IT-projecten bestaan niet!

Voor directeur Luc Spaas van Garansys en zijn collega’s staat het verbeteren van de bedrijfsprocessen en -resultaten van hun klanten centraal. “Garansys is de nieuwe norm in IT-dienstverlening”, vertelt hij. “Waarom? Laat ik vast één kenmerk noemen: onze dienstverlening is niet op uurbasis te verkrijgen.”

Garansys is in 2009 opgericht als initiatief van de Caesar Groep, maar daar gingen jaren van voorbereiding aan vooraf. Jaren waarin de bedrijfsfilosofie werd aangescherpt en vertaald in een klantbenadering. En zoals de oprichting van Garansys werd benaderd, zo ook worden de projecten die het voor klanten doet benaderd. “We zorgen ervoor dat onze klanten hun bedrijfsprocessen en -resultaten waarborgen en verbeteren door gerichter gebruik te maken van IT”, vertelt Spaas. “Onze aanpak moest en moet anders dan die van andere IT-dienstverleners, vult salesverantwoordelijke Hans Hulsink aan. “Bij ons telt niet de inspanning, maar het resultaat. Garansys staat voor afspraak is afspraak. Wij leveren de juiste functionaliteit op tijd en binnen budget. Met garantie.”

Soms blijkt de juiste functionaliteit echter iets anders te zijn dan de klant in eerste instantie vroeg. “We luisteren kritisch naar wat onze klanten vragen”, benadrukt Spaas. “We zoomen in op de vraag achter de vraag. Dat wil zeggen dat we onderzoeken wat ze echt nodig hebben. Daarvoor maken we gebruik van het gedachtegoed van Eliyahu Goldratt – Theory Of Constraints (TOC). Met TOC, maar ook met onze resultaatgerichte instelling en aansturing, kunnen we resultaten garanderen, en dat maakt ons de nieuwe norm in IT-dienstverlening.”

‘IT-oplossingen die gegarandeerd businesscases waarmaken, op tijd en binnen budget’

Deadlinegarantie

Spaas: “Het gedachtegoed van Eliyahu Goldratt, TOC, kent een tweetal elementen die noodzakelijk zijn om resultaten waar te maken. Het eerste betreft de Thinking Processes, waardoor we kunnen aansturen op het juiste, en het tweede element betreft Critical Chain Project Management, waarmee we de tijdigheid borgen. Eliyahu Goldratt heeft de Caesar Groep in 2004 en 2005 persoonlijk geholpen om samen met ons zijn theorie geschikt te maken voor een resultaatgerichte aanpak binnen de IT-dienstverlening. We noemen dat TOC-IT.”

Spaas zet de belangrijkste kenmerken van TOC-IT op een rij: “Voordat we een project starten, zorgen we dat er draagvlak is voor wat we gaan doen. Die omstandigheden moeten goed zijn voordat je een project begint. We denken logisch na over oorzaken en gevolgen. Dat maakt onze (IT-)oplossingen beheersbaar en brengt ons naar het juiste. Tot slot zorgt de aanpak ervoor dat het gedrag van onze eigen medewerkers en de medewerkers van onze klanten resultaatgericht wordt. Sturen op tijdigheid in plaats van op inspanning, enzovoort.”

“We zijn vooral op zoek naar klanten die echt resultaten willen behalen”, stelt Hulsink. “Mensen die niet alleen maar willen praten over, maar willen focussen op het resultaat en de noodzakelijke verbeteringen willen doorvoeren om dat te bereiken. Dankzij TOC-IT, de resultaatgerichte aansturing, de inzet van onze hoogopgeleide medewerkers en de samenwerking kunnen we onze afspraken altijd nakomen en al onze projecten op tijd en binnen budget opleveren. Daar zijn we zo zeker van, dat we tot 50% van de projectsom teruggeven als we één dag te laat zijn, een unicum in de dienstverlening. Klanten die met Garansys werken, weten dat ze verzekerd zijn van een bruikbare oplossing, met deadlinegarantie.”

Unieke aanpak

De dienstverlening van Garansys heeft geresulteerd in een indrukwekkende staat van dienst: de afgelopen jaren is meer dan 96% van alle door Garansys verzorgde projecten op tijd, met de juiste functionaliteit en binnen budget opgeleverd. “En dat in een markt waarin twee derde van alle projecten te laat wordt opgeleverd, te duur is of de verkeerde oplossing biedt”, aldus Spaas. “Iedereen wil effectiever en efficiënter samenwerken, maar de vraag is natuurlijk wat je ermee wilt bereiken. Samenwerken is alleen effectief en efficiënt als je samen tot bruikbare en noodzakelijke oplossingen komt.”

Uit onderzoek blijkt dat 24% van alle IT-projecten voortijdig wordt afgebroken, of na oplevering niet wordt gebruikt. Spaas: “In onze werkwijze combineren we de sterke kanten van TOC, Lean, Scrum en Agile. Daarmee maken wij waar wat anderen niet kunnen of durven. Dat onze aanpak werkt, hebben we onder andere laten zien bij klanten als AFM, NS, Unilever en Van Oord Dredging.”

IT-projecten bestaan niet!

Recente stories