Een supermarkt vol technische oplossingen

“Wij zijn oplossers van technische vraagstukken in de breedste zin van het woord”, zegt Jan Weijermars, directeur business development van SPIE Nederland. Bewust zoekt SPIE naar integratie van technische disciplines. “Dat past bij ons businessmodel; alles is aanwezig binnen SPIE, voor klanten én voor medewerkers.”

De historie van SPIE gaat terug tot 1846. Daarmee is het Franse bedrijf ongetwijfeld een van de oudste van Europa. De huidige naam Societé Parisienne pour l’Industrie Electrique (SPIE) dateert van 1946. De afgelopen decennia koos SPIE voor een combinatie van autonome groei en strategische acquisities. Op die manier ontstond tussen 1997 en 2000 door de overnames van Melotte in Maastricht en Electron in Breda ook de Nederlandse vestiging. In 2007 en 2008 werden daar Controlec in Schiedam en Heijmans Industrieservice in Hoogvliet aan toegevoegd. “Ons businessmodel is uniek. SPIE is als een supermarkt, met schappen vol technische oplossingen”, zegt Jan Weijermars. “We zijn niet alleen actief met engineering, maar ook in de uitvoering op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw en civiele techniek. Die combinatie is uniek. We bieden het complete traject van ontwerp, engineering en projectmanagement tot installatie, onderhoud en onderhoudstechnologie, maar ook het gecontroleerd slopen van bestaande installaties behoort tot onze activiteiten.” SPIE streeft ernaar om dat hele traject te optimaliseren, onder meer door in de ontwerpfase van een installatie al rekening te houden met het onderhoud en eventuele sloop. “Zo verlagen we de lifecyclekosten voor de opdrachtgever.”

 

Verbreding Infra

De ‘supermarkt’-strategie van SPIE vinden we terug in de bedrijfsstructuur. De divisies Asset Management en Engineering zijn generieke divisies die bijdragen leveren aan projecten van de drie pijlers onder het bedrijf: de divisies Industrie, Building Systems (gebouwgebonden installaties) en Infra. “We streven naar evenwicht tussen die drie pijlers”, zegt Weijermars. “Daarom heeft SPIE Nederland drie jaar geleden de infra-activiteiten verbreed.” De basis van Infra vormt het werk gebied hoogspanningstechniek. “Daarmee zijn we al tientallen jaren actief”, vertelt divisiedirecteur Jan Arends. “Zestig procent van de huidige Nederlandse hoogspanningslijnen hebben wij aangelegd.” Arends verwacht dat deze markt voor SPIE Nederland belangrijk blijft. “Want er is op korte termijn nog vierhonderd kilometer hoogspanningslijn nodig.” In het verlengde hiervan ligt de markt voor energiestations. “Die strekt zich uit van wijkstations tot grote internationale schakelstations”, aldus Arends. Een project in deze sector waarbij de kracht van SPIE ten volle wordt benut, is de bouw van een hoogspanningsconverterstation op de Maasvlakte. “Dit project is een investering van BritNed, een joint venture van TenneT en de Engelse netwerkbeheerder National Grid”, vertelt Arends. “Aan de Engelse kust wordt een identiek station gebouwd, waardoor een onderzeese hoogspanningsverbinding mogelijk wordt. Dankzij onze grondige voorbereiding en zorgvuldige planning kunnen we deze klus met een relatief kleine groep mensen klaren.” Opvallend is het grote aantal vakgebieden binnen SPIE dat een bijdrage aan dit project levert, zowel van de divisie Infra als van de divisie Industrie, inclusief betontechniek. “Die samenwerking tussen verschillende disciplines is kenmerkend voor SPIE”, meent Arends.

 

Verkeer en vervoer

Relatief nieuw binnen Infra is het werkgebied verkeer en vervoer. “Nadat we dat drie jaar geleden nieuw leven hebben ingeblazen, is dat nu de snelst groeiende activiteit binnen SPIE Nederland”, aldus Arends. In het oog springende projecten zijn het snelwegsignaleringssysteem langs de A1 de dynamische reizigersin2, formatie voor het openbaar vervoer in de regio Rotterdam en de levering, de installatie, het onderhoud en de aanpassing van passagiersbruggen op onder meer Schiphol, Heathrow, Frankfurt en Helsinki. “De verkeersen vervoersmarkt ontwikkelt zich snel”, beseft Arends. “Daarom blijven we scherp door ons voortdurend af te vragen hoe oplossingen anders, beter en slimmer kunnen.” Arends maakt er geen geheim van dat zijn divisie daarbij intensief gebruikmaakt van de kennis en kunde van andere divisies binnen SPIE. “Dat is tekenend voor onze cultuur”, zegt hij. “We durven vanuit de technologie te denken. De divisies wisselen voortdurend kennis en ervaringen uit. Door de technieken te combineren houden wij een voorsprong.”

 

Gedreven medewerkers

Dat voortdurende streven naar innovaties is niet alleen voor klanten aantrekkelijk, maar ook voor de eigen medewerkers. “Ons personeelsbestand is een afspiegeling van onze veelzijdigheid”, zegt Weijermars. “Onze mensen komen op de meest bijzondere locaties. Hoog in masten, op olieplatforms, vliegvelden en industrieterreinen en in geavanceerde installaties in binnen- en buitenland. Binnen de verschillende werkgebieden van Infra hebben we altijd ruimte voor gedreven werktuigbouwkundigen en elektrotechnici.” Om een technologisch ‘powerhouse’ te blijven, biedt SPIE Nederland de medewerkers volop trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden. “Die zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied”, vertelt Weijermars. “We besteden bijvoorbeeld internationaal veel aandacht aan de groene economie. We willen zuinig zijn met middelen en grondstoffen. Dat uitgangspunt vertalen we bij de bouw en het onderhoud voor opdrachtgevers in oplossingen waarbij we bijvoorbeeld emissies beperken.” Groen denken en doen vraagt om bewustzijn en de juiste combinatie van mogelijke oplossingen. Daarom gaat SPIE internationaal alle 27 duizend medewerkers trainen in ‘groen denken en doen’. “We kiezen hiervoor omdat we maatschappelijk verantwoord willen ondernemen”, zegt Weijermars. “Bovendien gaan we ervan uit dat anders denken inspireert tot nieuwe ideeën en technologische innovaties.” Zo houdt SPIE het assortiment oplossingen aantrekkelijk voor klanten en medewerkers.

Een supermarkt vol technische oplossingen

Recente stories