De juiste persoon op de juiste plek

PublicSpirit ziet het als zijn missie om bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke sector door de juiste mensen in de juiste functies en daarmee in de juiste posities te brengen. De search-, wervings- en selectieorganisatie zoekt, selecteert en presenteert topkader voor organisaties met een maatschappelijke taak.

De in Woerden gevestigde onderneming is inmiddels meer dan tien jaar een begrip in de publieke sector. Gemeentelijke overheden, provincies en ministeries, woningcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen schakelen PublicSpirit in om voor hen de juiste personen te vinden en te selecteren voor topfuncties. “Onze organisatie heeft zich in deze tien jaar ontwikkeld tot een van de grootste en belangrijkste spelers in het totale publieke domein, dat niet beperkt is gebleven tot de overheid”, zegt Terco van Heumen, directeur van PublicSpirit. “Oorspronkelijk zijn wij gestart als search-, wervings- en selectiebureau voor de overheid, maar door vragen uit de markt breidde ons werkterrein zich al snel uit en gingen wij ook woningcorporaties, organisaties in de zorgsector en onderwijsinstellingen ondersteunen in hun vraag naar kaderpersoneel.”

Next Generation

De dienstverlening is echter niet beperkt tot de werving van hoger management, ook voor beleidsfuncties behorende tot het middle management zoekt PublicSpirit de juiste mensen. “Daartoe hebben wij anderhalf jaar geleden een nieuwe dienst onder de naam Next Generation in het leven geroepen”, vult mededirecteur Jetske Goudsmit haar collega aan. “Onder dit label willen wij vooral jongere mensen selecteren die uiteindelijk in staat zullen zijn om naar topfuncties door te groeien. Het fungeert dus min of meer als kweekvijver voor talent.” Next Generation plaatst deze talenten bij organisaties en volgt hen in hun carrière en ontwikkeling. Het mes snijdt aan twee kanten. Zij weten zich gesteund door een ervaren organisatie en PublicSpirit Search kan later uit de Next Generation-database putten om snel en efficiënt de juiste personen met de juiste expertise op de juiste plek te plaatsen. “Hiermee hebben we het voordeel gecreëerd dat deze mensen niet alleen voor organisaties interessant zijn, maar ook voor ons.”

Publiek domein

“Het is belangrijk om de goede mensen voor het publieke domein te vinden en hen te binden en te boeien”, vertelt Van Heumen. “Niet iedereen heeft namelijk de wens om in de publieke sector te werken. Je moet als persoon een band, een verbondenheid hebben met de maatschappelijke context om je in dit werkveld thuis te voelen. PublicSpirit beperkt zich uitsluitend tot het publieke domein. Wij werven en selecteren niet voor de profitsector, daarvoor zijn er andere bureaus.” PublicSpirit is van oudsher het sterkst vertegenwoordigd bij de overheden en volkshuisvesting, maar groeit aanzienlijk bij de zorg- en onderwijsinstellingen. Hetzelfde geldt voor Next Generation. “Op dit moment is het onze missie om de markt voor onze hele organisatie te verbreden en om voor Next Generation een stevigere positie te creëren”, vervolgt Van Heumen. “De gedachte hierbij is uiteraard dat over drie of vier jaar zowel PublicSpirit als Next Generation vanzelfsprekende namen zijn bij het zoeken naar mensen voor het gehele publieke domein.”

Kwaliteit en creativiteit

“Wij streven ernaar om van PublicSpirit een A-merk te maken in alle geledingen van de publieke sector en in alle aspecten van onze serviceverlening”, legt Goudsmit uit. “Uit een klanttevredenheidsonderzoek dat wij onlangs hebben laten uitvoeren, blijkt dat onze klanten PublicSpirit inderdaad zien als A-merk, met betrouwbare en degelijke dienstverlening als kenmerkende eigenschap. Wij willen die kwalificatie waarborgen voor alle onderdelen van onze dienstverlening. Daarin hebben wij de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken. We slagen niet alleen door de kwaliteit van onze dienstverlening in onze opzet, maar ook dankzij de creativiteit van de door ons gehanteerde zoekmethoden. Daarop wordt door organisaties een steeds groter beroep gedaan. Ons bestand van gekwalificeerde mensen, ons netwerk, en niet te vergeten de kennis van onze consultants, zijn instrumenten die ons doen onderscheiden in de markt. Bovendien ligt ons hart bij de publieke zaak. Wij zijn er ook goed in, omdat het ons boeit.”

Duurzaamheid in de relatie

PublicSpirit kent de publieke sector heel goed en de organisatie werkt met professionals die ook zelf hun sporen hebben verdiend in de domeinen die ze bedienen. “Dankzij deze optimale mix begrijpen wij alle marktvragen en kunnen wij ze ook beantwoorden”, merkt Van Heumen op. “Ons onderscheidende vermogen is niet alleen gelegen in de kennis van de markt en van de organisaties die wij bijstaan”, ondersteunt Goudsmit het betoog van Van Heumen. “Wij nemen ook verantwoordelijkheid voor onze daden en adviezen. Wij delen onze kennis en informeren de markt. Voor ons is dit een natuurlijke zaak. Wij hebben in alle gevallen een persoonlijke en duurzame relatie met kandidaten en klanten. We werken in een mensenbusiness, waar respect en duurzame verstandhoudingen van het allergrootste belang zijn. Ons is er alles aan gelegen om de juiste partijen bij elkaar te brengen en personen en functies te matchen. Met een slagingspercentage van meer dan negentig procent mogen wij zeker spreken van een succesvolle dienstverlening.”

De juiste persoon op de juiste plek

Recente stories