Het nieuwe goud van De Nederlandsche Bank

Digitalisering verandert de wereld: door de komst van nieuwe technologieën en marktspelers is ons financiële stelsel ook veranderd. De Nederlandsche Bank (DNB) is hierop voorbereid en verandert volop mee dankzij het gebruik van data en ICT.

Het nieuwe goud van De Nederlandsche Bank

Het echte goud van Nederland wordt door DNB veilig bewaard, maar ondertussen zijn ook data en ICT goud waard voor De Nederlandsche Bank. “DNB maakt zich sterk voor een stabiel financieel stelsel, waarbij we onder meer toezicht houden op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. We dragen zorg voor een veilig betalingsverkeer en adviseren over financieel economische onderwerpen. De kracht van data wordt daarbij steeds belangrijker”, zegt Fabienne Fortanier, divisiedirecteur Statistiek en programmadirecteur Data van DNB.

Geldstromen

Banktransacties en internationale geldstromen lopen steeds vaker via de cloud. En omdat veel dienstverleners niet alleen in de financiële sector actief zijn, moet scherp worden toegezien op cyberveiligheid, privacy en mededinging. “Het digitale tijdperk vraagt om nieuwe inzichten en vaardigheden”, zegt Fabienne. “Van de bankensector krijgen we meestal goede informatie, maar hoe zit het met de techreus die ook financiële diensten aanbiedt? Hoe meet je online kapitaalstromen die langs bv’s door Nederland worden gesluisd? We hebben steeds te maken met de vraag hoe we datgene wat we zien het beste kunnen duiden en classificeren. Onze mensen monitoren de activiteiten van de fintechsector, platforms en digitale dienstverleners. Daarnaast hebben we zelf ook veel data over de economie en over de financiële sector, die we analyseren en waarover we steeds meer communiceren met het brede publiek. Hiervoor gebruiken we moderne data-sciencetechnologieën.”

DNB bewaart de rust, veiligheid en stabiliteit in de economische keten

Ambities

Achter het solide imago van De Nederlandsche Bank schuilt een dynamische autoriteit die snel probeert te anticiperen op veranderingen in de maatschappij. Fabienne: “De komende jaren staat DNB voor een grote maatschappelijke uitdaging: onze economie weerbaar houden en duurzaam laten groeien, terwijl de omgeving drastisch verandert.”

Diversiteit is hierbij ook belangrijk. Daarmee wordt de verscheidenheid in de taakuitvoering bedoeld, maar ook de diversiteit van het personeel in de breedste zin van het woord. Medewerkers hebben bijvoorbeeld diverse achtergronden qua studie, culturele achtergrond en werkervaring. Dit maakt het mogelijk om veranderende ontwikkelingen in de financiële waardestromen bij te benen en zo nodig bij te sturen. “We willen als DNB midden in de maatschappij staan. Daarom is het noodzakelijk dat we vanuit verschillende perspectieven kunnen denken en acteren”, aldus Fabienne.

Impact maken

“Data en digitalisering zijn de kern van de nieuwe economie: het ‘nieuwe goud’, waarvoor geavanceerde ICT-kennis vereist is”, zegt Arjen de Graaf, divisiedirecteur Data- & Informatietechnologie bij DNB. “Wat veel mensen niet weten, is dat wij hier gewoon een groot IT-bedrijf runnen, met zo’n zeshonderd specialisten op het gebied van architectuur, development, beheer, data-analyse, enzovoort. Met als bonus dat we midden in de Nederlandse samenleving staan. Wat er in de maatschappij gebeurt, dat zie je terug in ons werk en daar leveren wij een bijdrage aan. Niet binnen één sector of branche, maar voor de gehele economie.”

“Onze IT-specialisten zijn verantwoordelijk voor alle IT-oplossingen binnen DNB: van werkplekinfrastructuur tot complexe statistische toepassingen. Om de rust te bewaren in de economische keten is het essentieel dat al onze systemen veilig en stabiel zijn”, benadrukt Arjen. “Eén ransomaanval heeft al direct effect. En valt een cloudplatform om, dan kan dat effect hebben op een sector, maar ook op de spaarder, verzekerde, lener of belegger. Die urgentie maakt werken bij DNB zo interessant. Bij ons zit je aan de knoppen en kun je echt impact maken. Onze medewerkers hebben vaak een idealistische drijfveer: ze willen verantwoordelijk werk doen.”

Transparant

Fabienne: “DNB wil een volwaardige participant in de financiële sector zijn. Digitalisering staat de komende jaren dan ook hoog op de agenda. We worden ook steeds meer een open, transparante organisatie met een divers medewerkersbestand. Medewerkers werken mee aan de ambities van de bank, maar krijgen ook volop ruimte om aan de eigen ontwikkeling en aan een gezonde werk-privébalans te werken.”

Arjen vult aan: “We hebben het over data en ICT als het nieuwe goud, maar uiteindelijk maken de medewerkers het verschil en zijn zij goud waard.”

Financiële stabiliteit van het land waarborgen

Vertrouwen in ons financiële systeem

Recente stories