De energietransitie versnellen: doe je mee?

Een beter woon- en werkklimaat voor onszelf en volgende generaties. Breman, een van Nederlands grootste installateurs, merkt dat het steeds vaker een voortrekkersrol mag vervullen in de verduurzaming van ons land. “We gaan voor de lange termijn en nemen graag onze verantwoordelijkheid. Daarvoor zoeken we samenwerking in én buiten de keten.”

De energietransitie versnellen: doe je mee?

“We focussen op onze innovatieve kracht en door onze landelijke dekking kunnen we zichtbaar bijdragen aan het in beweging brengen van de markt”, zegt groepsdirecteur René Breman. “We kunnen het voortouw nemen, en de energietransitie versnellen is daarom ons voornaamste doel geworden.”
Groepsdirectielid Erik van Heuveln benadrukt daarbij de gewenste samenwerking om echt impact te maken, met als uitgangspunten vertrouwen én gelijkwaardigheid. Waarden die sterk verankerd zijn in het familie-DNA van Breman. “We nodigen installatie-, bouw- en industriële bedrijven uit om mee te denken over oplossingen.”
Bernardo Eenkhoorn, tevens groepsdirecteur, voelt de verantwoordelijkheid: “Met beslissingen die we nu nemen, helpen we de komende generaties. De kans om een transformerende rol te mogen spelen naar een meer kloppende, menselijke samenleving grijpen we met beide handen aan. Dat is het minste wat we kunnen doen. We kunnen samen veel meer, slimmer en sneller, waardoor we grote, impactvolle stappen maken. Dus prachtig als andere partijen zich ook bij ons willen aansluiten.”

‘Samen kunnen we veel meer, slimmer en sneller impact maken’

Breman Installatiegroep, met 1700 experts, bestaat uit 24 vestigingen. De groep verzorgt installaties in de nieuwbouw, bestaande bouw, renovatie en utiliteitsbouw. Variërend van hr-ketels, (hybride) warmtepompen, collectieve systemen, zonnepanelen en ventilatiesystemen tot slimme thermostaten en service en onderhoud. Ook hebben ze een installatiefabriek.

Gehele installatie-levenscyclus

Door de in bijna honderd jaar opgebouwde specialistische kennis zien onder meer de bouwbranche, woningcorporaties en de vastgoedsector Breman als een duurzaamheidsadviseur van formaat. Politici en bewindspersonen vragen steeds vaker advies voor hun plannen. Overheden en bedrijven denken mee in innovatiecentrum BREiNN in Zwolle, waar talrijke partijen van elkaar leren. “We hebben veel disciplines in huis. Naast advisering zorgen we voor het ontwerp, de installaties en het installatieonderhoud”, legt René uit. Erik vult aan: “Zo kijken we hoe we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de gehele levenscyclus van technische installaties.”

De installatiegroep bezit de kunst om duurzame ontwerpen te vertalen naar efficiëntere technische installaties met levenslang onderhoud. “We werken ook aan het monitoren van deze installaties en aan het verzamelen van data. Zo verlagen we onder meer de kosten voor de klant”, motiveert Erik.
René refereert aan hun Installatiefabriek: “Hier richten we ons op het prefabriceren van verschillende componenten. De processen sluiten aan op de bouwplaats en daardoor kunnen we complete installaties leveren aan de klant. Daarmee dragen we bij aan aanzienlijke CO2-reducties.”

Bremanisme: gelijkwaardigheid

Dit familiebedrijf heeft een bijzondere cultuur. Iedereen is gelijkwaardig, voelt zich veilig, mag zichzelf zijn en is onderdeel van de familie, luidt het streven. Erik: “Dit sluit zo mooi aan bij de ziel van de organisatie. De passie en energie die we met elkaar uitstralen is aanstekelijk. Bovendien zijn we allemaal steeds meer maatschappelijk betrokken.”
Breman hanteert daarbij een toekomstgerichte, duurzame aanpak. Bernardo: “Als dit financieel minder geld oplevert en meer bijdraagt aan onze planeet, kiezen we daar bewust voor. Samen gaan we voor een leefbare wereld. En Breman investeert daarin.”
Sinds 1972 geldt het Bremanisme. “Medewerker en aandeelhouder hebben evenveel medezeggenschap en de winst wordt gedeeld. Gelijkwaardigheid zit in ons DNA”, legt René uit.

Iedereen energiepositief

In 2017 is met alle medewerkers gewerkt aan de strategie, gericht op impact maken. Breman bedacht de term ‘energiepositief’. “We geven meer energie terug dan dat het kost aan medewerkers, klanten en de aarde”, vertelt Bernardo. “Onder andere 50% energiereductie in onze panden, 25% minder brandstofverbruik voor de duizend bedrijfswagens en 16% minder CO2-uitstoot bij medewerkers thuis. Maar ook de investering in ons Kenniscentrum Energietransitie voor extern en intern advies, de oprichting van innovatiecentrum BREiNN en onze Academy, waar we medewerkers en ook collega-installateurs opleiden.” Die kennis wordt ook ingezet als oplossing voor het woningtekort. Voorbeeld is het project De Drijvende Kracht, waar Breman met drijvende woningen een bijdrage wil leveren. René: “We denken mee over wonen en welzijn. En hoe deze woningen op een betaalbare en schaalbare wijze realiseerbaar zijn.”

Erik vindt het prachtig om te mogen werken aan grote maatschappelijke opdrachten. “Dat geeft veel energie. Impact maken levert op termijn veel op. In de MT500 zijn we honderden plaatsen gestegen. Ondanks onze bescheidenheid zijn we daar echt trots op. Dit bevestigt dat we de juiste strategische koers varen. Daarin is samenwerking cruciaal om de energietransitie te versnellen. Doe je mee?”

Gezamelijk de schouders eronder

Bouwen aan de dag van morgen

Iedereen energiepositief

Recente stories