Kansen? Pak ze!

Nu de economie weer langzaam uit het dal lijkt te kruipen, doen ondernemers er verstandig aan alert te zijn op nieuwe groeikansen. Om die mogelijke groei vervolgens probleemloos te kunnen financieren, is een gespecialiseerde financieringspartner als IFN Finance onontbeerlijk.

Betekent dit dat een onderneming overal terechtkan voor werkkapitaalfinanciering op basis van assets nu de economie weer aantrekt? Algemeen directeur Jan Berent Heukensfeldt Jansen van de Rotterdamse financier van werkkapitaal IFN Finance: “Integendeel! Het is van essentieel belang dat je voor deze gespecialiseerde financieringsvorm met een specialist in zee gaat. Bij vrijwel alle reguliere financiële instellingen ontbreekt de hoge mate van kennis, ervaring en expertise die IFN Finance in bijna vijf decennia heeft opgebouwd. Wij zijn volledig thuis in een groot aantal specifieke branches en weten precies welke omstandigheden in die specifieke branche van invloed kunnen zijn op de financieringsbehoefte. Het feit dat steeds meer grote banken onze expertise inschakelen bij complexe financieringsvraagstukken, mag als bewijs gelden dat we weten waar we over praten. Overigens vinden we dat de voordelen van financiering van werkkapitaal op basis van assets, namelijk Asset Based Lending, nog niet voldoende tussen de oren zitten bij ondernemers. Dat zou te maken kunnen hebben met een aantal hardnekkige vooroordelen die soms nog de kop opsteken, zoals het vooroordeel dat het alleen maar geschikt zou zijn voor slecht presterende ondernemingen. Wij beoordelen elke kredietaanvraag zeer kritisch en houden na een positieve beslissing bij die onderneming op dagelijkse basis de vinger aan de pols. Dit is een voordeel voor de onderneming, want daarmee krijgt het management immers een zeer betrouwbaar en actueel inzicht in de eigen bedrijfsvoering.”

Kernwaarden

IFN Finance was tot voor kort een volle dochter van ABN AMRO, maar maakt nu deel uit van Deutsche Bank. Heeft dat gevolgen voor de dienstverlening en voor de klanten van IFN Finance? Heukensfeldt Jansen: “Onze klanten zullen niets merken van de overgang. De dienstverlening blijft zoals die was: uitstekend. Deutsche Bank is een gedegen en uiterst professionele financiële instelling. Voor onze klanten is dat natuurlijk van groot belang: met zo’n solide moederorganisatie zijn de stabiliteit en de continuïteit gegarandeerd. Het motto van Deutsche Bank is ‘Passion to Perform’ en de kernwaarden die daaraan zijn gekoppeld luiden: resultaatgericht, innovatie, teamwork, klantfocus en vertrouwen. Dat zijn allemaal kernwaarden die wij ook al jaren hanteren; we voelen ons daarbij dus bijzonder thuis. IFN Finance krijgt binnen Deutsche Bank een behoorlijk autonome positie op het gebied van werkkapitaalfinanciering. Samen met Deutsche Bank zullen we vanuit Rotterdam onze dienstverlening naar andere landen uitbreiden, waarbij wij fungeren als internationaal expertisecentrum. De intentie van Deutsche Bank is om in Nederland uit te groeien tot een ijzersterke zakenbank, waarvan IFN Finance een essentieel onderdeel zal worden. Deutsche Bank ziet ons productaanbod als een waardevolle aanvulling op haar eigen productenpalet en kan via ons haar enorme klantenbestand een groot aantal nieuwe, transparante producten van hoge kwaliteit bieden. Zoals gezegd zullen wij onze dienstverlening ook naar andere Europese landen uitbreiden, hetgeen voor onze internationaal georiënteerde klanten uiteraard grote voordelen met zich meebrengt.”

Ambassadeursfunctie

Onder het motto ‘Kansen? Pak ze!’ heeft IFN Finance zich de afgelopen maanden nadrukkelijk in de media gemanifesteerd. Ondernemers worden in de media en op de radio opgeroepen alert te zijn op groeikansen en slapende assets te benutten voor de financiering van werkkapitaal. Op www.pratenmetifn.nl kunnen ondernemers hun eigen situatie inschatten en vaststellen of die situatie aanleiding is tot een gesprek met IFN Finance. Hoe is de response op de mediacampagne? “De uitstekende reputatie die IFN Finance sinds 1962 heeft opgebouwd werpt met dit soort acties overduidelijk zijn vruchten af”, meldt Heukensfeldt Jansen niet zonder trots. “We krijgen zeer veel positieve reacties en daaruit volgt een groot aantal concrete afspraken. Naast het genereren van potentiële klanten via de mediacampagne benadert onze verkooporganisatie de doelgroep zeer actief. Onder andere door de specifieke branchekennis van de betreffende ondernemingen. De vele positieve reacties zijn te verklaren uit de ambassadeursfunctie die de bestaande klantenkring van IFN Finance vervult. Met een steeds groter wordende bekendheid in de markt en een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van 7,9 blijkt ons productaanbod in een grote behoefte te voorzien. Steeds meer ondernemers realiseren zich dat voor een solide bedrijfsvoering werkkapitaalfinanciering op basis van assets een onmisbaar instrument is. In de afgelopen tijd heeft deze alternatieve financieringsmogelijkheid, met name in de vorm van Asset Based Lending, dan ook een vaste positie verworven binnen het totaalpakket aan meer traditionele financieringsmogelijkheden.”

Kansen? Pak ze!

Recente stories