De oplossing van Groene IT™

De ICT-sector is wereldwijd verantwoordelijk voor twee procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door IT-apparatuur die onnodig wordt gebruikt. Met de oplossing van Groene IT™ wordt direct inzage gegeven in het energiegebruik van de ICT-omgeving en kunnen er direct geautomatiseerde acties worden ondernomen om te besparen op energiekosten.

De oplossing van Groene IT™ richt zich op bestaande IT-apparatuur. Het energieverbruik van de IT-apparatuur van een klant wordt in kaart gebracht. Het gaat om alles wat in een netwerk hangt, zoals pc’s, laptops, servers en netwerkcomponenten. Aangegeven wordt voor hoeveel CO2-uitstoot op jaarbasis de verantwoordelijkheid ligt bij het gehele pc-park en welke kosten daarmee gepaard gaan.

“Dat is de eerste fase”, zegt directeur Maarten van Montfoort van Groene IT™. “In de tweede fase kijken we naar de verbeterpunten die ontstaan als je zuiniger omgaat met de energie die wordt verbruikt door de IT-apparatuur. Fase drie is het uitvoeren van die plannen en er daadwerkelijk voor zorgen dat we die besparingen kunnen gaan realiseren. Bijvoorbeeld door pc’s automatisch uit te zetten en onnodig gebruik van serverapparatuur op te sporen. Ook brengen we apparatuur die heel veel warmte uitstraalt in kaart en vervangen deze door apparatuur die minder warmte uitstraalt, waardoor ook het gebruik van de airconditioning terugloopt.”

Onnodig ICT-gebruik

Groene IT™ geeft bedrijven heel concreet een tool om ze te ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen. Die kunnen liggen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar het kan ook zijn dat een organisatie haar CO2-uitstoot met tien procent wil verminderen of de energierekening omlaag wil brengen. De oplossing bestaat uit een Groene Box, die in het netwerk het energieverbruik van alle aangesloten IT-apparatuur detecteert. Hierbij wordt informatie in kaart gebracht, zoals het energieverbruik per apparaat, de energiekosten per kWh, de CO2-uitstoot en het koelvermogen. Een pc die 24 uur per dag aanstaat, stoot gemiddeld meer dan duizend kilogram CO2 per jaar uit. Met Groene IT™ kan op deze pc ruim tweehonderd euro per jaar aan energiekosten worden bespaard.

Van Montfoort: “Wij kunnen op een  pc instellen dat het apparaat, als het ’s avonds na zes uur nog aanstaat, automatisch wordt uitgezet. Het meeste energieverbruik van IT-apparatuur wordt veroorzaakt door onnodig gebruik. Uit onderzoek blijkt dat het energieverbruik binnen nu en vijf jaar vijfentwintig procent van het ICTbudget in beslag gaat nemen. Dit houdt in dat het een steeds grotere kostenpost wordt. Wij richten ons met name op bestaande apparatuur en op de volledige IT-omgeving. We zijn fabrikantonafhankelijk; het maakt ons niet uit om welk merk het gaat.”

Subsidie op Groene IT™

Groene IT™ is in overleg met een aantal grote energieleveranciers om te onderzoeken of er mogelijke regelingen zijn voor hun energieafnemers die Groene IT™ willen gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Van Montfoort licht dat toe: “In de consumentenmarkt is momenteel veel te regelen als je minder energie wilt gaan verbruiken. Wij zijn aan het kijken of dat ook op het zakensegment is toe te passen. We hebben contact met een partij die dat wellicht bij hun klanten wil gaan promoten.” Ook zijn er subsidieregelingen waarmee fikse kortingen gerealiseerd kunnen worden op de aanschafkosten van de oplossing van Groene IT™. Van Montfoort: “Ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie kunnen in 2008 rekenen op een fiscaal voordeel als zij EIA (energie-investeringsaftrek) aanvragen. De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen dubbel voordeel op. Niet alleen wordt er bespaard op de energiekosten, er wordt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald.”

Forse besparingen

Maarten van Montfoort wil benadrukken dat de oplossing van Groene IT™ uniek genoemd kan worden: “Wij zijn het afgelopen jaar begonnen met onze oplossing. We zien dat er heel veel wordt gepraat over groene IT, maar er wordt heel weinig concreet aan gedaan. Wij willen eigenlijk met onze oplossing een tool geven aan groene IT. We hebben nu tien klanten die interesse hebben in ons concept en verwachten binnenkort toch wel de eerste orders te gaan uitvoeren. Deze oplossing is vooral bedoeld voor grotere organisaties, zoals de overheid en bedrijven in de financiële sector, waar forse besparingen zijn te realiseren. Je kunt binnen enkele weken al je investering hebben terugverdiend.”

Groene IT™

Tolnasingel 10, 2411 PV Bodegraven

Postbus 77, 2410 AB Bodegraven

Telefoon: 0800-GROENE IT

E-mail: info@groene-it.nl

www.groene-it.nl

De oplossing van Groene IT™

Recente stories