Hoofdrol voor intelligent breed display

Het Ridderkerkse BIS is een belangrijke partner van Samsung op de markt van zakelijke displaytoepassingen. De bedrijven werken dit jaar 12,5 jaar samen. Reden voor BIS CEO Jean Pierre Overbeek en Samsung B2B directeur Erik Swart om de samenwerking te evalueren en vooral vooruit te kijken. ‘Het nieuwe werken’ zal de komende jaren vleugels krijgen en intelligente breedbeelddisplays zijn daarbij een sleutelfactor.

“In die 12,5 jaar van onze relatie hebben we een hele route afgelegd en dat heeft altijd met onze displays te maken gehad. BIS heeft Samsung B2B in de Benelux mede op de kaart gezet en onze footprint op de zakelijke markt enorm vergroot.” Erik Swart, Country Director B2B NL, windt er geen doekjes om. BIS is voor de displayactiviteiten van Samsung van cruciaal belang, niet in het minst omdat het bedrijf een goed marktinstinct koppelt aan vele nieuwe toepassingen en eigen softwareontwikkeling. BIS-directeur Jean Pierre Overbeek bekijkt het vanuit zijn eigen gezichtspunt: “Wij hebben indertijd voor Samsung gekozen omdat het een hoog ambitieniveau koppelde aan veel innovaties. Dat sloot naadloos aan op onze cultuur en heeft geresulteerd in een warme en vruchtbare samenwerking. We zijn samen de zakelijke en overheidsmarkten gaan ontwikkelen en dat is heel snel gegaan. Wij hebben diverse keren de fabrieken en R&D-afdelingen van Samsung bezocht en van input voorzien en die andersom ook van hen gekregen. We hebben met onze toepassingen inmiddels heel veel verschillende verticale markten ontwikkeld en die ook in de breedte uitgebouwd, want Samsung heeft inmiddels een displayportfolio waar niemand meer omheen kan.”

BIS, voluit BIS Bedrijfs Informatie Systemen, bestaat al sinds 1983. Het is inmiddels onderdeel van het Canadese Mood Media en heeft de laatste jaren zijn vleugels steeds verder uitgeslagen. De specialisatie van BIS ligt met name op het gebied van audiovisuele oplossingen, ICT & development, videoconferencesystemen, roommanagement en narrowcasting/digital signage. Ook op dit laatste terrein komen de sterke punten van BIS naar voren. Digital signage is een digitale technologie waarbij beeldschermen gebruikt worden om traditionele (print)media te vervangen. Met deze (grote) displays wordt doelgerichte, tijd- en omgevingsspecifieke informatie aangeboden, vaak ook interactief. Bijvoorbeeld nieuws over en vanuit de organisatie, maar ook entertainment en reclame. BIS heeft hiertoe een krachtige softwareomgeving ontwikkeld, BIS ID, die vrijwel alle soorten content, databases en veelgebruikte softwarepakketten kan koppelen, integreren en besturen. Dit opent nieuwe perspectieven. Overbeek: “Wij hebben een holistische aanpak. We kijken allereerst naar de infrastructuur die een klant nodig heeft en natuurlijk naar de juiste displays. Moeten die interactief of passief zijn, is de toepassing indoor of outdoor, wat is het gewenste formaat. Maar we focussen vooral op de content, die is cruciaal en moet meerwaarde hebben. Doorslaggevend hierbij is dat wij met onze software de beschikbare data in een organisatie simpelweg visueel kunnen maken. Daar haken wij ook video’s aan, die we desgevraagd zelf kunnen realiseren. Dat hele proces automatiseren wij en richten we in met Samsung-displays.”

‘De beschikbare data in een organisatie maken wij simpelweg visueel’

Het nieuwe werken

Swart vult aan: “Narrowcasting- of beter gezegd digital-signageoplossingen worden steeds interactiever. Dat is echt een grote sprong voorwaarts en de ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds sneller. Met de juiste schermen aan de gevel kan een winkel of een willekeurige onderneming 24/7 toegankelijk zijn omdat er interactie mogelijk wordt met mensen die gewoon langslopen.”

“Schermoplossingen kun je verder inzetten voor moderne, hoogwaardige vormen van professioneel samenwerken. Alles met een scherm en een camera erop is te ontsluiten voor deze toepassingen. Je kunt displays aansturen met een veelheid aan apps op mobiele devices. Zo kun je aanhaken bij de sterke trend naar mobiele werkvormen en flexibele werkplekken; op kantoor, thuis of waar ook ter wereld. Vaak in één adem genoemd met ‘het nieuwe werken’, tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Die trend is cruciaal en Nederland loopt daarbij voorop in de wereld. Kostenbesparingen en de vraag naar meer efficiency leiden tot een steeds snellere adoptie van het nieuwe werken. Organisaties zullen via allerlei moderne displaytechnieken steeds beter worden in het overdragen van informatie op hun werknemers en klanten. Naast het al genoemde narrowcasting bijvoorbeeld ook door medewerkers via live collaboration telepresence of mobiele-videotoepassingen efficiënter met elkaar te laten communiceren. Zo zijn er talloze mogelijkheden. Om dat allemaal te kunnen faciliteren heb je hoogwaardige technologie nodig en daar zit een enorme dynamiek in. Geïmplementeerd door BIS zorgen onze producten ervoor dat primaire processen beter en professioneler worden ingericht. We staan aan de vooravond van belangrijke verschuivingen op dit vlak en daarin zit voor veel organisaties een grote uitdaging.”

Overbeek: “Elk bedrijf heeft displaytechnologie nodig om optimaal te kunnen communiceren, presenteren en informeren, ongeacht of dat in een klaslokaal, op een ministerie of bij een multinational of een winkel is. BIS is in staat om ook de technologieplatformen van achterliggende vendoren als Microsoft of Cisco te integreren en de gebruiker uiteindelijk een comfortabel toegankelijk platform te bieden, zonder dat die iets merkt van de achterliggende complexiteit.” Swart voegt hier graag aan toe: “De eindgebruiker staat altijd centraal en die wil niets weten van moeilijke techniek. Die wil een oplossing die goed en makkelijk werkt. Daarom hebben wij een reseller als BIS nodig, die met al zijn ervaring alles kan integreren en de juiste vertaalslag naar de toekomst kan blijven maken. Dát is de essentie, dán praat je over een echt partnerschap.”

Hoofdrol voor intelligent breed display

Recente stories