Eigenzinnigheid werpt haar vruchten af

VORM Bouw B.V. / VORM Ontwikkeling B.V behoort tot de twintig grootste bouw- en projectontwikkelingsbedrijven van Nederland. Door consequent uit te gaan van de consument, voortdurend bezig te zijn met innovaties en daarbij nieuwe technologieën in te zetten, is het Papendrechtse bedrijf tegen de stroming in uiterst succesvol.

“Dat we tot de top twintig van grootste bouw- en vastgoedbedrijven behoren, wil niet zeggen dat onze organisatie óók groot is”, benadrukt algemeen directeur Daan van der Vorm. “Integendeel: onze organisatiestructuur is lean-and-mean. Alleen operationeel directeur Hans Meurs en ik voeren samen de dagelijkse leiding en daardoor kunnen we zeer snel reageren op bewegingen in de markt. In weerwil van de huidige malaise in de bouwwereld zijn we er daardoor de afgelopen jaren toch in geslaagd om een zeer bevredigend resultaat te behalen en ziet zowel dit jaar als volgend jaar er veelbelovend uit. Om een voorbeeld te noemen: afgelopen tijd hebben we als VORM Ontwikkeling veertien koopwoningprojecten in de markt gezet, die vrijwel allemaal goed tot zeer goed verkopen. Zo’n succes is mede te danken aan het feit dat we al drie jaar geleden hebben voorzien dat er ingrijpende veranderingen op til waren in de vastgoedbranche. Een groot deel van de huidige malaise heeft namelijk niet zozeer met de recessie te maken, als wel met de vastgeroeste ideeën bij stedenbouwkundigen, overheden en corporaties.”

 

Consequent

Dat is een opmerkelijke vaststelling; kunt u die nader toelichten? Van der Vorm: “Drie jaar geleden hebben wij geconstateerd dat er veel te veel gebouwd wordt voor de kapitaalkrachtige doelgroep en dat er veel te weinig wordt geluisterd naar de wensen van de klant. In die tijd hebben wij dan ook besloten dat we ons veel eigenwijzer moesten gaan opstellen naar de genoemde groepen beslissers en ons veel meer zouden moeten richten op het bouwen van starterswoningen en het ontwikkelen van alternatieve bouwproducten. We zijn daar consequent mee aan de slag gegaan en die vasthoudendheid betaalt zich nu riant uit. Concreet heeft dat geresulteerd in het winnen van een groot aantal prijsvragen en competities die door gemeenten en corporaties zijn uitgezet. Daarbij bleek dat wij veel beter hadden gekeken naar de werkelijke behoeften van potentiële kopers dan onze concurrenten. Tegelijkertijd plukken we elke keer weer de vruchten van onze uiterst efficiënte organisatie, waardoor we zeer flexibel kunnen reageren op snel veranderende omstandigheden. We kunnen onmiddellijk terug- en bijschakelen, al naargelang de actuele marktsituatie.”

 

Denkshift

U constateert op dit moment dus wel een voorzichtige mentaliteitsverandering bij beslissers. Is het denkbaar dat die structureel wordt? Van der Vorm: “Het zal wel moeten als je het tekort aan betaalbare woningen wilt opheffen! Gelukkig komen wij in de praktijk al een paar voorbeelden van die mentaliteitsverandering tegen, zoals in de stadsregio Rotterdam. Daar is sprake van een fundamentele ‘denkshift’, door allereerst te gaan praten met de consument, de gemeenten en de wijken om zo de daadwerkelijke behoeften vast te stellen. Pas daarna worden er concrete plannen gemaakt. Dat staat in schril contrast met de gangbare werkwijze. Doorgaans krijgt een stedenbouwkundige een kavel toegewezen waarmee hij zijn gang kan gaan zonder rekening te hoeven houden met praktische vragen als: willen hier ook mensen wonen? Dat is letterlijk niet meer van deze tijd en daarom doen wij ons uiterste best om bij te dragen aan die structurele mentaliteitsverandering. Nieuwe technologieën kunnen zeer behulpzaam zijn bij het vaststellen van de werkelijke behoeften. Wij maken veel gebruik van social networks als Twitter, Facebook en Hyves. Daarmee kun je heel gericht communiceren met je relevante doelgroepen. Niet alleen potentiële huizenkopers volgen je, maar ook de media en branche- en belangenverenigingen zijn geïnteresseerd in wat je te melden hebt. Op die manier vergroot je je naamsbekendheid meer dan met dure advertenties. Zeker als het om starterswoningen gaat, een segment waarin wij zoals gezegd zeer actief zijn, profiteren we volop van de zegeningen van de moderne media.”

 

Plezier

“We maken bijvoorbeeld al ruim voordat we met een starterswoningenproject beginnen een Hyvespagina aan met de naam van het project. De meeste starters zijn jongeren en hebben haarfijn door hoe dat werkt: rond zo’n pagina gaan ze direct informatie met elkaar uitwisselen. En omdat wij zelf de moderator zijn van de discussies, kunnen we deze helemaal in de richting sturen die wij graag willen. Daarnaast halen we er zeer waardevolle informatie uit over de werkelijke behoeften van die groep mensen. Ik durf te stellen dat wij hiermee innovatief koploper zijn in de vastgoedbranche. Een ander aspect van die nieuwe technologieën is dat we nuttige tools online beschikbaar stellen. Zo kunnen consumenten met behulp van een financiële tool inzicht krijgen in de te verwachten maandlasten en kunnen ze met een 3D-tool alvast hun woning inrichten. Op die manier spelen we niet alleen in op de behoeften van de consument, maar helpen we indirect ook hypotheekverstrekkers en makelaars een handje. Het doel voor ons is uiteindelijk natuurlijk meer projecten te ontwikkelen en te bouwen, maar we willen wel graag plezier in ons werk hebben. Door constant innovatief bezig te zijn en jezelf voortdurend af te vragen hoe dingen beter kunnen, behouden we dat plezier en blijken we er ook nog succesvol mee te kunnen zijn!” n

Eigenzinnigheid werpt haar vruchten af

Recente stories