, is het onze klanten en medewerkers zo veel mogelijk naar de zin maken. Daar past een stichting in principe goed bij als vehikel. Vanuit die filosofie zijn wij gaan kijken hoe we het bedrijf in de toekomst vorm moesten geven.”

Een sterke positie

Binnen het mkb valt een grote verscheidenheid aan ondernemers en ondernemingen op. Dit geldt ook voor de klantenkring van Accon AVM. Daarom heeft het bedrijf een breed aanbod van diensten. Feijtel: “Wat wij zien in de accountancybranche voor het mkb is dat er steeds meer deskundigheid nodig is. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de advisering, die steeds diepgaander vormen van specialisme vereist. Zie bijvoorbeeld belastingadvies, waar specialistengroepen werkzaam zijn op het gebied van btw, loonbelasting, estateplanning en noem maar op. We hebben een zekere schaalomvang nodig om dat allemaal te faciliteren. Kwaliteitsbeheersing is daarbij erg belangrijk. Ook hier is schaalomvang nodig om de kosten te kunnen dragen. Met dat in het achterhoofd zijn we een jaar of vijf geleden begonnen te zoeken naar partijen die dat met ons wilden gaan doen.” Op grond van kennis en ervaring heeft Accon AVM ook een sterke positie opgebouwd in de agrarische sector. Feijtel zegt daarover: “We willen het bedrijf laten groeien en bloeien met de klant en de medewerkers voorop. Als je kijkt wat dat betekent voor de organisatie, dan zijn we bezig met een veranderingsslag die ertoe moet leiden dat onze mensen nog beter geëquipeerd zijn voor het sparren met onze klanten. Daarbij willen we onze klanten ook volledig digitaal kunnen adviseren. We richten ons daarbij in eerste instantie op de markt van het kleinere bedrijf, waarbij heel nieuwe dingen ontstaan, zoals communiceren via internet en social networks, en dat gaan we ook verder uitbouwen.”

Non-profit en zzp’ers

Accon AVM biedt ook de overheid en non-profitorganisaties op maat gesneden dienstverlening op het gebied van accounting, audit en interim-management/detachering. Feijtel legt uit hoe dat in z’n werk gaat: “De manier waarop wij onze klanten bedienen is zo professioneel mogelijk, maar ook authentiek en betrokken; dicht bij de klant. Dat concept past uitstekend bij het mkb en de agrosector, maar ook bij de non-profitsector. Daar is men met name op zoek naar goede kennis en deskundigheid, maar ook naar een accountant die dicht bij die instellingen en stichtingen staat. Hierbij kunnen wij ook onze specifieke basisfilosofie uitstekend toepassen, en dat houdt ook in dat wij kijken naar zaken als het omgaan met duurzaamheid.”

In het verleden zijn de bedrijven waar Accon AVM uit is voortgekomen opgericht door agrariërs die in coöperatief verband hun boekhouding wilden laten doen. In de loop van de tijd zijn daar ook veel mkb-klanten bij gekomen. Peter Feijtel licht toe: “De agrarische sector is nog steeds een sterke poot van ons bedrijf en die willen wij zeker blijven bedienen. Dat past ook prima bij ons en wij zien ook een enorme ontwikkeling bij die agrarische bedrijven zelf. Je ziet het areaal en de productie alleen maar toenemen: het worden steeds grotere bedrijven en er wordt steeds meer geproduceerd. Wij helpen dan bij de bedrijfsvoering en juridische zaken en geven fiscale begeleiding. In de agrarische sector zijn weinig startende bedrijven; het zijn toch vaak familiebedrijven. In het mkb zie je wel veel starters, bijvoorbeeld de groep zzp’ers, die alleen maar groeit. Wat wil de zzp’er nu van een accountant of boekhouder? Om daar goed op in te kunnen spelen hebben wij daar onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat de zzp’er wil dat zijn zaken op een goede en eenvoudige manier worden geregeld en verwerkt, maar ook dat hij een aanspreekpunt heeft op het moment waarop hem dat goed uitkomt. In dat kader bieden wij de zzp’er de mogelijkheid om volledig digitaal te kunnen communiceren en daarmee zijn wij hem maximaal van dienst.”

Klant mogelijkheid bieden digitaal te communiceren

Recente stories