Efficiëntie met een menselijk gezicht

Nationale-Nederlanden ziet de zakelijke adviesmarkt als dé groeimotor voor de toekomst. Voor duurzaamheid, bedrijfscontinuïteit en goed werkgeverschap, voegt de onafhankelijk adviseur volgens Maurice Koopman, CEO Schade & Inkomen, immense waarde toe.

Efficiëntie met een menselijk gezicht

Ondernemers worden volgens Koopman met complexe wet- en regelgeving geconfronteerd, onder meer op duurzaamheidsgebied. “Zo voeren ruim dertig gemeenten in Nederland in 2025 een emissievrije zone in, met ingrijpende gevolgen voor de samenstelling van wagenparken en dus hun bedrijfscontinuïteit. Daarom helpen wij ondernemers om tijdig aanpassingen te doen. In ons Klimaatactieplan hebben wij onder meer duidelijk aangegeven dat wij tot 2030 bij klanten 26% reductie van CO2-uitstoot willen realiseren. Daartoe bieden wij intermediairs diverse trainingen en informatie aan. En daarnaast bieden wij ondernemers tools om hun bedrijf te helpen verduurzamen. Samen bereiken we meer.”

‘Samen bereiken we meer’

Goed werkgeverschap
“Goed werkgeverschap is voor Nationale-Nederlanden een belangrijk speerpunt. Werknemers hebben bepaalde voorzieningen gewoon nodig, zeker als ze ziek zijn of zelfs arbeidsongeschikt raken. Wij bieden een vangnet tegen een betaalbare premie, zodat ook kleinere ondernemers hier baat bij hebben. Want zij hebben hier vaak de middelen niet voor”, legt Koopman uit.
“Ondernemers kunnen bij ons in de Mijn NN Zakelijk-portal het pensioen en de WIA van hun werknemers regelen. Via hun adviseurs houden we hen ook op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun bedrijfscontinuïteit. Zo herinneren we ondernemers er bijvoorbeeld aan als zij keuringen moeten uitvoeren op installaties, brandveiligheid, enzovoort. Een ondernemer heeft zo’n deadline niet altijd scherp op het netvlies en tijdig signaleren kan veel ellende voorkomen. Dit doen we door slim gebruik te maken van data.”

Koopman vervolgt: “Dat ondernemers ons waarderen, blijkt uit de stijging van NN in de ranglijsten voor klantgerichtheid en excellente uitvoering. Die schrijven we toe aan de combinatie van onze digitale dienstverlening en het feit dat wij een bedrijf van mensen zijn, met wie je als ondernemer gewoon kunt bellen en die bij je op bezoek komen. Als een ondernemer in de rats zit, omdat zijn bedrijf is afgebrand of onder water is gelopen dan zíjn wij er ook echt.”

Recente stories