Employability: sleutel voor de toekomst

De tijd van onbekommerd doorwerken tot pensioengerechtigde leeftijd is definitief voorbij. Hoe houdt de Nederlandse ICT’er zich staande? De sleutel is employability. Capgemini Academy biedt individuele cursisten en voltallige afdelingen de mogelijkheid om zichzelf zowel qua kennis als prestaties te verbeteren.

Onno van de Weteringh, algemeen directeur van Capgemini Academy, neemt het woord: “Voor de Nederlandse ICT-specialist zie ik zeker nog een toekomst; alleen het pad daarheen moet actief worden uitgestippeld. Veel werk in de ICT is de laatste tien jaar naar India verschoven en die trend zet zich voorlopig voort. De verschuiving van werk betekent veel voor de diverse rollen die ICT’ers spelen in Nederland en andere westerse landen. Bovendien is de markt aanzienlijk veranderd. ICT is een onlosmakelijk deel geworden van de corebusiness van organisaties. Het aantal en de schaal van processen waarbij ICT een essentiële rol speelt, neemt hand over hand toe. ICT is een cruciaal onderdeel van marktontwikkeling, productontwikkeling, communicatie en ketenbeheersing, naast de meer traditionele waarde in de interne organisatie-eigen processen.” Welke rol ziet Capgemini Academy hierin voor de ICT’er? Van de Weteringh antwoordt: “In de markt zien we een toenemende complexiteit. De systemen en netwerken draaien al, de stad van ICT-oplossingen stáát. Wie daar innovaties of verbeteringen in door wil voeren, zal zijn vak steeds beter moeten beheersen. Onder meer omdat bij de uitvoering van die innovaties rekening moet worden gehouden met de continuïteit van bestaande netwerken, structuren en systemen. Daarnaast zien we dat ICT steeds dichter bij de klant staat. Applicaties worden steeds branche- en klantspecifieker. Wie zijn toegevoegde waarde ook in de toekomst wil bewijzen met innovaties die waardevol zijn voor de interne of externe klant, zal dus veel beter dan vroeger moeten begrijpen waar diens business uit bestaat. ICT’er zijn in het bankwezen is bijvoorbeeld volstrekt ondenkbaar zonder kennis van bijvoorbeeld Basel II.”

 

Onafhankelijke certificering

Wat ziet Capgemini Academy als de vakgebieden waar muziek in zit? Yvonne Kampmeier, manager Portfolio en Innovatie, neemt het woord: “Requirements, testen, projectmanagement, architectuur en businessanalyse zijn de vakken van de toekomst. Een andere ontwikkeling die een steeds grotere vlucht neemt, is de wereldwijde, onafhankelijke en objectieve certificering van competenties. Het is iets waar wij ons intensief mee bezighouden. We werken dan ook met de onafhankelijke, wereldwijd erkende Open Group-certificaten, die uitgaan van het principe dat kennis pas bewezen is als die in de praktijk is toegepast. Het sluit naadloos aan bij de werkwijze die Capgemini Academy hanteert. Het beste leerresultaat krijg je als de nieuw opgedane kennis direct wordt toegepast in de praktijk. Dat is ook al verschillende keren wetenschappelijk aangetoond.” R

 

Resultaatgarantie

Van de Weteringh vervolgt: “Deze bewezen methode stelt ons in staat om desgewenst te werken met resultaatgarantie. Op basis van een assessment wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden. Door goede afspraken te maken met cursisten en opdrachtgevers kunnen wij het leerresultaat garanderen. Zo creëren wij de ideale leeromstandigheden.” Hoe zien die ideale leeromstandigheden eruit? Van de Weteringh antwoordt: “Dat hangt af van de cursist. Uitgangspunt is dat je leert wat je wilt leren, op de manier en het moment waarop je dat wilt leren. Onze voorsprong op ICT-gebied benutten wij optimaal: veel van onze leertrajecten zijn volledig onafhankelijk van tijd en plaats. Onze planning en logistiek maken het mogelijk dat wie morgen belt, overmorgen persoonlijk bij een van onze trainers terechtkan.”

 

Vakmanschap essentieel

“De basis van employability”, verklaart Kampmeier beslist, “is bewezen vakmanschap. Wie werkt in een vakgebied dat permanent in ontwikkeling is, zal zichzelf dus ook permanent moeten ontwikkelen. Elke ICT’er heeft zijn toekomst voor een groot deel in eigen hand. Wie zich permanent ontwikkelt, heeft altijd uitdagend en aantrekkelijk werk met doorgroeimogelijkheden.” Ontwikkeling als sleutel tot succes? Kampmeier bevestigt: “De wil om jezelf te ontwikkelen is een kenmerk waarop alle medewerkers van Capgemini zijn geselecteerd. Zo ook onze trainers. Ze zijn trainer in hart en nieren, maar daarnaast werken zij voor minstens twintig procent in projecten bij onze klanten. Zij hebben daardoor actuele werkervaring, kennen de problemen waar je tegenaan loopt. Zij weten dus ook uit eigen ervaring wat de verschillende invalshoeken zijn vanwaaruit je die problemen het best kunt benaderen. Onze externe cursisten trainen wij overigens op precies dezelfde manier als onze eigen mensen. Dus wie zijn voordeel wil doen met de kennis en expertise van Capgemini, is van harte welkom.” Capgemini Academy doet deuren opengaan? “Ja”, zegt Van de Weteringh. “Ik geloof in leren. Het is een soort vervulling die je kunt krijgen, als je je eigen doelen stelt.” Kampmeier vult aan: “Mensen tot bloei laten komen; hun succes is ons succes. We halen – voor de volle 100% – eruit wat erin zit.”

 

_______________________

Capgemini Academy

Papendorpseweg 100

3528 BJ  Utrecht

Telefoon: (030) 689 66 00

E-mail: csopl.nl@capgemini.com

academy.capgemini.nl

Employability: sleutel voor de toekomst

Recente stories