Gezocht: ervaren vakmensen met passie en scherpte

In weerwil van de economische crisis heeft Hot ITem de afgelopen jaren een gezonde groei doorgemaakt. Nu de markt zich lijkt te herstellen zet Hot ITem extra in op de werving en selectie van nieuwe medewerkers. “Wij zoeken ervaren vakmensen met passie en scherpte.”

Al meer dan vijftien jaar helpt Hot ITem organisaties om hun performance te verbeteren met een integrale aanpak: dienstverlening in samenhang met besturing, processen, ICT, organisatie en mensen. Aan nieuwe klanten moet Business Manager Sylvia Heuvelman soms nog uitleggen wat Hot ITem doet, maar de meeste zijn via collega’s en branchegenoten al goed op de hoogte van de onderscheidende aanpak en werkwijze van Hot ITem en de opmerkelijke resultaten die dat oplevert. “Veruit de meeste nieuwe klanten komen binnen via ons netwerk. Ook krijgen we veel nieuwe opdrachten van bestaande klanten, vaak als vervolg op eerder gerealiseerde projecten.”

 

Aandacht voor de mens

“Net zoals wij het merendeel van onze klanten aantrekken vanuit ons netwerk, komen de meeste nieuwe medewerkers ook langs deze weg bij ons binnen”, stelt Pascal de Haan, Unit Manager bij Hot ITem. “In feite is er dan al een soort voorselectie geweest, want die mensen weten welke specifieke vakinhoudelijke kennis en ervaring is vereist en – minstens zo belangrijk – voelen zich aangesproken door de onderscheidende aanpak en cultuur van Hot ITem, waarin aandacht voor de mens een heel belangrijke factor is.”

“Hot ITem heeft een cultuur waarin je heel erg geprikkeld wordt om na te denken over je eigen passie”, licht Heuvelman toe. “Waar ben je goed in, waar word je nu echt blij van, wat zijn je drijfveren en hoe kun je je als professional verder ontwikkelen. Hot ITem biedt de ruimte om te werken vanuit die passie en in verschillende rollen in afwisselende projecten bij aansprekende klanten te ontdekken waar je het best kunt floreren. Want als mensen het echt naar hun zin hebben, dan gaat het ook goed met het werk dat ze doen en daarmee met de organisatie. Ook in de projecten bij onze klanten zien we dat dit echt een cruciaal aspect is, waaraan je veel aandacht moet besteden.”

“Juist omdat we proberen mensen te laten werken vanuit hun passie, zie je dat de onderlinge kennisoverdracht ook veel gemakkelijker gaat”, benadrukt De Haan. “Want als je ergens gepassioneerd in bent, dan vind je het ook leuk om dat aan anderen over te dragen. Je kunt wel proberen om kennisdeling gedwongen in een organisatie in te bedden, maar bij ons zit het gewoon in de cultuur. Als professional kun je daar echt je voordeel mee doen.”

‘Mensen laten floreren op de plek waar ze het echt naar hun zin hebben’

Ingepeperd

Met het aantrekken van de economie ziet Hot ITem ook een sterkere stijging van het aantal nieuwe opdrachten, constateert De Haan. “We hebben daardoor extra behoefte aan nieuwe mensen, die we nu actief aan het werven zijn, zowel aan de boven- als aan de onderkant. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar ervaren (minimaal 5 tot 7 jaar) ontwikkelaars, testmanagers, consultants en beheerders met affiniteit met business intelligence en datawarehousing. Net als in voorgaande jaren starten we in september weer een masterclass, waarin schoolverlaters in een periode van twee maanden worden klaargestoomd tot young professionals die daadwerkelijk kunnen worden ingezet in Hot ITem-projecten. Ze volgen een heel intensief programma, waarin ze van de toppers van Hot ITem tot in detail leren wat onze aanpak en werkwijze inhoudt en wat ons werkveld is.”

“Ze worden in die twee maanden echt ‘ingepeperd’”, zegt Heuvelman, met een verwijzing naar de rode peper die veel uitingen van Hot ITem siert. De begeleidende slogan ‘Scherp in Business & IT’ refereert aan de unieke mix van business en IT die zo kenmerkend is voor de aanpak van Hot ITem. “Voorop in projecten staat daarbij continu de vraag: wat draagt het bij aan de business van de klant, kunnen we de klant hiermee echt helpen en beter laten presteren. Vervolgens ga je dan ook een IT-traject in, maar altijd vanuit de optiek van de business. Daarmee voorkom je dat de business-stakeholders te laat worden aangehaakt en iets opgeleverd krijgen waar ze niets aan hebben of wat niet meer aansluit, omdat hun business inmiddels is veranderd en andere eisen stelt aan de oplossing.”

 

Floreren

“Mensen die erg goed zijn in hun vakgebied, die vanuit hun passie werken en zichzelf willen blijven ontwikkelen en uitdagen”, zo vat De Haan het profiel van de Hot ITem-medewerker tot slot nog eens samen. “Om optimaal te kunnen presteren voor de klant moet je scherp zijn en willen snappen hoe het zit”, vult Heuvelman aan. “Overigens betekent jezelf ontwikkelen niet altijd dat je manager moet worden; je kunt hier net zo hard groeien in de diepte. Als je een heel goede ontwikkelaar bent en je vindt daarin je passie, dan krijg je ook alle mogelijkheden om je daarin te ontwikkelen. Bij Hot ITem denken we niet in functies en functieschalen; we willen mensen laten floreren op de plek waar ze het echt naar hun zin hebben.”

Gezocht: ervaren vakmensen met passie en scherpte

Recente stories