DPA: voor commercieel én sociaal succes

Elk bedrijf heeft een ruggengraat, weet consultancyorganisatie DPA. Maar de centrale vraag is: wie kan deze versterken? Een gesprek met Roland van der Hoek over een veranderende wereld, de positionering van DPA hierin en de concrete invulling van social entrepreneurship.

In het kantoor van Roland van der Hoek, sinds 1 januari van dit jaar bestuursvoorzitter van DPA, hangen foto’s van kinderen. “Dat zijn de kinderen van het DPA-project in Zuid-Afrika”, zegt Roland. “Maar daar kom ik straks nog op terug.” Al meer dan achttien jaar adviseren de consultants van DPA organisaties in de publieke en private sector over de oplossing van (complexe) vraagstukken op het gebied van IT, finance en supply chain. DPA Group N.V. is genoteerd aan de NYSE Euronext te Amsterdam. Roland van der Hoek heeft sinds zijn aantreden een ommekeer in het dienstenportfolio gerealiseerd. De nieuwe strategie is helder en past op een A4’tje. “De essentie is”, zegt Van der Hoek, “dat met behulp van dit model en onze aanpak de klantwaarde voor organisaties is verhoogd en de businessvolatiliteit bij DPA omlaag is gebracht. DPA voegt met kwalitatief hoogstaande opdrachten waarde toe aan de ruggengraat van een onderneming. Wij bouwen en verbinden kennis en kunde aan gedrag, en werken volledig anticyclisch.”

Geruisloze versterking

Van der Hoek vertelt bevlogen verder: “Finance, IT, inkoop en logistiek – bij DPA de vier werkmaatschappijen – vormen de ruggengraat van elke organisatie. Wij zijn in staat om die ruggengraat te versterken. Hoewel we vaak voor afzienbare termijnen worden ingeschakeld, is het resultaat van ons werk blijvend. Dat vereist nogal wat van de klant en van ons. We hebben een afwijkende en innovatieve visie die gepaard gaat met de nodige daadkracht. Dat zorgt voor een geruisloze versterking van de primaire processen. Hoe precies? Door dwarsverbanden te zien en verbindingen te leggen.” Volgens Van der Hoek kunnen alleen mensen die het overzicht hebben en benutten een organisatie slagvaardiger en efficiënter maken. De meerwaarde van DPA zit hem in praktische kennis in combinatie met expertise. Van der Hoek: “Organisaties schakelen consultants van DPA niet in voor een tijdelijke vervanging. Wij verrijken en vullen aan. We doorbreken daarbij vaak routines, implementeren concrete oplossingen en werken natuurlijk nauw samen met de opdrachtgever. We werken door alle lagen van de organisatie heen, want het zijn juist de verbanden die ik al eerder heb genoemd, die ervoor zorgen dat de efficiency toeneemt.”

No-nonsense

Van der Hoek is ervan overtuigd dat je met een no-nonsenseaanpak het verst komt. “Onze consultants gaan direct in de praktijk aan de gang. Wij implementeren, wij theoretiseren niet. Als een opdrachtgever een consultant van DPA in huis haalt, is dat iemand die kennis heeft van zijn vakgebied en om zich heen kijkt.”

Van der Hoek staat ineens op en loopt naar de vensterbank. “Kijk, dit is de top van een oude vlaggenmast en dit is de nieuwe. Voor mij zijn dit de metaforen voor het oude DPA en het nieuwe DPA.” “Maar er is meer. Het gaat ons niet alleen om commercieel succes; we willen ook onze verantwoording nemen voor de wereld waarin we leven. Daarbij hebben kinderen onze speciale aandacht, en dan vooral de kwetsbare kinderen in de wereld. Wij ondersteunen organisaties die opkomen voor deze kinderen, die hen de kans geven om een eigen toekomst op te bouwen. KidsRights is zo’n organisatie. Zij ondersteunen projecten ter plaatse waar kinderen vaak met relatief eenvoudige middelen grote stappen vooruit kunnen maken. KidsRights is onder andere initiatiefnemer van de Kindervredesprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een bijzonder kind dat zich inzet voor de kinderrechten.”

Social entrepreneurship

DPA betrekt medewerkers actief bij activiteiten op het gebied van social entrepreneurship. Zo gaat in oktober een aantal medewerkers op bezoek bij het DPAkinderproject in Zuid-Afrika. Consultants kunnen dan zelf ervaren wat DPA wil met social entrepreneurship en het wordt zo ook echt iets van henzelf. Zij brengen de boodschap dan ook duidelijk aan opdrachtgevers en relaties over. Ook hen wil DPA betrekken bij de activiteiten die de organisatie ontplooit op het gebied van social entrepreneurship. Relaties reageren daar positief op. Door gezamenlijke activiteiten te ontplooien, een project te bezoeken en bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen ontstaat een enorme verrijking die op meerdere terreinen doorwerkt. Verrijking van kennis is een centraal thema binnen DPA. Dat geldt ook voor verrijking door middel van kennis. Daar wordt bij DPA in geïnvesteerd. “Dat zie je al bij de young professionals die bij ons binnenkomen. Zij volgen een speciaal programma, waarvan een erkende master onderdeel is. Daarnaast is er de DPA Academy, een opleidingskalender met trainingen op maat. Ook dat is duurzaam versterken van de ruggengraat.” Van der Hoek schudt ons de hand. “Onze opdrachtgevers bevinden zich in een markt met een niet aflatende competentie. Blijvende versterking van de ruggengraat is juist nu cruciaal. Dat is glashelder.”

DPA: voor commercieel én sociaal succes

Recente stories