Businessoplossingen van O&i volwassen

Iedere organisatie die daadwerkelijk inhoud wil geven aan haar klantgerichtheid moet procesgericht sturen, stelt O&i. Met haar proposities ‘Regelgestuurde Services’ en ‘Management in Control’ biedt O&i de publieke en private sector dé oplossing voor een slagvaardigere organisatie. We gingen bij O&i te rade.

Jörgen Klaver, Principal Consultant voor Regelgestuurde Services bij O&i, en Martijn Tolsma, Managing Consultant voor Management in Control bij O&i, kijken opgewekt als we aanschuiven. “O&i weet wat er bij de klant speelt”, begint Tolsma. “Maar laten we eerst wat meer over onze organisatie vertellen.” Tolsma legt uit dat O&i een middelgroot adviesbureau is, dat dankzij haar specialisme op het gebied van procesmanagement een unieke positie in de markt heeft verkregen. “Bovendien maakt de organisatie op dit moment een ontwikkeling door van capaciteitsleverancier naar oplossingsgericht bedrijf.” Klaver valt hem bij: “En daarmee nemen de vraagstukken die bij onze klanten leven een veel sterkere centrale positie in. Welke? Het verbeteren van prestaties (performance) van bedrijven, het vergroten van de wendbaarheid (agility) en het aantoonbaar in control zijn qua doelstellingen, risico’s en wet- en regelgeving.”

 

 

Regelgestuurde Services

Hoe is de situatie nu bij organisaties in de publieke sector? Klaver: “Klanten lopen vast in de huidige uitvoering. Door de wirwar in de huidige processen en systemen is het voor klanten lastig om hun service structureel te verbeteren. Het lukt ze niet om in korte tijd wijzigingen op wetgeving te implementeren. Onze propositie Regelgestuurde Services brengt orde in deze processen. Alles is erop gericht om de verantwoordelijkheid en de sturing van de ICT weer terug te brengen naar de vraagzijde (business) en daarmee komt de traditionele manier van inrichting te vervallen. In de nieuwe aanpak kiest een opdrachtgever voor een analyse die alle activiteiten van de organisatie systematisch in kaart brengt en standaardiseert. Deze standaardactiviteiten helpen om stap voor stap orde aan te brengen in de processen, en vormen de flexibele bouwblokken van nieuwe processen. De standaardactiviteiten worden ondersteund door ICT-services die gevoed worden door setjes van regels. Zo ontstaat een modulaire opbouw van activiteiten, ICT-services en parameters (regels en gegevens) die je apart kunt organiseren.”

 

Door deze innovatie vanuit business process management (BPM), business rule management (BRM) en service oriented architecture (SOA) krijgt de klant een totaal nieuwe uitvoering met een enorme slagkracht, waarbij de business weer in de lead komt. Klaver: “Naast een verlaging van de IT-beheerkosten met wel 50%, melden een groot pensioenfonds en een grote uitvoeringsorganisatie spectaculaire resultaten ten aanzien van de snellere invoering van nieuwe producten. Het pensioenfonds geeft aan dat een nieuwe pensioenregeling nu in drieëntwintig dagen is in te voeren. De uitvoeringsorganisatie vertelt dat het traditioneel minstens zes maanden kost om een regeling te actualiseren, maar met Regelgestuurde Services zijn de nieuwe rekenregels binnen een maand toepasbaar. Zo zie je maar, door met deze services te werken, kun je adequaat aansluiten bij de vraag uit de markt. Alleen dan zijn organisaties in staat om een snelle afhandeling en integrale dienstverlening over al hun producten te leveren. Regelgestuurde Services is geschikt voor alle organisaties waarvan de producten gebaseerd zijn op regelingen en wetten.”

 

Management in Control

Binnen de profitsector spelen er vandaag de dag andere onderwerpen. Tolsma somt op: “Transparantie, voorspelbaarheid, risicobeheersing en aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving. Management in Control zorgt ervoor dat organisaties aantoonbaar in control zijn met hun doelstellingen, de risico’s en de relevante wet- en regelgeving.” Had een bedrijf voorheen meer dan genoeg aan een handtekening van de directie, nu mag de onderbouwing ervan niet langer uitblijven. Daarmee heeft transparantie terrein gewonnen. Tolsma vervolgt: “De andere kant van de medaille is uiteraard dat een organisatie de focus op resultaatgerichtheid moet blijven houden om concurrerend te zijn. Dit roept om een goede balans tussen performance en interne beheersing van risico’s en regelgeving (risk en compliance).” Hoe krijgen organisaties dat voor elkaar? Tolsma: “Met Management in Control hebben managers continu inzicht in de mate waarin doelstellingen worden behaald. Daarnaast wordt de beheersing van risico’s zichtbaar gemaakt, en in hoeverre de organisatie aantoonbaar voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Momenteel vinden implementaties van deze propositie plaats binnen financiële instellingen. Hierbij gaan we uit van een pragmatische aanpak, met borging bij onze klant als resultaat.”

 

Wat is het grote voordeel van Management in Control voor organisaties? Tolsma: “Goed zicht op de performance van het bedrijf en een substantiële kostenbesparing op risk, compliance en auditing. Uit praktijkervaring is gebleken dat bij één wetswijziging de geïnvesteerde projectkosten al zijn terugverdiend. Vervolgens kan er tot twee derde van de jaarlijkse auditkosten bespaard worden.” Klaver: “En dan benadruk ik graag als laatste de unieke aanpak die beide proposities gemeen hebben. Het combineren van sturen op processen en het toepassen van rulemanagement levert oplossingen die tot voor kort niet mogelijk waren. Bij Regelgestuurde Services vormt regelmanagement de basis voor flexibele uitvoering van de processen, en met Management in Control heeft het management door rulemanagement continu inzage of de uitvoering voldoet aan de kaders rondom control.” Het is ons duidelijk. O&i loopt voorop met haar innoverende proposities.

Businessoplossingen van O&i volwassen
  • MT500 - 2009
  • Fidessa Docters van Leeuwen
  • Herman van Heusden

Recente stories