De dynamiek van een mondiale IT-serviceprovider

De verzelfstandiging van Siemens IT Solutions and Services zorgt voor een wereldwijde consolidatie van voorheen verspreide kennis en ervaring. Uiteraard blijft de nieuwe IT-organisatie profiteren van de enorme expertise en de schaalgrootte die het Siemens-concern biedt. Meer dynamiek en flexibiliteit zijn de extra voordelen.

Siemens IT Solutions and Services, de IT-divisie van Siemens, is sinds 1 juli 2010 een volledig zelfstandige organisatie geworden. Het wereldwijd opererende concern heeft al zijn voorheen verspreide IT- en softwarekennis in de nieuwe organisatie samengebracht, zodat alle aanwezige expertise wordt geconsolideerd en zij nog slagvaardiger in een snel veranderende markt kan werken. Siemens IT Solutions and Services biedt branchespecifieke IT-oplossingen en outsourcingdiensten, in nauwe samenwerking met de drie sectoren waarin Siemens actief is: energie, gezondheidszorg en industrie. De uitgebreide specialistische kennis en ervaring in deze sectoren zorgen dat Siemens een bijzondere plaats inneemt in de IT-wereld en daardoor in staat is om geavanceerde totaaloplossingen te bieden. Klanten van over de hele wereld profiteren van deze kruisbestuiving.

Synergie

“We hebben de IT- en softwareactiviteiten van Siemens samengevoegd om de nieuwe groep te vormen”, vertelt Hans Liebregts, directeur van Siemens IT Solutions and Services in Nederland. “Meer dan de helft van de verkopen van Siemens was al softwaregerelateerd en ook is er sprake van een stijging in IT-dienstverlening. Ook is de kennis die we hebben op IT-gebied een van de fundamenten van ons succes. Mede daarom hebben we de verschillende businessunits onder één paraplu samengebracht, waardoor we nog efficiënter en doelgerichter kunnen samenwerken en nog beter van elkaars kennis en ervaring kunnen gebruikmaken. Met ruim 35.000 medewerkers en een jaarlijkse omzet van meer dan vijf miljard euro behoren we bovendien in één keer tot de grotere IT-dienstverleners wereldwijd. Onze schaalgrootte biedt ons en onze klanten vele voordelen.” Geen enkele andere IT-dienstverlener heeft een dergelijke nauwe relatie met een mondiaal opererend concern en kan gebruikmaken van de uitgebreide branchekennis die aanwezig is bij de Siemens-divisies. “We kennen de bedrijfsprocessen van vele soorten bedrijven door en door”, legt Liebregts uit, “en kunnen daardoor IT-oplossingen ontwikkelen en implementeren die onze klanten echt ondersteunen en rendement bieden. Onze oplossingen zijn in veel gevallen baanbrekend en leveren daadwerkelijke meerwaarde op. Bovendien is er de zekerheid van de solide financiële basis van Siemens waardoor de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.”

Complete dienstverlening

Siemens IT Solutions and Services richt zich met zijn dienstverlening op een viertal zakelijke kerngebieden: industrie, energie, gezondheidszorg en de publieke sector. Uiteraard blijft de organisatie de andere Siemens-divisies ondersteunen en aanvullen met specifieke IT-kennis en oplossingen, zodat zij hun producten en systemen nog beter kunnen integreren in de bedrijfsprocessen en het ITlandschap van hun klanten in zowel de publieke als private sector. Bestaande outsourcing- en softwareoplossingen voor klanten zullen vanzelfsprekend verder worden ontwikkeld om hen te helpen hun doelstellingen te blijven behalen en te verbeteren. Ook zal de nieuwe IT-organisatie de wereldwijde ‘operations’ van Siemens IT onder haar hoede nemen en software blijven ontwikkelen voor de producten en systemen van andere Siemens-divisies.

Dynamiek

“De ICT-markt is zoals bekend heel dynamisch”, zegt Liebregts, “en een dergelijke dynamiek wordt ook gevraagd van een IT-serviceprovider. Deze dynamiek is heel anders dan die welke gevraagd wordt bij grote projecten in de industrie of de energiesector. De bouw van een energiecentrale bijvoorbeeld vereist een veelheid aan onderaannemers, er is sprake van politieke verwevenheid en de financiële belangen die ermee gepaard gaan zijn enorm. Dit vraagt om een bepaalde organisatiestructuur waar Siemens uitstekend voor is ingericht. Maar een dergelijke structuur is niet nodig voor een IT-dienstverlener en kan zelfs belemmerend werken. In de ICT is veel meer snelheid en flexibiliteit nodig om adequaat te kunnen inspringen op veranderingen in de markt. Niet alleen ICT-systemen veranderen, ook de ICT-dienstverlening verandert in een hoog tempo. Klanten zijn niet geïnteresseerd in techniek; ze willen functionaliteit, en die moet op het juiste moment tegen de juiste prijs op de juiste plaats aanwezig zijn. Bovendien willen ze dat die functionaliteit en dienstverlening op uniforme wijze over alle activiteiten over heel de wereld worden uitgerold. Onze nieuwe organisatie is daarop toegespitst.”

Vertrouwen

Bedrijven en organisaties hebben vertrouwen in de werkwijze van Siemens IT Solutions and Services. Ziekenhuis Amstelland heeft als eerste ziekenhuis in Nederland bijvoorbeeld de vernieuwde basisregistratie van Siemens in gebruik genomen ter ondersteuning van het elektronisch patiëntendossier. De Veiligheidsregio Haaglanden heeft de opdracht voor de complete inrichting en levering van werkplekdiensten aan Siemens gegund. Voor Nuon realiseert Siemens de ICT- en beveiligingsinfrastructuur van de nieuwe elektriciteitscentrale aan de Eemshaven. Het gaat onder andere om de volledige telecommunicatie-infrastructuur, het officenetwerk, de beveiligingsinfrastructuur en de koppeling met het landelijke toegangscontrolenet. Eurocontrol, de Europese organisatie voor de luchtvaartveiligheid, heeft het beheer van zijn IT-activiteiten ondergebracht bij het consortium bestaande uit Siemens IT Solutions and Services, Getronics en BT Global Services. Het door Siemens geleide consortium is verantwoordelijk voor de coördinatie en levering van IT-diensten, het operationele beheer van de infrastructuur en de servicedesk en voor het beheer van de netwerken, servers, opslagsystemen en businessapplicaties. “De waardering van de markt blijkt ook uit onze nominatie voor de Computable Award in de categorie ‘ICTdienstverlener van het jaar’”, vertelt Liebregts. “Bij het verschijnen van deze uitgave zal bekend zijn wie gewonnen heeft.”

De dynamiek van een mondiale IT-serviceprovider

Recente stories