Klaar voor de uitdagingen van morgen

Als Qurius in gesprek is met zijn klanten, gaat dat niet zozeer over de beste diensten, de nieuwste technologie of de laagste prijs: Qurius wil, mét zijn klanten, bewust en gecommitteerd in de maatschappij staan. En Qurius geeft dit commitment ook concreet handen en voeten.

Qurius is van oudsher groot in ERP, en met name actief voor grotere mkb-klanten in zorg, waste management, food, service-industrie, discrete industrie en distributie en voor professionele serviceorganisaties. Het is de laatste tien jaar fors gegroeid, waarbij een belangrijk deel van die groei is gerealiseerd door fusies en overnames. Dat resulteerde begin dit jaar in een reorganisatie, waarbij alle inmiddels verzamelde competenties organisatorisch zijn gecombineerd. “Onze activiteiten zijn nu georganiseerd in Sales, Delivery en Support. Op deze wijze kan Qurius competenter, completer en krachtiger richting zijn bestaande en potentiële klanten opereren”, zegt Robert Lagas, directeur Nederland. “Dat is een grote stap voorwaarts, want in de markten waarin wij actief zijn, worden meestal alleen deeloplossingen aangeboden. Dat vergt veel aandacht en tijd van de klanten. En dat terwijl de kennis steeds complexer en uitgebreider wordt. Qurius kan, door zijn oplossingen logisch in de bedrijfsstructuur te integreren, een volledige, passende oplossing aanbieden. In plaats van te werken met diverse bedrijven om je ICT op orde te hebben, heb je met Qurius maar met één partner te maken.”

 

Aan de wieg van de reorganisatie staat een nieuwe visie, die gericht is op een duurzame toekomst. “Je moet niet alleen over technologie nadenken, maar ook over de wereld waarin je je als bedrijf beweegt”, zegt algemeen directeur Peter van Haasteren. “We zetten ons in voor het welzijn van onze mensen en het voortbestaan van onze onderneming in de wereld waarin wij leven. Met andere woorden: we willen op de lange termijn succesvol zijn en oog hebben voor People, Planet en Profit. De eerste P, human resources, is essentieel. Op dit moment werken we alleen al in Nederland met ongeveer 350 vaste krachten, en 850 in Europa. Maar als straks de markt herstelt, dan barst het gevecht om talent weer los. Die nieuwe talenten kiezen steeds vaker maatschappelijk verantwoorde bedrijven. En dat zijn wij. Daarnaast bieden wij ze een werkomgeving die niet alleen faciliteert, maar ook inspireert. Kijk naar dit Inspirience Center waarin we gevestigd zijn. Hoe meer plezier zij in hun werk hebben, hoe beter zij hun werk verrichten.” “Maar het gaat ook om een duurzame samenstelling van ons personeel”, vult Lagas aan. “We zien nog steeds te weinig vrouwen en allochtonen in ons bedrijf. En misschien te veel ervaren krachten: ook wij hebben in deze tijd vooral ervaren mensen aangenomen. Maar daardoor blijven de jonge talenten achter en dat kan uiteindelijk leiden tot een verloren generatie IT-talenten. Dit houdt ons bij Qurius bezig, want je wilt ook in de toekomst een gezond bedrijf zijn. Dus investeren wij nú in talent. Dat is ook een gezonde businessstrategie: alleen door ‘best in class’ te zijn, zul je op de lange termijn overleven.”

 

Trust partner

Daarnaast werkt Qurius aan concrete duurzame oplossingen op het gebied van milieu, vertelt Van Haasteren. “Denk aan zonnepanelen, aan dakgras: met onze mensen hebben we zeker tien van die onderwerpen bedacht. Nieuwe auto’s hebben allemaal verplicht een minimale uitstoot: milieuvriendelijk én kostenbesparend. Dat werkt cultuurvormend. Zelfs privé ga je erover nadenken: hoe belastend ben je als gezin voor het milieu? Natuurlijk scheid je je afval en kijk je naar energielabels, maar hoe houd je je ‘carbon footprint’ zo laag mogelijk? Ik ben geen vegetariër, maar ik ben spontaan minder vlees gaan eten.” Het spreekt voor zich dat deze ‘cultuurvorming’ zich ook tot buiten het bedrijf uitstrekt, zegt Lagas. “We willen samen met onze klanten klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. En dus willen we met hen nadenken over de toekomst. Daartoe organiseren we businessdialogen met onze klanten: geen verkooppitch, maar een ontmoeting met de directie om te praten over wat hen en ons bezighoudt. We leggen onze visie van duurzaamheid uit, laten zien wat dat voor hen betekent en proberen dan verbindingen te leggen met hun visie. Dat leidt tot een langduriger relatie, want je hebt het ineens over dingen die verder reiken dan volgend jaar. Dat is niet voor alle bedrijven even gemakkelijk, maar we hopen met onze bestaande en potentiële klanten dit nieuwe gebied te verkennen en nieuwe kansen in de markt te creëren.”

 

Van Haasteren: “We willen bekendstaan als een onderscheidend, dynamisch en innovatief bedrijf, als ‘best in class’ op zijn gebied. Niet langer leverancier van ‘handjes’, maar een trust partner op businessniveau. Ik denk dat onze visie het vertrouwen geeft dat we verantwoord naar de toekomst kijken. Ons formaat geeft ons slagkracht en een lange adem; onze herstructurering biedt ons meer focus, zodat we in al onze markten een echte trust advisor kunnen zijn.”

Klaar voor de uitdagingen van morgen

Recente stories