Kansen benutten in groeiregio’s

Nederlandse bedrijven die zich onderscheiden door flexibiliteit, kwaliteit en aanpassingsvermogen hebben een goede uitgangspositie om het in het komende jaar goed te doen. Een gedegen voorbereiding, diepgaande sectorkennis en het aangaan van samenwerkingsverbanden met buitenlandse bedrijven zijn daarbij van groot belang.

Wat verwacht ING van 2012? Rob Rühl, Head of Business Economics: “Hoe het ook met de euro zal gaan: komend jaar zal voor de meeste ondernemingen geen gemakkelijk jaar worden. We beleven op dit moment in Nederland weer een recessie, maar we gaan ervan uit dat er in 2012 licht herstel zal optreden.”

Ketenbenadering

“In het buitenland zien we weliswaar ook vertraging, zowel in de VS als in de landen in Centraal- en Oost-Europa die nauw zijn verbonden met de euro”, vervolgt Rühl. “Maar Oost-Europa gaat het wel beter doen dan de euroregio. Azië staat qua economische groei nog steeds bovenaan, terwijl Zuid-Amerika de zaken inmiddels aardig op orde heeft gekregen. Ook in het economisch gezien relatief jonge Afrika presteren enkele landen goed. Al met al bungelt Europa mondiaal gezien onderaan. Dit betekent dat het voor Nederlandse ondernemingen steeds belangrijker wordt om de blik verder naar buiten te richten, met name naar het oosten. In eerste instantie komt daarbij Duitsland in beeld. Niet alleen omdat het daar iets beter gaat dan in de rest van Europa, maar ook omdat een aantal Duitse ondernemingen in Azië deuren heeft geopend die voor Nederlandse ondernemingen nu nog gesloten zijn. De Nederlandse economie is van oudsher sterk verbonden met de Duitse economie, dus meeliften op hun groei en op hun toegang tot opkomende economieën kan alleen maar gunstig uitpakken. Ook landen als Polen en Turkije laten relatief hoge groeipercentages zien, vooral dankzij een sterk verhoogde arbeidsproductiviteit. Nog verder naar het oosten komen we in Azië terecht, waar de groeipercentages gemiddeld rond de 7% liggen. Aangezien veel Nederlandse ondernemingen toeleveranciers zijn van Duitse ondernemingen die wel toegang hebben tot die groeimarkten, is een ketenbenadering de beste manier om te proberen de Aziatische markt te ontsluiten. Met name de sectoren agrifood, chemie, hightech, logistiek en businessservices lenen zich uitstekend voor deze ketenaanpak, maar ook andere sectoren kunnen hiervan profiteren. ING heeft in een recente studie een aantal goed presterende sectoren geïdentificeerd die baat kunnen hebben bij een sterkere focus op de ketenbenadering. Er zijn dus genoeg kansen om verder weg gelegen markten succesvol te betreden, vooral als de focus wordt gelegd op sectoren die op dit moment al goed presteren. ING gaat dan ook graag de strategische dialoog aan met bedrijven die zich in dat opzicht willen profileren en gebruik willen maken van onze diepgaande sectorkennis en ons internationale netwerk.”

‘Een groot aantal Nederlandse bedrijven staat er relatief goed voor’

Dialoog

Welke exporterende Nederlandse bedrijven presteren het best? Ben van de Vrie, Global Head Mid Corporate Clients: “Bedrijven die zich in de afgelopen jaren internationaal hebben gepositioneerd en zich goed aan veranderende omstandigheden hebben aangepast, profiteren nu volop van de groeiende exportmogelijkheden. De combinatie van kwaliteit en aanpassingsvermogen heeft die bedrijven door de eerste golven van de crisis heen geholpen. De komende tijd zullen die aspecten opnieuw bepalen welke ondernemingen de storm kunnen doorstaan. Het is bemoedigend dat Nederlandse bedrijven er relatief goed voor staat. Dat komt met name door het feit dat veel bedrijven zich sneller aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen dan een aantal jaren geleden. Er is meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering, zodat strategieën nu desgewenst per kwartaal kunnen worden aangepast. De kwaliteit van het management is bij een groot aantal bedrijven duidelijk toegenomen. Flexibiliteit in het HR-beleid en het benutten van research, kennis en ICT dragen ook bij aan het succes van deze ondernemingen. Dat biedt een goede uitgangspositie. ING wil met bedrijven graag een dialoog aangaan over het nog beter anticiperen op de te voeren strategie. Met onze grote sectorkennis kunnen we de individuele prestaties benchmarken, zodat bedrijven beter inzicht krijgen in hun positie ten opzichte van de globale markt. Met de toenemende economische onzekerheid neemt ook de risicogevoeligheid van exportactiviteiten toe. Ook hier betaalt het voordeel van ING’s solide internationale netwerk zich uit. We hebben in een groot aantal landen al heel lang eigen vestigingen die de lokale markt door en door kennen. Essentieel voor het succesvol betreden van buitenlandse markten is een gedegen voorbereiding. ING kan daarbij helpen, zowel met sector- en lokale marktkennis als met praktische zaken als het leggen van noodzakelijke contacten en het snel ter plekke kunnen openen van een rekening.”

Rob Rühl: “De Nederlandse economie heeft een stevig fundament, dat nu van buitenaf dreigt te worden ondermijnd door eurostormen. Dat maakt de vooruitzichten voor het komende jaar nu wat onzeker, maar niettemin verwacht ik licht herstel. Zeker als succesvolle exporterende bedrijven de ingeslagen weg blijven volgen en zich nog beter weten te vestigen in landen waar de meeste groei wordt gerealiseerd. ING zal komend jaar nadrukkelijk inzetten op het faciliteren van zakendoen in de internationale groeimarkten, met extra aandacht voor China, India, Turkije en Polen. De kapitaalstromen rond die landen zullen alleen maar verder toenemen en door onze sterke aanwezigheid aldaar kunnen wij voor Nederlandse bedrijven een essentiële rol spelen.”

Kansen benutten in groeiregio’s

Recente stories