De zorg ook in de toekomst zekerstellen

“2019 is overmorgen”, zegt Marian Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit. “De Nederlandse Zorgautoriteit staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in 2019 en in de toekomst voor alle inwoners van Nederland. Daar zetten we onze handtekening onder.”

De zorg ook in de toekomst zekerstellen

“Wij zorgen ervoor dat iedere burger de zekerheid heeft dat hij of zij zorg krijgt als het nodig is”, aldus Kaljouw over de missie van de Nederlandse Zorgautoriteit. “Dat doen we niet alleen; dat doen we samen met zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en vertegenwoordigers van patiënten en consumenten. In de zorg werken circa 1,2 miljoen mensen; ook in economisch opzicht is het een zeer belangrijke sector.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gevestigd in Utrecht, is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds 1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op de Nederlandse zorgmarkt, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg en valt onder toezicht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Bij NZA werken betekent zelf het verschil maken in de zorg van Nederland’

Volop impact
Eileen van den Tweel, Unitmanager HR: “Werken bij NZa betekent zelf het verschil maken in de grootste sector van Nederland. Wij regelen en houden toezicht op een van de meest essentiële levensbehoeften: goede gezondheidszorg.

Om een voorbeeld te noemen: wat je betaalt bij de orthodontist wordt hier bepaald. Wachtlijsten? Wij grijpen in als mensen te lang op zorg moeten wachten. Bijvoorbeeld na een patiëntenstop of wanneer aanrijtijden van ambulances te lang zijn. Een baan bij NZa betekent volop uitdagingen aangaan en ruimte voor ontwikkelingen. Het is de energieke sfeer gecombineerd met een bijdrage kunnen leveren aan goede gezondheidszorg die medewerkers zo aanspreekt. Wij willen graag de mensen ontmoeten die bij ons passen, om bij ons aan het werk te gaan. Bij NZa kun je onder andere als data-analist, jurist, econoom, gedragskundige en accountant impact hebben.”

Zorg in de toekomst
Kaljouw vervolgt: “De Nederlandse zorgmarkt is een zeer complex samenspel tussen zorgaanbieders, verzekeraars, consumenten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden. De NZa staat midden in dat krachtenveld. Onze missie is een ambitieuze opdracht. Het is dan ook een grote uitdaging om zorg ook voor onze (klein)kinderen de komende jaren zeker te stellen. Onder die missie zetten we in 2019 onze handtekening – en dat willen we liefst ook in het jaar 2025 kunnen zeggen. Bij de NZa werken we altijd aan goede en betaalbare zorg!”

De zorg ook in de toekomst zekerstellen

Recente stories