‘Het draait bij ons om klant en maatschappij’

Mn Services is de belangrijkste pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder van en voor de Nederlandse marktsector. Mn Services helpt pensioenfondsen hun doelstellingen tegen lage kosten waar te maken. Transparantie en oog voor de maatschappelijke functie zijn daarbij van essentieel belang.

“We werken dagelijks met het grootst mogelijke begrip voor de mensen voor wie we het allemaal doen”, verzekert Ruud Hagendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mn Services. “Ook in de huidige turbulente tijden proberen we de belangen van onze opdrachtgevers en hun deelnemers en gepensioneerden zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij dienen we in aanmerking te nemen dat de gehele financiële wereld in een vertrouwenscrisis verkeert. Wij zijn van mening dat je dit vertrouwen alleen maar kunt terugwinnen als je én je werk goed doet én zo transparant mogelijk communiceert over de manier waarop je werkt. Het gaat dan zowel over de kosten die je maakt als over de wijze van beleggen.”

Partnerrol

Wat doet Mn Services om de transparantie te vergroten? Hagendijk: “Wij realiseren ons dat transparantie over kosten en risico’s ook naar deelnemers en gepensioneerden van groot belang is en we communiceren daar open en eerlijk over. Het gaat meestal niet om gebrek aan gegevens bij ons of bij onze opdrachtgevers, maar meer over de manier waarop daarover naar werkgevers en werknemers wordt gecommuniceerd. Om die reden voeren Mn Services en de sector als geheel verdere verbeteringen door om het inzicht in de kosten te vergroten. Mn Services neemt hierbij een voorhoederol in. We werken toe naar een modulaire opbouw, zodat een uniform en daarmee meer transparant beeld kan ontstaan van alle kostenposten. In de praktijk blijkt overigens dat de vergoedingsstructuren van Mn Services altijd in lijn zijn met de belangen van zowel onze opdrachtgevers als die van deelnemers en pensioengerechtigden.”

“Vermogensbeheer voor pensioenfondsen is een kwestie van lange adem, van collectiviteit en solidariteit”, vervolgt Hagendijk. “In onze ogen mag de huidige volatiliteit op de financiële markten en van dekkingsgraden daarbij niet leidend zijn. Hier zit echter wel de emotie: deze leidt tot het beeld dat het niet goed gaat met het pensioen dat wij allen verdienen. Het afgenomen vertrouwen in de financiële wereld leidt tot vragen over kosten die worden gemaakt bij de opbouw van pensioenen. De hele sector, van fondsbestuur tot en met handelaren op en buiten de beurzen, zal zich moeten inspannen om het vertrouwen te herstellen. Transparantie moet niet alleen maar tot méér informatie leiden, maar vooral tot een beter begrip van de werking van de sector. Dit geldt ook voor informatie over de gevolgen die veranderingen in regelingen hebben voor werknemers en werkgevers. Daar moet meer naar behoefte en meer eenduidig over worden gecommuniceerd. Mn Services ziet daar voor zichzelf als uitvoerder voor fondsen een duidelijke partnerrol weggelegd, waarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat. Enerzijds kunnen wij vanuit onze maatschappelijke rol bij marktpartijen kansen creëren door de wens om meer openheid te koppelen aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat helpt de transparantie in de kosten waar mogelijk te vergroten en het kostenniveau tegelijkertijd laag te houden. Anderzijds hebben wij door de uitvoering van regelingen zicht op de communicatiestromen naar werkgevers, deelnemers, gepensioneerden en slapers. Daarmee kunnen we ontwikkelingen rond het pensioen voor deze groepen via innovatieve producten zo veel mogelijk koppelen aan het nu. Zo komt informatie op een logisch moment bij mensen terecht, waardoor het begrip voor wat onze opdrachtgevers willen vertellen wordt versterkt.”

‘Ons werk is mensenwerk’

Veerkracht

Is uw business er een van cijfers of van mensen? Hagendijk: “Mn Services heeft een sociale oorsprong: wij zijn ontstaan uit de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Ons werk is mensenwerk. Onze opdrachtgevers zijn weliswaar organisaties, maar wel gebouwd op de inleg van miljoenen Nederlanders voor een uitkering boven op hun AOW. Achter iedere premie-inleg, achter iedere euro die wij beheren en achter iedere uitkering die wordt gedaan schuilt een man of een vrouw. Daarvan zijn wij ons terdege bewust en daarom streven wij naar de hoogste opbouw en rendementen en de hoogste kwaliteit van dienstverlening, tegen zo laag mogelijke kosten en met een zo laag mogelijk risico. Dit lijkt een technisch verhaal, maar het heeft in de basis vooral te maken met een goede band met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dat relationele, die passie om gezamenlijk tot een gedegen resultaat voor velen te komen, zit in ons wezen ingebakken: we werken niet voor winstmaximalisatie, maar voor het welzijn van mensen. We zijn geen speculanten, maar beleggers. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de onrust op de financiële markt die al vanaf 2008 gaande is, ook zijn effect heeft gehad op onze organisatie. Gelukkig kunnen wij in ons jaarverslag over 2010, dat niet voor niets als ondertitel ‘Veerkracht’ heeft meegekregen, constateren dat Mn Services als organisatie wederom in staat is gebleken zichzelf te verbeteren en te vernieuwen. Daarmee geven al onze medewerkers op bewonderenswaardige wijze inderdaad blijk van een enorme veerkracht. Als je onder zulke extreme omstandigheden al zo lang op het toppunt van je kunnen blijft presteren, dan kan ik daar alleen maar diep mijn pet voor afnemen.”

‘Het draait bij ons om klant en maatschappij’

Recente stories