De klant geven wat hij echt nodig heeft

De zorg over ICT bij klanten volledig wegnemen is het doel van Imtech ICT Nederland. Het bedrijf is sterk in advies en ICT-dienstverlening, omdat het verschillende vakexperts bij elkaar kan zetten die gezamenlijk tot de beste oplossing komen op basis van de zakelijke behoeften van de klant.

ICT heeft voor een revolutionaire ommekeer gezorgd – in het bedrijfsleven, maar ook privé. Alles – mensen, dingen, data – raakt aan elkaar gekoppeld. Daardoor wordt onze wereld steeds complexer, maar nemen tegelijk ook de mogelijkheden enorm toe. ICT, internet, de cloud en beschikbare data zorgen bij goed gebruik voor toegevoegde waarde bij bedrijven en bij mensen thuis. “Een goed werkend ICT-systeem inrichten en zorgen dat mensen en systemen er bruikbare informatie uit kunnen putten, is en blijft een uitdaging”, zegt Rob van Kaathoven, managing director van Imtech ICT Nederland. “En met de ontsluiting van machinedata ontstaat een grote hoeveelheid extra informatie die je adequaat moet beheren. De ICT-wereld blijft zich voortdurend ontwikkelen en je bent als ICT-dienstverlener genoodzaakt om mee te blijven ontwikkelen.”

In de afgelopen jaren heeft Imtech zich, ook in moeilijke markten, steeds weten te verbeteren. Het bedrijf levert doelgerichte ICT-oplossingen, wat voor een gestage groei heeft gezorgd. “Het is ons doel om de zorg over ICT, waar opdrachtgevers zelf niet helemaal in thuis zijn, weg te nemen”, vertelt Van Kaathoven. “Samen met onze klanten beseffen wij dat het erom gaat om de juiste informatie op de juiste tijd bij de juiste mensen en machines te krijgen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Dat is waar het een bedrijf of organisatie uiteindelijk om te doen is bij de inzet van ICT. En met dat businessperspectief voor ogen richten we oplossingen voor onze opdrachtgevers in. Op de werkvloer, op kantoor en bij mensen thuis. Zo zorgen we ervoor dat de samenwerking wordt bevorderd en de vele data worden omgezet in bruikbare informatie.” Imtech neemt niet alleen de zorg over ICT weg; het zorgt voor flexibele en schaalbare systemen die effectief bijdragen aan het behalen van de zakelijke doelstellingen van de klant.

 

Internet of Things, Collaboration, Big Data

Om dit alles te bewerkstelligen heeft Imtech drie kernthema’s in zijn serviceportefeuille: Internet of Things, Collaboration en Big Data. Uitdagende zaken waarvoor Imtech samen met partners en klanten werkende oplossingen ontwikkelt en waarin ook de kracht van het bedrijf schuilt. “Zowel mensen als systemen genereren zonder ophouden enorme hoeveelheden data”, aldus Van Kaathoven. “De uitdaging is om die hoeveelheid data op efficiënte wijze te ontsluiten, te beheren en te gebruiken. Informatiemanagement en het delen van informatie tussen mensen, machines en organisaties is van essentieel belang – nu en in de toekomst. Bovendien moeten ook de privacy en beveiliging gewaarborgd zijn. Gegevens verzamelen is niet moeilijk, maar ze bewaren en zodanig gebruiken dat het bedrijf er profijt van heeft, is toch net een andere zaak. Daarom stellen wij onszelf voortdurend de vraag wat nu werkelijk toegevoegde waarde levert aan de bedrijfsvoering van onze klanten. Ook het ‘Internet of Things’ gaat een steeds belangrijkere rol krijgen voor informatievergaring en analysedoeleinden. Steeds meer apparaten zijn ontworpen om via IP zelfstandig te communiceren. Dat is gemakkelijk, maar bedrijven zullen de extra informatie toch willen gebruiken om juiste beslissingen te kunnen nemen. Het is voor een goede samenwerking van belang om alle communicatie- en informatiemiddelen binnen een bedrijf bij elkaar te brengen. Kortom, samenwerking tussen mensen onderling en met systemen, en de integratie van informatie hebben een significante rol bij een moderne bedrijfsvoering. De integratie van informatie en vlekkeloze samenwerking tussen mensen en systemen is de motor voor de oplossingen die Imtech ICT voor zijn klanten realiseert.

‘Het is ons doel om toegevoegde waarde te leveren en de zorg over ICT bij klanten weg te nemen’

Toekomstvaste strategie

“Het is een open deur om te beweren dat een bedrijf de juiste keuzes moet maken”, stelt Van Kaathoven. “Maar je moet als bedrijf wel weten waar je nu staat en waar je naartoe wilt. En dat houdt in dat je in het bezit moet zijn van een toekomstvaste ICT-strategie. Als je die eenmaal hebt, zetten wij technologie zodanig in dat bedrijven daarmee hun zakelijke doelstellingen kunnen halen. De strategie van de klant in dezen is leidend en staat voorop bij onze dienstverlening.”

Imtech kan dat als geen ander, omdat het al de kennis, competenties en specialisaties van de verschillende businessunits kan samenvoegen en inzetten om tot het beste resultaat voor de opdrachtgever te komen. Naarmate de markt verandert, veranderen ook de wensen en eisen van bedrijven, zodat een voortdurende optimalisatie en afstemming van bedrijfsprocessen, systemen en applicaties noodzakelijk zijn. Van Kaathoven: “Laat bedrijven zich eens de vraag stellen of hun bestaande ICT nog steeds aansluit bij de huidige businesseisen. Of de functionaliteit nog steeds de zakelijke behoeften ondersteunt. En hoe flexibel en toekomstvast hun ICT is.”

Een door Imtech ontwikkeld systeem bevat alle benodigde componenten om toepassingen flexibel, schaalbaar, veilig en met maximale uptime aan te bieden. Met de technologie en ook de expertise van partners voorziet Imtech zijn opdrachtgevers van in de praktijk bewezen oplossingen, en kan het een geïntegreerd product- en dienstenportfolio aanbieden. Van Kaathoven: “Wij geven de klant wat hij echt nodig heeft.”

De klant geven wat hij echt nodig heeft

Recente stories