Inspirerende leefomgeving laat mensen opbloeien

Het effect van inspirerende leefomgevingen blijkt groot. In tal van situaties winnen ze snel terrein. Op het werk, in zorginstellingen en dichtbij in de wijk. Hoe creëer je zo’n omgeving waarin mensen meer plezier krijgen in wie ze zijn en wat ze doen?

Inspirerende leefomgeving laat mensen opbloeien

Een schone en stralende werk- en leefomgeving. De maatschappij hecht er steeds meer waarde aan. Maar ook het gevoel van veiligheid krijgt alsmaar hogere prioriteit. En de waarde van een gezonde maaltijd is alom bekend. Het zijn dus juist deze facilitaire activiteiten die voor een inspirerende leefomgeving zorgen. In een dergelijke omgeving voelen mensen zich prettiger, bloeien ze sneller op en verhoogt de productiviteit. Zelfs de discipline van medewerkers verbetert, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Op scholen immers werkt een schone omgeving als voorbeeldfunctie voor studenten. Zij passen hun gedrag aan en werken automatisch mee aan een aangenamer klimaat. Het gevolg hiervan is dat de schoonmaakkosten lager worden. Ook in de zorgsector heeft een inspirerende leefomgeving een grote invloed. Onderzoek wijst uit dat patiënten die aan de zonzijde van een ziekenhuis verblijven eerder genezen dan diegenen aan de schaduwzijde. Het is dus zaak om juist daar, bijvoorbeeld met doordachte verlichting, aankleding en het gebruik van heldere kleuren, hetzelfde effect te bereiken.

‘Een inspirerende leefomgeving verhoogt het plezier in het werk én de efficiency’

Integrale facilitaire gedachte

In het verleden werden facilitaire diensten vooral als kostenposten gezien. De nieuwe facilitaire dienstverlening, die uitgaat van de integrale gedachte, is van betekenis. Volgens Geert van de Laar, CEO Facilicom Group, is échte toevoeging relevant. “De invloed van een slim facilitair totaalplan op de cultuur van de organisatie is groot.” Afzonderlijke leveranciers voor catering, schoonmaak, beveiliging en onderhoud raakt uit de mode. Steeds meer organisaties omarmen de integrale facilitaire gedachte. Van de Laar: “De kracht is de combinatie van verschillende disciplines die elkaar versterken. Nauwe samenwerking maakt de weg vrij voor het creëren van een maximaal inspirerende omgeving. Niet alleen de beleving en het plezier van werknemers krijgen een impuls, maar ook de efficiency bij de klant verbetert aanzienlijk.”

Facilicom Group, met ruim 32.000 werknemers in dienst, heeft alle facilitaire disciplines in huis. Denk aan schoonmaak (Gom), catering (Albron), beveiliging (Trigion) en onderhoud aan gebouwen, installaties en terreinen (Facilicom Solutions). Sinds 2014 richt dit professionele familiebedrijf zich ook op zorg en welzijn (Incluzio). De totale jaaromzet van 1,29 miljard euro in 2017 is hierdoor licht gestegen. Het marktaandeel van Facilicom is opnieuw gegroeid. 80% van de activiteiten vindt in Nederland plaats; de overige 20% in België en Engeland. “In de Benelux zijn wij de enige facilitaire dienstverlener met alle disciplines, die we ook nog eens exclusief met eigen mensen uitvoeren”, merkt de CEO trots op.

Praktijkprestaties

Een van de vele innovatieve projecten in het zorg- en welzijnsdomein is bijvoorbeeld ‘Buurtteamorganisatie Sociaal’. In 18 Utrechtse wijken werken 250 professionals vanuit de buurtteams nauw samen met onder andere thuiszorg, sociale dienst en huisartsen aan een betere leefbaarheid in de buurt. Ruim 15.000 Utrechters per jaar krijgen enige vorm van ondersteuning vanuit deze teams. De nieuwe integrale aanpak blijkt een doorslaand succes. Zo bieden de buurtteams in elke buurt één loket waar bewoners met alle vragen terechtkunnen. Voor problemen met instanties, vragen over schulden of als iemand er gewoon niet meer zelf uitkomt et cetera. Ook huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen mensen doorverwijzen. “We handelen vanuit de persoonlijke situatie van mensen en benaderen iedereen integraal. Het ondersteunen vanuit deze integrale gedachte leidt tot een beter passende aanpak. Het welzijn in de wijken bereikte na twee jaar een hoger peil en de tevredenheid nam toe. Dat voorkomt veel problemen”, overtuigt Van de Laar.

Een puur facilitair innovatief contract voert Facilicom uit voor circa 1400 gebouwen met technische installaties, waaronder datacenters van een grote opdrachtgever. Ook hier betekent de integrale aanpak een flinke stap vooruit. Dertig dienstverleners zijn teruggebracht naar één leverancier en slechts vier logistieke stromen. Facilicom voert onder meer de schoonmaak, de beveiliging en het bouwkundig en technisch onderhoud uit. “Dit bespaart kosten voor onze opdrachtgever en de kans op fouten in de communicatie vermindert aanzienlijk.” Een ander recent project is de nieuwe rechtbank in Amsterdam. Heijmans bouwt het pand en Facilicom is verantwoordelijk voor alle (toekomstige) facilitaire processen.

Generalisten facilitair

Van de Laar omschrijft Facilicom Group als een echt mensenbedrijf. “Hostmanship omarmen we stevig. We trainen onze mensen professioneel en doordringen ze ervan dat ze te gast zijn.” De dienstverbanden van werknemers, variërend van ongeschoolde arbeid tot academici, zijn relatief lang. “We houden het werk van onze mensen uitdagend. Daarom leiden we zo veel mogelijk op tot generalisten, met als uitgangspunt: specialistisch waar het moet en generalistisch waar het kan. Dat vinden mensen heel fijn en dat stralen velen hier dan ook uit”, stelt Van de Laar tevreden vast.

Recente stories