Een waardevolle, duurzame en ‘hoffelijke’ relatie

Capgemini werkt samen met de Schotse producenten van gedistilleerde dranken The Edrington Group en Beam Inc., die sinds 2008 een gezamenlijke verkoop- en distributiealliantie hebben. Het begon met de ontwikkeling en ondersteuning van Intrepid, het op SAP gebaseerde distributie- en marketingsysteem. Daar zijn sinds kort hostingactiviteiten bij gekomen.

Het SAP-systeem is oorspronkelijk inhouse ontwikkeld. Het werd gebruikt door Maxxium, de voorganger van de huidige alliantie, ter ondersteuning van de verkoop en distributie van de vier toenmalige aandeelhouders The Edrington Group, Beam Inc., V&S en Remy Cointreau. Deze samenwerking evolueerde in 2008 in een nieuw distributiepartnership tussen The Edrington Group en Beam Inc., wereldwijd actief in 24 markten. Deze nieuwe onderneming bleef het Intrepid SAP-systeem gebruiken om de verkoop- en distributiefuncties te ondersteunen. De ontwikkeling en ondersteuning van Intrepid werd uitbesteed. “Voor wereldwijd opererende producenten en distributeurs van dranken is een robuust, maar ook flexibel voorraad- en distributiesysteem een absolute noodzaak”, vertelt Alan Carlile, IT-director van The Edrington Group. “Grotere en kleinere markten verschillen nu eenmaal hemelsbreed van elkaar, waarbij het verschil tussen een paar flessen en vele tienduizenden kratten tegelijk kan zitten.”

Na een strenge selectieprocedure werd Capgemini verzocht om de ontwikkeling en het onderhoud van de SAP-applicaties voort te zetten. “Van alle aan de selectieprocedure deelnemende partijen bood Capgemini onbetwist de beste value for money”, aldus Carlile. “Niet in de laatste plaats omdat het gros van de ontwikkelings- en onderhoudswerkzaamheden in India wordt uitgevoerd. Wij hadden er het grootste vertrouwen in dat het Indiase team in staat zou zijn om zeer dicht op onze business te zitten en tegen relatief lage kosten hoge prestaties te leveren. Na drie jaar samenwerking kunnen wij concluderen dat deze verwachtingen ten volle zijn waargemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat Capgemini inmiddels ook een tweede contract heeft gewonnen, waarmee het ook onze hostingbehoeften voor zijn rekening neemt.”

Hoffelijk

Hoe zou u de relatie met Capgemini willen omschrijven? Carlile: “Edrington en Capgemini onderhouden een langdurige relatie die ik zou willen kenschetsen als bijzonder hoffelijk, in de zin dat ze is gebaseerd op wederzijds respect. Dat respect vloeit voort uit het delen van de wederzijdse verwachtingen. Het is Capgemini volkomen duidelijk wat wij van hen verwachten in termen van robuuste levering, goede prestaties en adequate respons op de door ons geformuleerde wensen en eisen. Capgemini begrijpt goed met welke hoge kwaliteitsstandaarden wij werken en wat onze criteria zijn om aan die hoge kwaliteitsstandaarden te kunnen blijven voldoen. Anderzijds voldoen wij aan ons deel van de wederzijdse verwachtingen, omdat wij de capaciteiten van Capgemini ten volle waarderen. Al met al hebben we in de loop der jaren een zeer sterke appreciatie voor elkaars aandeel in de relatie ontwikkeld. Aspecten als eerlijkheid, vertrouwen en flexibiliteit spelen daarbinnen een belangrijke rol. Niet alleen om in de dagelijkse omgang prettig met elkaar te kunnen samenwerken, maar ook om wederzijdse kostenvoordelen te bereiken. We hechten bijzonder veel waarde aan het bouwen van menselijke relaties met onze toeleveranciers. Voor de langdurige alliantie met Capgemini is dit uitgangspunt voor Edrington cruciaal. Tot mijn genoegen geldt datzelfde uitgangspunt ook voor Capgemini en daarmee wordt volledig voldaan aan de voorwaarden die in mijn optiek een waardevolle en duurzame relatie kunnen bewerkstelligen.”

‘Het onestopshoppingconcept biedt voor alle essentiële activiteiten één aanspreekpunt’

Flexibel

Welke toegevoegde waarde biedt Capgemini aan uw business? Carlile: “De samenwerking met Capgemini heeft ons in staat gesteld om de ondersteuning van onze wereldwijde activiteiten te verbeteren en tegelijkertijd de kosten daarvan te reduceren. Met het onestopshoppingconcept van Capgemini, waarbinnen applicaties, beheer en hosting zijn ondergebracht, hebben we nu voor alle essentiële activiteiten één aanspreekpunt. Dat verhoogt de snelheid waarmee eventuele problemen kunnen worden opgelost aanzienlijk. Een goed voorbeeld daarvan was de probleemloze overgang van ons eigen global competence center naar dat van Capgemini: er was tijdens die transitie geen moment dat onze business onderbroken moest worden. Datzelfde geldt voor de recente overgang van de vorige hostingsupplier naar de hostingservice van Capgemini, waarbij tevens het crm-systeem werd opgewaardeerd. Het feit dat we voor onze hosting gebruik kunnen maken van een flexibele variant, waarbij we alleen betalen voor de werkelijk afgenomen capaciteit, voegt ook in belangrijke mate waarde toe aan onze business. We kunnen nu zeer eenvoudig opschalen in het geval van hoge capaciteitsbehoefte, maar ook even gemakkelijk weer terugschalen naar minder verbruik. Die flexibiliteit is voor ons zeer belangrijk.”

Doorzettingsvermogen

Hoe verloopt de internationale samenwerking met Capgemini? Carlile: “Edrington bedient wereldwijd meer dan twintig markten in elke tijdzone. Aangezien Capgemini zijn dienstverlening voor ons vanuit India coördineert, hebben alle discussies over deze dienstverlening automatisch een internationaal karakter. Om een beter begrip te krijgen van de specifieke IT-kenmerken van onze verschillende markten, sturen we af en toe Indiase Capgemini-medewerkers naar de landen waarmee we zakendoen. Als het daarbij gaat om wat een goede samenwerking kenmerkt, dan is een voorbeeld daarvan het feit dat bij een dergelijk bezoek aan Rusland de gastheer zich tijdens een Indiase religieuze feestdag zelfs had verdiept in de specifieke eetvoorschriften van zijn gasten. In het algemeen is de relatie met individuele medewerkers van Capgemini bijzonder goed. Ze werken uitzonderlijk hard en ze beschikken over een ongekend doorzettingsvermogen. Ze geven niet op voordat al het werk naar tevredenheid van de klant is uitgevoerd, vastbesloten als ze zijn om de resultaten te bieden die de klant verwacht.”

Een waardevolle, duurzame en ‘hoffelijke’ relatie

Recente stories